Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Bydgoszcz

  • Województwo:

   kujawsko pomorskie

  • Wartość:

   229400.00

  • Data licytacji:

   2009-08-25

  • Miejsce licytacji:

   budynek Sądu Rejonowego, I Wydziału Cywilnego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64A, w sali nr 107

  • Komornik:

   Sławomir Jaworski

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 1605/06 - 25.08.2009 godz. 09:00 Kom. przy SR w Bydgoszczy - lokal mieszkalny

   Kategoria: Lokale mieszkalne

   Wojewó,dztwo: Kujawsko Pomorskie.

    ,

   OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (052) 322 63 61) ogłasza, że dnia:


   25 sierpnia 2009 r. o godz. 9:00


   w budynku Sądu Rejonowego, I Wydziału Cywilnego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64A, w sali nr 107, odbędzie się


   PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

   ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spó,łdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

   położonego: 85-790 Bydgoszcz, Galla Anonima 1/4 o powierzchni użytkowej 65,28 m2

   wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:

   *****,

   adres spó,łdzielni:****.

    ,

   Suma oszacowania wynosi 229 400,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 050,00 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 940,00 zł.

   Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika:

   BRE Bank SA O. Regionalny Bydgoszcz 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

   (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem na przelewie: wadium KM 1605/06 i inne)

   albo gotó,wką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie pó,źniej niż w dniu poprzedzającym licytację, do godz. 15:00.

   Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na któ,re należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.

   W dniu 21.08.2009 r. można oglądać nieruchomość od godz. 11:00 do godz. 11:30.

   W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją operat szacunkowy licytowanej nieruchomości można przeglądać w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13 w Bydgoszczy.


   Informacja telefoniczna w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomira Jaworskiego przy ul. Bernardyńskiej 13 pod numerem (052) 322 63 61

   w godz. od 8:00 do 12:00

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   (tel. (052) 322 63 61)Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 5
 • 3
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane