Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Konsument też może ogłosić upadłość!

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

 Dnia 31 marca 2009 roku weszła w życie długo oczekiwana ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku wprowadzająca zmiany do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła instytucję „upadłości konsumenckiej", która to przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, wobec której nie prowadzi się postępowania upadłościowego przewidzianego dla przedsiębiorców. Rozwiązanie to jest nowością w polskim systemie prawnym, bowiem dotychczas zgodnie z przepisami upaść mogli wyłącznie przedsiębiorcy. Proces oddłużania konsumentów funkcjonuje z powodzeniem w wielu innych krajach europejskich takich jak Holandia, Belgia, Hiszpania czy Finlandia.

Według znowelizowanej ustawy upadłościowej z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić wyłącznie dłużnik, który stał się niewypłacalny na skutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności np. długotrwałej choroby czy niezawinionej utraty pracy. O zaistnieniu w danym przypadku „wyjątkowych i niezależnych okoliczności" decyduje wyłącznie sąd. Procesowi oddłużenia osoba fizyczna może poddać się raz na dziesięć lat i tylko w drodze likwidacji jej majątku. Ustawodawca nie przewidział natomiast dla konsumenta możliwości zawarcia układu z wierzycielami.

W ustawie wymienione zostały przesłanki oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek nie zostanie uwzględniony, jeżeli niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, w szczególności w przypadku gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym, albo do rozwiązania stosunku pracy dłużnika doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą. Oddalenie wniosku nastąpi również, gdy w stosunku do dłużnika w okresie ostatnich dziesięciu lat prowadzone było postępowanie upadłościowe. Natomiast sąd w myśl ustawy może umorzyć postępowanie wówczas, gdy upadły nie wskaże i nie wyda syndykowi całego majątku albo niezbędnych dokumentów, albo w inny sposób nie wykona ciążących na nim obowiązków.

Gdy sąd uzna, iż wnioskodawca spełnił wszystkie warunki formalno-prawne niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenta wydaje postanowienie ogłaszając upadłość. Obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości dokonuje się przez zamieszczenie ogłoszenia w budynku sądowym oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym.

Likwidacja majątku upadłego konsumenta, czyli spieniężenie jego dobytku, może być przeprowadzona przez samego upadłego, ale pod nadzorem syndyka i za zgodą sądu. Dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie z nieruchomościami. O tym jakie składniki majątkowe wchodzą w skład masy upadłości decyduje sędzia komisarz, wydając stosowne postanowienie, na które przysługuje zażalenie. W sytuacji, gdy w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym mieszka upadły konsument, wówczas po sprzedaniu ich otrzyma on kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu za dwanaście miesięcy. Kwota czynszu zostaje ustalona na wniosek syndyka, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, liczbę osób pozostających z nim we wspólnym

gospodarstwie domowym.

Po spieniężeniu majątku dłużnika, wchodzącego w skład masy upadłości zostaje sporządzony plan podziału uzyskanych środków. W przedmiotowym planie określa się sumy pieniężne przypadające poszczególnym wierzycielom upadłego. Po sporządzeniu ostatecznego planu podziału, nie wcześniej jednak niż po opuszczeniu przez upadłego domu lub mieszkania, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Określa się w nim w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym jednak niż pięć lat, upadły jest obowiązany spłacić należności niezaspokojone na podstawie planu podziału oraz jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, zostanie umorzona. Sąd o planie spłat orzeka na wniosek dłużnika, jednakże nie jest związany wnioskiem upadłego i może ustalić warunki spłaty bardziej korzystne dla wierzycieli od tych zaproponowanych przez upadłego. Plan spłat powinien uwzględniać wszystkie zobowiązania upadłego powstałe do dnia jego ustalenia. Sąd ustalając zakres spłat bierze pod uwagę zarobki dłużnika, wysokości wszystkich wierzytelności oraz realną możliwość ich zaspokojenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności chwilowo uniemożliwiających dłużnikowi realizację ustalonego wcześniej planu spłaty, sąd może, po wysłuchaniu wierzycieli, wydłużyć okres spłaty, przy czym nie dłużej niż o dwa lata. Natomiast w sytuacji odwrotnej, kiedy nastąpi niespodziewana poprawa sytuacji materialnej upadłego, sąd może na wniosek każdego z wierzycieli podnieść wysokość spłaty długów, pod warunkiem, iż polepszenie sytuacji materialnej nie jest wynikiem zwiększenia się wynagrodzenia za pracę lub zwiększenia się dochodów z działalności zarobkowej upadłego.

<>

 

Komentarze: Konsument też może ogłosić upadłość!

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Partnerzy sekcji

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Marek Stolarczyk

  ocena usługi:

  Dla mnie BOMBA. drugi raz miałem okazję skorzystać i naprawdę SUPER. Umowa została dopracowana więc szablon najmu na lata gotowy.
 • Tomasz Pawłowski

  ocena usługi:

 • Waldemar

  ocena usługi:

 • Joanna

  ocena usługi:

 • Andrzej

  ocena usługi:

  na pytanie dostałem konkretną zrozumiałą odpowiedź
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej i profesjonalnej pomocy.
 • Witold

  ocena usługi:

  Dziekuje bardzo za okazaną mi pomoc Serdecznie Pozdrawiam
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Bez tej kancelarii nie dałabym rady!!! Są niezastąpieni. Z wyrazami szacunku, pięknie dziękuję.
 • Anna

  ocena usługi:

  Bez tej kancelarii nie dałabym rady!!! Są niezastąpieni. Z wyrazami szacunku, pięknie dziękuję.
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim. Odpowiedź profesjonalna i bardzo szybko. Bardzo dziękuję
 • Joanna

  ocena usługi:

  W pełni profesjomalna i wyczerpująca odpowiedź, jestem bardzo zadowolona i pozytywnie zaskoczona (nieufnie podchodzę do serwisów online). Rewelacyjny kontakt z biurem obsługi. Po wysłaniu zapytania miałam w przeciągu pół godziny wycenę na mailu! oraz telefon z biura z informacją o w/w. Takiego tempa nie spodziewałam się :-) Porada prawna przesłana dokładnie zgodnie z ustalonym terminem.
 • Annna

  ocena usługi:

  Na pytanie dostałam wyczerpującą odpowiedź, którą będę mogła się posłużyć w razie potrzeby. Polecam profesjonalny zespół prawników.
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Dziękuje za błyskawiczna pomoc w rozwiązaniu sprawy. Pełen profesionalizm. Zdecydowanie polecam
 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Wspaniałe i szybkie podejście do klienta . Jestem bardzo zadowolony z otrzymanej opinii prawnej oraz pisma, które przedstawiłem swojemu pracodawcy. Polecam wszystkim e-prawnik.pl i pozdrawiam - jeszcze raz dziękuję.
 • Daniel

  ocena usługi:

  Bardzo szybko, solidnie i fachowo. Polecam wszystkim.
 • Czeslaw

  ocena usługi:

  jest okej- zgodnie z moIm oczekiwaniem


Czy znasz "JERZY KROPIWNICKI"?
Dowiedz się więcej "zus najniższa krajowa".

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane