Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


2007-10-05, 00:16

obcokrajowiec w PL

"Anax WRC"

witam, czy istanieje opcja aby obcokrajowiec zalozyl jednoosobowa
dzialalnosc gospodarcza w PL? Szukam i szukam i tylko znajduje info o
spolkach:/ Obcokrajowiec jest czlonkiem UE, o ile ma to znaczenie. Mieszka w
Holandii ale dosc czesto przebywa w Polsce.

pzdr
Anax


Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!


Odpowiedzi do: obcokrajowiec w PL

 • Jagna 2007-10-05, 07:23

  Re: obcokrajowiec w PL

  Dnia Fri, 5 Oct 2007 00:16:28 +0200, Anax WRC napisał(a):

  > witam, czy istanieje opcja aby obcokrajowiec zalozyl jednoosobowa
  > dzialalnosc gospodarcza w PL? Szukam i szukam i tylko znajduje info o
  > spolkach:/ Obcokrajowiec jest czlonkiem UE, o ile ma to znaczenie. Mieszka w
  > Holandii ale dosc czesto przebywa w Polsce.

  a bo szukasz nie tam gdzie trzeba :)

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

  Art. 13.
  1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
  Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz
  państwniebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które
  mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych
  przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
  mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych
  zasadachjak obywatele polscy.
  2. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:
  1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) zezwolenie na osiedlenie się,
  b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z
  okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z
  dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
  d) zgodę na pobyt tolerowany,
  e) status uchodźcy,
  2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  3) są członkami rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca
  2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
  wyjeździez tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
  Europejskieji członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), dołączającymi
  do obywatelipaństw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi-
  mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
  RzeczypospolitejPolskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
  3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do
  podejmowaniai wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie
  spółki: komandytowej,komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością
  i akcyjnej,a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź
  nabywaniaich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią
  inaczej.

  http://www.msp.money.pl/akty_prawne/swoboda_dzialalnosci_gospodarczej/

  a tu masz pełną treść, gdybyś chciał coś jeszcze.

  --
  pozdrawiam,
  Jagna

 • "cef" 2007-10-05, 09:56

  Re: obcokrajowiec w PL

  Jagna wrote:

  >> witam, czy istanieje opcja aby obcokrajowiec zalozyl jednoosobowa
  >> dzialalnosc gospodarcza w PL?

  > 1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej [...] mogą
  > podejmować i
  > wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak
  > obywatele polscy.

  Z tą równością zasad to bym uważał, bo i tak pewnie się okaże,
  że trzeba tę jednosobową DG obcokrajowca rejestrować w KRS,
  a tu już takich samych zasad nie ma - zmiany kosztują.
  I pewnie wymagane są księgi handlowe.
  Ale piszę z głowy, więc nie pamiętam, czy to tyczy się tylko
  oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, czy są jakieś formy
  pośrednie działania przewidziane.

 • "Anax WRC" 2007-10-05, 09:57

  Re: obcokrajowiec w PL


  Użytkownik "Jagna" napisał w wiadomości
  news:iirpm16u1w05.4i23xfal9fnv.dlg@40tude.net...
  > Dnia Fri, 5 Oct 2007 00:16:28 +0200, Anax WRC napisał(a):
  >
  >> witam, czy istanieje opcja aby obcokrajowiec zalozyl jednoosobowa
  >> dzialalnosc gospodarcza w PL? Szukam i szukam i tylko znajduje info o
  >> spolkach:/ Obcokrajowiec jest czlonkiem UE, o ile ma to znaczenie.
  >> Mieszka w
  >> Holandii ale dosc czesto przebywa w Polsce.
  >
  > a bo szukasz nie tam gdzie trzeba :)
  >
  dziekuje:) ciekawe jak to jest z rozliczaniem sie. Jesli jest zameldowany na
  stale w HOlandii to tam bedzie podlegal dochodowemu a tutaj Vatowi? hmm
  ciekawe...
  pzdr
  Anax

 • "cef" 2007-10-05, 10:05

  Re: obcokrajowiec w PL

  Anax WRC wrote:
  > dziekuje:) ciekawe jak to jest z rozliczaniem sie. Jesli jest
  > zameldowany na stale w HOlandii to tam bedzie podlegal dochodowemu a
  > tutaj Vatowi? hmm ciekawe...

  Jeśli nie ma siedziby w RP, to rejestracja tylko
  do celów podatkowych w II US W-wa.
  Nie wiem skąd przeświadczenie, że dochodowy będzie
  podlegał w Holandii? Nie zaglądałem do przepisów,ale bez tego
  na 75% mozna stwierdzić, że ze wszystkich dochodów osiągniętych
  w ramach tego nadanego NIP, bedzie się rozliczał tu,
  (w ramach obu podatków) chyba, że są jakies umowy o unikaniu
  podwójnego opodatkowania.

 • Jagna 2007-10-05, 10:07

  Re: obcokrajowiec w PL

  Dnia Fri, 5 Oct 2007 09:56:35 +0200, cef napisał(a):

  > Z tą równością zasad to bym uważał, bo i tak pewnie się okaże,
  > że trzeba tę jednosobową DG obcokrajowca rejestrować w KRS,
  > a tu już takich samych zasad nie ma - zmiany kosztują.
  > I pewnie wymagane są księgi handlowe.

  nie kojarzę takiego obowiązku, ale też się temu nie przyglądałam.
  Ktoś przerabiał? ;>

  > Ale piszę z głowy, więc nie pamiętam, czy to tyczy się tylko
  > oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, czy są jakieś formy
  > pośrednie działania przewidziane.

  A to masz od art. 85 w ustawie o swobodzie.
  Jest rozgraniczenie pomiędzy: osoba zagraniczna, a przedsiębiorca
  zagraniczny :)

  --
  pozdrawiam,
  Jagna

 • Jagna 2007-10-05, 10:12

  Re: obcokrajowiec w PL

  Dnia Fri, 5 Oct 2007 09:57:15 +0200, Anax WRC napisał(a):

  > dziekuje:) ciekawe jak to jest z rozliczaniem sie. Jesli jest zameldowany na
  > stale w HOlandii to tam bedzie podlegal dochodowemu a tutaj Vatowi? hmm
  > ciekawe...
  > pzdr
  > Anax

  a to pewnie Gotfryd z głowy Ci powie ;)

  --
  pozdrawiam,
  Jagna

 • "cef" 2007-10-05, 10:52

  Re: obcokrajowiec w PL

  Jagna wrote:
  >> Ale piszę z głowy, więc nie pamiętam, czy to tyczy się tylko
  >> oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, czy są jakieś formy
  >> pośrednie działania przewidziane.
  >
  > A to masz od art. 85 w ustawie o swobodzie.
  > Jest rozgraniczenie pomiędzy: osoba zagraniczna, a przedsiębiorca
  > zagraniczny :)

  A widzisz jakąś inną możliwość prowadzenia działalności przez osobę
  zagraniczną
  w Polsce jeśli nie w formie oddziału czy przedstawicielstwa?
  Jakiś artykuł? Bo ja czytam już drugi raz i nie widzę rozgraniczenia,
  o którym piszesz.

 • Jagna 2007-10-05, 11:24

  Re: obcokrajowiec w PL

  Dnia Fri, 5 Oct 2007 10:52:40 +0200, cef napisał(a):

  > A widzisz jakąś inną możliwość prowadzenia działalności przez osobę
  > zagraniczną

  PRZEDSIĘBIORCĘ zagranicznego... Osoba była wyżej (patrz niżej)

  > w Polsce jeśli nie w formie oddziału czy przedstawicielstwa?
  > Jakiś artykuł? Bo ja czytam już drugi raz i nie widzę rozgraniczenia,
  > o którym piszesz.

  Według mnie to jest w miarę jasne ;)

  Definicja przedsiębiorcy:
  art.4.
  1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i
  jednostkaorganizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
  przyznajezdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność
  gospodarczą.

  do tego dodać należy "zagraniczny".
  I w tym sensie, IMO, należy rozumieć te art. od 85 i dalej.
  Czyli na chłopski rozum, firma zagraniczna, bez względu na swoją formę,
  zarejestrowana poza naszym krajem, w Polsce może otworzyć tylko
  przedstawicielstwo bądź oddział.

  a osoba zagraniczna, to art. 13.

  I nie wydaje mi się, żebym tu się myliła ;>
  --
  pozdrawiam,
  Jagna

 • "cef" 2007-10-05, 11:41

  Re: obcokrajowiec w PL

  Jagna wrote:
  > Czyli na chłopski rozum, firma zagraniczna, bez względu na swoją
  > formę, zarejestrowana poza naszym krajem, w Polsce może otworzyć tylko
  > przedstawicielstwo bądź oddział.

  No tu rozumiemy tak samo.

  > a osoba zagraniczna, to art. 13.
  >
  > I nie wydaje mi się, żebym tu się myliła ;>

  Jestem skłonny przyznać Ci rację :-)
  Czyli jeśli nie prowadzi się działalności w swoim kraju,
  to w kraju innym unijnym można otworzyć sobie działalnośc
  na zasadach równoprawnych jak w tym kraju.
  Nie wiem dlaczego, ale ubzdurałem sobie, że ten obywatel z Holandii
  już tam prowadzi DG. A wtedy fikcyjna równość jest :-)

 • Jagna 2007-10-05, 11:53

  Re: obcokrajowiec w PL

  Dnia Fri, 5 Oct 2007 11:41:09 +0200, cef napisał(a):

  > Jestem skłonny przyznać Ci rację :-)

  Uff... :)

  > Czyli jeśli nie prowadzi się działalności w swoim kraju,
  > to w kraju innym unijnym można otworzyć sobie działalnośc
  > na zasadach równoprawnych jak w tym kraju.

  Wszystko na to wskazuję, choć parę "schodów" pewnie trzeba i tak pokonać ;)

  > Nie wiem dlaczego, ale ubzdurałem sobie, że ten obywatel z Holandii
  > już tam prowadzi DG. A wtedy fikcyjna równość jest :-)

  :)

  --
  pozdrawiam,
  Jagna

 • Gotfryd Smolik news 2007-10-05, 16:22

  Re: obcokrajowiec w PL

  On Fri, 5 Oct 2007, cef wrote:

  > Jagna wrote:
  >
  >> 1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej [...] mogą
  >> podejmować i
  >> wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak
  >> obywatele polscy.
  >
  > Z tą równością zasad to bym uważał, bo i tak pewnie się okaże,
  > że trzeba tę jednosobową DG obcokrajowca rejestrować w KRS,
  > a tu już takich samych zasad nie ma - zmiany kosztują.
  > I pewnie wymagane są księgi handlowe.

  Jakby tak było, to kwalifikowało by się pod łamanie przepisów UE.
  Problem w tym że nie mogę wskazać których :) bo nie miałem dotąd
  powodu aby szukać, ale AFAIK właśnie na tym polega pic: nie mogą
  to być zasady gorsze.
  Skoro ty możesz TANIEJ, to Holender też... :)

  Oczywiście, to czy konkretny kontrahent może z Tobą chcieć współpracować
  czy nie to osobna sprawa.
  Tak w ogóle - osoba mieszkająca w UE jest nierezytentem wg prawa
  bankowego?
  Przyznaję że nie chce mi się czytać :] ale może jakiś gruby błąd
  popełniamy.

  > Ale piszę z głowy

  ...ja też, co zastrzegam :)

  pzdr, Gotfryd

 • Gotfryd Smolik news 2007-10-05, 16:25

  Re: obcokrajowiec w PL

  On Fri, 5 Oct 2007, Jagna wrote:

  > Dnia Fri, 5 Oct 2007 09:57:15 +0200, Anax WRC napisał(a):
  >
  >> dziekuje:) ciekawe jak to jest z rozliczaniem sie. Jesli jest zameldowany na
  >> stale w HOlandii to tam bedzie podlegal dochodowemu a tutaj Vatowi? hmm
  >> ciekawe...
  >
  > a to pewnie Gotfryd z głowy Ci powie ;)

  Coś Ty ;)
  Odeśle do poczytania art.3.2a i .2b ustawy!
  O, tu:
  http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-1_2_31.html

  :)

  pzdr, Gotfryd

 • Jagna 2007-10-05, 18:05

  Re: obcokrajowiec w PL

  Dnia Fri, 5 Oct 2007 16:25:39 +0200, Gotfryd Smolik news napisał(a):

  >> a to pewnie Gotfryd z głowy Ci powie ;)
  > Coś Ty ;)
  > Odeśle do poczytania art.3.2a i .2b ustawy!
  > O, tu:
  > http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-1_2_31.html

  Eee....

  (ja wiedziałam, że tak będzie! ;p)

  --
  Pozdrawiam,
  Jagna

 • Gotfryd Smolik news 2007-10-05, 21:23

  Re: obcokrajowiec w PL

  On Fri, 5 Oct 2007, Jagna wrote:

  > Eee....
  >
  > (ja wiedziałam, że tak będzie! ;p)

  Prowokatorka :P

  pzdr, Gotfryd

Porady prawne e-prawnik.pl:


Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Laskowski Piotr

  ocena usługi:

  Polecam!!!
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Usługa została zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami, na konkretny problem dostałam konkretne wyjaśnienie z powołaniem się na zapisy prawne. Jestem zadowolona i polecam współpracę z Prawnikami. Dziękuję za pomoc.
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Dziękuję, bardzo profesjonalna i satysfakcjonująca opinia, która mnie bardzo uspokoiła. Polecam!
 • Marcin

  ocena usługi:

  Jestem pozytywnie zaskoczony odpowiedzią na moje pytanie. Dostałem jasne i klarowne wyjaśnienie przepisów. Bardzo przystępna zaproponowana cena. Podchodziłem sceptycznie do tego portalu. Serdecznie wszystkim (szczególnie tym, którzy się wahają) Polecam. Napewno wykorzystam ten portal jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z opinii. Dziękuję
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Szybki kontakt.Precyzyjna odpowiedż .Pełne zadowolenie z usługi.Cena do przyjęcia,nie odbiega od opłat za poradę w innych kancelariach .Polecam!!!!
 • Małgorzata Felich

  ocena usługi:

 • Arek

  ocena usługi:

  Wszystko ok, szczegółowe wyjaśnienie, nie mam zastrzeżeń
 • Grudzinski

  ocena usługi:

 • Polecam

  ocena usługi:

  Nie spodziewalem się że mój problem zostanie tak szegolowo rozpisany z odpowiednim komentarzem koncowym. Na pewno w przyszlosci polece e-prawnik.Pl
 • Maria

  ocena usługi:

  Bardzo szybka odpowiedz,pełne zadowolenie z usługi. Pozdrawiam cały zespół E-prawnika.
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Uzyskałam jasne i merytoryczne wyjaśnienie sprawy. Usługa została wykonana szybko i rzeczowo. Dziękuję. Polecam.
 • nauczycielka

  ocena usługi:

  Profesjonalizm zwłaszcza, dodatkowo czułam się \"zaopiekowana\" ponieważ Panowie Prawnicy oprócz kontaktu mailowego, dzwonili, informowali i stwarza to wrażenie, że klient jest bardzo ważny. Dziękuję.
 • Ann

  ocena usługi:

  Dziękuję!!! Niesamowicie rzetelna i wyczerpująca odpowiedź. Świetna robota!
 • Danuta

  ocena usługi:

  jestem zadowolona z opinii, obszerna,wyczerpująca i bardzo zrozumiała .Czas realizacji bardzo szybki ,Bardzo dziękuje jestem zadowolona.
 • Aneta

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona. Wszystko przejrzyście wytłumaczone. Zachowany termin usługi. Polecam wszystkim
 • Radek

  ocena usługi:

  Dzięki fachowej opinii (i jej profesjonalnej prezentacji) udało mi się odzyskać pieniądze z tytułu nierzetelnie wykonanego zlecenia! Także mogę śmiało polecić!


Podobne wątki

 • Obcokrajowiec ...

  Czy słowo obcokrajowiec używane w wielu ustawach mających moc prawna na terenie Polski, ma zastosowanie do mieszkańców Unii Europejskiej, Niemców,Włochów (...)

 • obcokrajowiec sprzedaje w Polsce?

  witam czy ktoś z szanownych grupowiczów orientuje się, jak wygląda sytuacja formalno-prawna w przypadku, gdy obcokrajowiec, załóżmy obywatel np. (...)

 • obcokrajowiec sprzedaje w Polsce?

  witam czy ktoś z szanownych grupowiczów orientuje się, jak wygląda sytuacja formalno-prawna w przypadku, gdy obcokrajowiec, załóżmy obywatel np. (...)

 • Czy jako obcokrajowiec moge kupic mieszkanie w Polsce?

  Witam, chcialem zapytac, czy jako obcokrajowiec, chociaz z panstwa czlonkowskiego UE, moge kupic mieszkanie w Polsce? Ewentualnie czy sa jakies (...)

 • wiza do polski a EU

  Witam, Czy obcokrajowiec posiadajacy wize wjazdowa czasowa do jednego z krajow UE, moze podrozowac po calej UE na tej podstawie? Pozdr --Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane