Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

Strona 1 z 3

Stan faktyczny

W drodze do pracy miałam wypadek. Jestem na zwolnieniu lekarskim (6 miesięcy i przedłużone przez ZUS o następne 3). Jestem po operacji kręgosłupa. Niebawem kończy mi się ten okres i wracam do pracy, która, jak na razie wygląda, na mnie czeka. Jakie uprawnienia mi przysługują w związku z wypadkiem przy pracy? Co się stanie jeżeli źle się poczuję? O ile się orientuję mogę występować tylko o zasiłek rehabilitacyjny. Czy istnieje jakiś okres, który jeśli przepracuję pozwala mi ponownie korzystać ze zwolnienia lekarskiego (na to schorzenie), a jeśli tak to jaki to okres i czy ponownie mam 6 miesięcy? Co się dzieje, jeżeli np po tygodniu rozchoruję się na grypę, czy mogę iść na zwolnienie? Czy na inne schorzenie przysługuje mi od nowa 6 miesięcy? Co się dzieje, jeżeli otrzymam wypowiedzenie po powrocie do pracy (pracuję od prawie 4 lat w tej firmie i mam już 3 miesięczny okres wypowiedzenia). Czy przysługuje mi wtedy ubieganie się o zasiłek rehabilitacyjny, czy zależy on od mojej obecnej pensji, ile mam na to czasu?

 

Opinia prawna

Wypadek przy pracy

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,

 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W zakresie uprawnień do świadczeń, o których mowa w tej ustawie, na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,

 1. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

 2. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 1. uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe;

 2. wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

 3. pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie;

 4. sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący;

 6. wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni;

 7. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

 8. współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

 9. wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

 10. wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

 11. wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi;

 12. odbywania służby zastępczej;

 13. nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających stypendium;

 14. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

 15. pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.

<>

 

Komentarze: Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

 • M.Cisowski 2013-09-11 20:03:08

  Re: Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

  Cyt.,"Wątpliwości natomiast rodzi możliwość uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego po powrocie do pracy, w sytuacji zaistnienia niezdolności do pracy z tych samych przyczyn, z których wynikała dotychczasowa niezdolność do pracy. Art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wyraźnie stanowi, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje, jeżeli ubezpieczony po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Oznaczałoby to zatem, że pomiędzy okresem, w którym wyczerpany został zasiłek chorobowy a kolejnym okresem, za które przyznawane by było świadczenie rehabilitacyjne nie powinno być przerwy w niezdolności do pracy. Jednak z informacji uzyskanych bezpośrednio w oddziale ZUS, wynikałoby, że nie przyjmują tak rygorystycznej interpretacji i pomiędzy okresem zakończenia zasiłku chorobowego a uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego może występować przerwa związana ze zdolnością do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy wynika z innych przyczyn, niż te, które spowodowały poprzedni stan niezdolności do pracy, innymi słowy, jeżeli pracownik zapadnie na inną chorobę, okres zasiłkowy liczony jest od nowa" Po pierwsze ,nie należy opierać swojej porady na bazie informacji uzyskanych z ZUS.Ta instytucja działa i orzeka na niekorzyść poszkodowanych w wypadkach ,tak więc często Zus-owskie interpretacje przepisów są tendencyjnie niekorzystne dla poszkodowanych. A poza tym, "co ma piernik do wiatraka."W cytowanym wątku mowa jest o kontynuacji świadczenia czy też uznawania niezdolności do pracy w związku z tym samym następstwem zdrowotnym wypadku a przywołuje się dalej "podpowiedź" ZUS-u o leczeniu z innych przyczyn.Mętlik, nawet nie prawniczy... I pomyśleć ,że chciałem tu zgłosić się o poradę...

 • M.Cisowski 2013-09-11 19:41:53

  Re: Świadczenia wynikające z wypadku przy pracy - opinia prawna

  Cyt., "Natomiast długotrwałym uszczerbkiem jest naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres nie przekraczający 6 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie." Panowie prawnicy!!! Tu jest duży błąd.Ustawa stanowi bowiem ,że długotrwały uszczerbek to naruszenie sprawności organizmu trwające 6 m-cy i 1 dzień minimum, mogące ulec poprawie. A więc zgoła inaczej niż w poradzie...


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane