Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

Pytanie: Jak Państwo napisali w swojej odpowiedzi, mimo iż sprawa rozwodowa jest toku, zakaz wszczynania postępowania o alimenty nie dotyczy dziecka pełnoletniego. Tak też dziecko pełnoletnie wzniosło do Sądu Rejonowego sprawę o alimenty (sygnatura Y), a później na skutek pisma odwieszono sprawę X w przedmiocie pełnoletniego dziecka. Nie otrzymałem przy tym informacji, iż Sąd Okręgowy w sprawie rozwodowej wyłączył kwestię alimentów na pełnoletnie dziecko (chyba powinienem uzyskać potwierdzenie takiego wyłączenia). Jedynie dostałem informację z Sądu Rejonowego o wszczęciu zawieszonej sprawy o alimenty w przedmiocie pełnoletniej córki. 1. Czy mogę zatem wnosić o zawieszenie sprawy o alimenty córki do momentu potwierdzenia wyłączenia, skoro Sąd Okręgowy nie wyłączył sprawy o alimenty córki ze sprawy rozwodowej, a przynajmniej nie wiem o tym? Czy Sąd może mi odmówić? 2. Jeśli Sąd Okręgowy sprawdził i alimenty są wyłączone ze sprawy rozwodowej (a ja o tym dowiem się na sali), to czy mogę prosić o zakreślenie terminu celem zasięgnięcia porady prawnej i zastępstwa adwokackiego, tym bardziej, że równocześnie za 2 dni mam drugą sprawę o alimenty (sygn Y), gdzie takie zastępstwo mam, ale adwokat żąda dodatkowej sumy za reprezentowanie mnie na sprawie X. Mnie nie stać na kolejny wydatek - zarabiam niewiele i musiałem się zapożyczyć na sprawę Y, więc chcę tego uniknąć, ale nie wiem czy będę potrafił się obronić, aby była rozpatrywana tylko sprawa Y (gdzie mam adwokata), a nie odwieszona sprawa x. 3. Czy jeśli toczy się sprawa Y wniesiona przed odwieszeniem sprawy x, to odwieszenie jest zasadne, czy służy tylko zamknięciu odwieszonej sprawy x w przedmiocie córki, a sama sprawa alimentacji zostanie przeprowadzona w sprawie y (gdzie mam zastępstwo adwokackie)? 4. Czy w związku ze sprawą Y mogę wnieść o zamknięcie odwieszonej sprawy x lub zaskarżyć odwieszenie (minęło już 7 dni od otrzymania informacji o odwieszeniu i nie kazano mi się ustosunkowywać do tego). Jak widać z powyższego, sprawa wygląda tak, że mam 3 sprawy o alimenty względem córki: nową Y, odwieszoną X i nie wyłączoną ze sprawy rozwodowej (nic o tym mi nie wiadomo).

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

1. Co do zawieszenia postępowania, to może ono nastąpić na wniosek pozwanego tylko wtedy, gdy powód wystąpi z takim samym wnioskiem (zawieszenie na zgodny wniosek stron). Możliwość taka została stworzona przede wszystkim w celu doprowadzenia do ugody stron. Zawieszenie postępowania mogłoby więc nastąpić pod warunkiem, że zgodzi się na to powód.

Jednak nie wydaje się, aby nie było możliwe zastosowanie w Pana przypadku także przepisu artykułu 177 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Podstawą takiego twierdzenia jest przyjęte w doktrynie postępowania cywilnego twierdzenie, iż postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia takiego powództwa co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód orzeczenia o obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód. Doktryna przyjmuje, iż chodzi tu także o alimenty na rzecz dzieci pełnoletnich. Innymi słowy naszym zdaniem może Pan wnioskować do sądu o zawieszenie postępowania, gdyż do zawieszenia takiego właściwie powinno dojść z urzędu.

2. Termin posiedzeń sądowych z urzędu wyznacza przewodniczący. Strony zawiadamia się o rozprawie ustnie na wcześniejszym posiedzeniu lub przez wezwanie, które doręcza się przynajmniej tydzień wcześniej. Jeżeli strona nie stawi się na posiedzeniu, sąd doręczy wezwanie na następną rozprawę także z tygodniowym wyprzedzeniem.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby złożył Pan stosowny wniosek o odroczenie posiedzenia. Proszę jednak pamiętać, iż złożenie takiego wniosku nie gwarantuje Panu w żaden sposób, iż sąd przychyli się do niego.

Nawet gdyby strony (czyli Pan i powódka) zgodnie wnioskowały o odroczenie posiedzenia, sąd nie musiałby uwzględnić takiego żądania. Zasadniczym warunkiem jest uzasadnienie treści takiego wniosku ważnymi przyczynami. To, czy przyczyny te faktycznie są ważne, podlega tylko i wyłącznie ocenie sądu. Z drugiej strony pocieszające w takiej sytuacji jest to, iż przyjmuje się, iż ważne przyczyny to takie, których nieuwzględnienie prowadziłoby do naruszenia zasadniczych założeń postępowania (np. dążenia do ugodowego załatwienia sprawy, wykrycia prawdy w procesie, równości stron w procesie), a w konsekwencji przeważnie do takich uchybień procesowych, które mogłyby być podstawą zaskarżenia.

Takim naruszeniem zasady równości stron w procesie może być uniemożliwienie Panu konsultacji z prawnikiem czy też przygotowanie się do posiedzenia poprzez zasięgnięcie jednorazowej opinii prawnika. Podkreślamy jednak raz jeszcze, iż jest to kwestia poddana ocenie sądu.

3. Jeżeli postępowanie zostało zawieszone z powodu prowadzenia innego postępowania, to najczęściej sąd podejmuje sprawę po zakończeniu postępowania. Jednak może to zrobić wcześniej, jeśli postępowanie się przedłuża lub jego wynik (orzeczenie) nie będzie miał wpływu na sprawę. Decyzja ta zależy od konkretnego przypadku.

Natomiast umorzenie postępowania może nastąpić, jeśli powód skutecznie wycofał pozew albo jeśli wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne. Umorzenie następuje przez wydanie postanowienia na posiedzeniu jawnym, a na niejawnym jeśli powód cofnął pozew na piśmie procesowym.

4. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania zapada na posiedzeniu niejawnym i nie przysługuje od niego zażalenie. Przepisy nie przewidują obowiązku po stronie sądu wezwania pozwanego do ustosunkowania się do wydanego postanowienia. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podlega doręczeniu bez uzasadnienia.

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane