Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Mieszkanie dla policjanta

Pytanie: Policjant przed wstąpieniem do służby posiadał mieszkanie własnościowe (nie przyznane na podstawie decyzji administracyjnej). Po wstąpieniu do Policji nie starał się o pomoc finansową na budowę domu względnie nabycie lokalu mieszkalnego, bowiem powierzchnia jego odpowiadała normom zaludnieniowym. Po kilku latach, po urodzeniu się kolejnego dziecka, następuje zmiana tych proporcji. W którym momencie mają być naliczane normy zaludnienia? Czy i kiedy pomoc finansowa mu się należy, gdy lokal który miał wcześniej w momencie zasiedlania spełniał normy zaludnieniowe, a potem ich nie spełniał? Jeśli policjant przed wstąpieniem do Policji ma mieszkanie własnościowe wraz z żoną i 1 dzieckiem (3 normy zaludnienia) i mieszkanie ma powierzchnię mieszkalną 25m2, czyli mieszkanie spełnia wszystkie normy (7*3=21m2) - to w służbie stałej nic mu się nie należy. Ale jeśli ten policjant będący w służbie stałej powiększył rodzinę o 4 dzieci dodatkowych, to mieszkanie nie spełnia norm, bo powinno mieć powierzchni mieszkalnej minimum 7*7=49m2. To czy w tym przypadku należy mu się pomoc finansowa (zgodnie z art. 94 ustawy o Policji) na uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość?

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Podstawą udzielanej odpowiedzi jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zagadnieniami tymi zajmuje się rozdział 8 powołanej ustawy. Faktycznie z artykułu 88 wynika wprost, iż policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Ustawa określa także, kogo uwzględnia się jako członków rodziny policjanta przy przydziale lokalu mieszkalnego, są to pozostający z policjantem we wspólnym gospodarstwie domowym:

 1. małżonek,

 2. dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25 lat życia, 

 3. rodzice policjanta i jego małżonka będący na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek albo inwalidztwo, albo inne okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające. 

Powołany przez Pana artykuł 94 stanowi, iż policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. 

Co do szczegółów należy odwołać się do przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów. To ten akt właśnie określa zasady przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, zasady zwrotu tej pomocy oraz jej wysokość. Stanowi ono, iż taka pomoc finansowa przyznawana jest jednorazowo policjantowi w służbie stałej na wniosek policjanta (jego formę określa to rozporządzenie). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez policjanta lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności: 

 1. zaświadczenie o członkostwie ze spółdzielni mieszkaniowej albo

 2. wyciąg z księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną, albo

 3. w przypadku budowy domu jednorodzinnego - aktualny wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo

 4. pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. 

Wysokość pomocy finansowej wynosi 3 377 zł za normę zaludnienia przysługującą policjantowi i każdemu członkowi jego rodziny według uprawnień przysługujących na dzień złożenia wniosku. Kwota ta jednak podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w zaokrągleniu do pełnych złotych. Podstawę waloryzacji stanowi kwota pomocy finansowej obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje. Jeżeli po dniu złożenia wniosku, lecz przed wydaniem decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w pełnej przysługującej wysokości, powstało prawo do większej powierzchni mieszkalnej, liczbę przysługujących policjantowi norm zaludnienia ustala się na dzień wydania decyzji.


Sama wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej określa ilość rat, ich wysokość oraz termin wypłaty.

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Mieszkanie dla policjanta

 • Mariusz 2015-11-27 10:10:12

  Re: Mieszkanie dla policjanta

  Witam. Czy pomoc finansowa należy mi się, jeśli nowowybudowany budynek jest już po odbiorze, ale jeszcze nie zamieszkały. Wniosek złożyłem po odbiorze i usłyszałem odpowiedź, że to za późno :(. Z góry dzięki za odp

 • Marcin 2015-06-10 12:26:40

  Re: Mieszkanie dla policjanta

  wniosek w tej spraiwe składasz do komendanta tej jednostki, w której aktualnie pełnisz służbę ! pozdr.

 • Paweł M 2013-01-28 06:40:51

  Re: Mieszkanie dla policjanta

  Witam. Mam krótkie pytanie: Wniosek należy składać do Komendanta Powiatowego/Wojewódzkiego/Głównego Policji czy gdziekolwiek indziej- np. Biura Logistyki Policji KGP? Z góry dzięki za odpowiedzi...


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
 • Janina

  ocena usługi:

  Usługa przydała się bardzo,mam podstawy do domagania sie swoich praw.Polecam.Porada wyczerpująca i profesjonalna
 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.