Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

Strona 1 z 2

Pytanie: Dłużnik wystawił weksel in blanco w miesiącu wrześniu 2006 roku z deklaracją wekslową do kwoty 150.000 zł z opłatą skarbową 0,40 zł, jako zabezpieczenie transakcji. W 2007 roku. W 2007 roku weksel będzie wypełniony na kwotę 70.000 zł. Uiszczona na blankiecie weksla opłata 0,40 zł nie jest odpowiednia do kwoty, jaka będzie wpisana w wekslu in blanco przy jego wypełnieniu. Czy opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 roku, a wypełnionego w 2007 roku powinna być uzupełniona do odpowiedniej dla kwoty weksla i w jaki sposób - czy doliczyć tę opłatę skarbową do kwoty weksla, skoro już nie ma opłaty skarbowej od weksli w ogóle?

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Zgodnie z przepisami przejściowymi, obecnie obowiązującej ustawy o opłacie skarbowej, jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, to stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jak widać z powyższego, przepisy te w ogóle nie regulują kwestii opłat za weksle; w stosunku do weksli nowa ustawa, jak Państwo wiedzą, nie przewiduje obowiązku uiszczania opłaty skarbowej.

Zgodnie z poprzednio obowiązującą ustawą z dnia 9 września 2000 r., weksle podlegały opłacie i były na gruncie tych przepisów określone jako dokumenty, obok dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela oraz stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstawał w przypadku dokumentów z chwilą wystawienia (sporządzenia) dokumentu. W przypadku weksli opłatę należało uiścić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty. 

Naszym zdaniem należy w tym przypadku pominąć występujące na gruncie prawa wekslowego spory dotyczące weksla in blanco i stwierdzić, że jako dokument zostaje on wystawiony (sporządzony) z chwilą umieszczenia podpisu przez wystawcę. Z drugiej strony ustawodawca w przepisach przejściowych nowej ustawy nie przewidział zastosowania przepisów dotychczasowych do weksli. Jednakże, zgodnie z załącznikiem do ustawy, opłata skarbowa od weksla niewymieniającego sumy wekslowej od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty wynosiła 10 gr, a w wypadku, gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić wynosiła 15 zł. W opisanej sytuacji należało więc uiścić opłatę w wysokości 15 zł, a więc mamy do czynienia ze zwłoką w zapłacie opłaty skarbowej. Takie samo stanowisko zostało wyrażone w postanowieniu sprawie interpretacji prawa podatkowego z 13 marca 2006 r., sygn. FN.I.3102-55/06, wydanego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle: 

(...)Stan faktyczny sprawy przedstawionej przez stronę przedstawia się następująco.

Jako zabezpieczenie płatności wynikających z Umowy Wieloletniej Nr ............ z dnia ......... ................ złożyły do dyspozycji ................... weksel in blanco, który ................. ma prawo wypełnić w każdym czasie w wypadku niedotrzymania umownych terminów płatności na sumę odpowiadającą zadłużeniu ....................... z tytułu zakupionego propylenu oraz ortoksylenu do kwoty 10.000,00zł (słownie: dziesięć milionów złotych) powiększonemu o naliczone odsetki......................... ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami w tym klauzulą ?bez protestu?, zawiadamiając o tym ................... listem poleconym pod wskazany adres. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla. Jako miejsce płatności weksla wskazano ING Bank Śląski S.A. ......................... nr konta ..................................... Jednocześnie .................... zobowiązało się do informowania ................. o każdorazowej zmianie nazwy (firmy) lub siedziby (adresu) z tym skutkiem, że list ................... skierowany według ostatnich znanych danych adresowych będzie uważany za skutecznie doręczony z dniem pierwszego awiza pocztowego lub adnotacji poczty "adresat nieznany".

Stanowisko organu podatkowego:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.), opłacie tej podlegają weksle, w tym weksle in blanco.

Zgodnie z przepisami określającymi stawki opłaty skarbowej od weksla, wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od wysokości zobowiązania zabezpieczonego wekslem. W przypadku weksla in blanco może on zabezpieczać zarówno spłatę zobowiązania, którego wielkość jest znana w chwili jego wystawienia i wówczas opłata skarbowa wynosi 10 gr od pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem, a w przypadku gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić - stawka opłaty skarbowej wynosi 15 zł. Jeżeli zatem z załączonej do weksla in blanco deklaracji wekslowej wynika wielkość zobowiązania zabezpieczonego wekslem - opłatę skarbową oblicza się według stawki 10 gr od pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego, zabezpieczonego tym wekslem w chwili jego wystawienia.

<>

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Opłata skarbowa od weksla wystawionego w 2006 r.

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł