Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Wymóg autoryzowanego serwisu w przetargu

Pytanie: Podmiot udzielający zamówienia objęty jest zakresem ustawy Prawo zamówień publicznych, forma postępowania: przetarg nieograniczony. Przetarg dotyczy sprzętu biurowego: drukarko-kopiarki. Dla takiej działalności nie są wymagane żadne koncesje ani zezwolenia. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa urządzeń wraz z zapewnieniem 36-miesięcznej gwarancji dla dostarczonych urządzeń (bez oznaczenia czy ma to być gwarancja producenta czy dostawcy). Czy w myśl obowiązujących przepisów (w tym dyrektyw unijnych o swobodzie przepływu towarów i usług) Zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy zapewnienia autoryzowanego serwisu dla oferowanych produktów? Czy Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia certyfikatu autoryzacji producenta i tym samym warunkować dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie precyzuje, oprócz terminu, innych warunków gwarancji, należy odnieść się do właściwych przepisów kodeksu cywilnego (art. 577 - 581). Zgodnie z art. 577 kc w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Jak widać z powyższego, ustawodawca nie ogranicza instytucji gwarancji tylko do producenta towaru, nie wymaga też, by producent tę gwarancję w jakikolwiek sposób potwierdzał. Samo wymaganie gwarancji określone w SIWZ nie oznacza też, iż gwarant powinien mieć stały serwis, chyba że SIWZ tego wymaga. Oczywiście, jeśli cena nie jest jedynym kryterium, brak stałego serwisu może mieć pewne znaczenie dla oceny, czy wykonawca wywiąże się w należyty sposób z udzielonej gwarancji.

W razie wątpliwości czy też sporu co do treści specyfikacji warto zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Może się też zdarzyć, iż na etapie tych wyjaśnień okaże się konieczne zmodyfikowanie treści SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może bowiem w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować jej treść. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

 W razie konieczności dostosowania ofert, termin na ich składanie powinien ulec przedłużeniu.

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Wymóg autoryzowanego serwisu w przetargu

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybko, fachowo i za rozsądną cenę. Polecam
 • zofia-ewa

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo.Jestem zadowolona z usługi. Odpowiedź bardzo wyczerpująca. Na pewno będę korzystać często/jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Sylwka

  ocena usługi:

  Profesjonalna, zrozumiała opinia
 • Magdalena

  ocena usługi:

  Godne polecenia.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • HONKI

  ocena usługi:

  Usługa znakomita.
 • Arkadiusz

  ocena usługi:

  Jak zawsze PROFESJONALNIE !
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mariusz Wierzchowski

  ocena usługi:

  Moje pierwsza porada i jestem pod wrażeniem !!! Uzyskałem mega wyczerpującą informację za rozsądne pieniądze. Od tej pory będę stałym klientem e-prawnik.pl
 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Kazimiera

  ocena usługi:

  bardzo dziękuję za wyczerpującą opartą na konkretnych przepisach opinię, porada prawna mnie zadowala, zdecydowanie polecam . 31.01.2018r
 • Adam Skorupski

  ocena usługi:

  Bardzo konkretna, rzeczowa opinia z przywołaniem dokładnych podstaw prawnych dla poleconych przez prawnika działań. Zdecydowanie polecam. Konkret bez naciągania na koszty.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane