Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zwolnienie z abonamentu RTV

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Obowiązująca Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje możliwość zwolnienia niektórych osób z obowiązku płacenia abonamentu RTV.

Aby skorzystać z takiego przywileju, należy złożyć w urzędzie pocztowym oświadczenie o prawie do zwolnienia z abonamentu RTV oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania tego prawa. Konieczny będzie także dowód osobisty abonenta. 

Zwolnienie z obowiązku zapłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano zwolnienie z opłat abonamentowych.

W przypadku, gdy osoba korzystająca ze zwolnienia nie spełnia już warunków do jego posiadania, powinna zgłosić ten fakt w urzędzie pocztowym w ciągu 14 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

W przypadku okresowych zwolnień od opłat RTV, abonent jest zobowiązany do terminowego przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień. W przeciwnym razie w kolejnych miesiącach opłaty abonamentowe będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kto jest zwolniony z abonamentu?

Ustawa zwalnia z płacenia abonamentu RTV osoby:

 • zaliczane do I grupy inwalidów, całkowicie niezdolne do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby całkowicie lub okresowo niezdolne do pracy na roli,
 • które ukończyły 75 lat,
 • z trudną sytuacją materialną: bezrobotni, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne; rentę socjalną; spełniające kryteria dochodowe o przyznaniu świadczenia rodzinnego; korzystające z zasiłków stałych, okresowych lub celowych; z prawem do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub z obustronne upośledzeniem słuchu, a także osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym,
 • będące inwalidami wojennymi i wojskowymi, a także osoby posiadające status członka rodziny po zmarłym kombatancie, który był inwalidą wojennym lub wojskowym.

Pełny wykaz osób zwolnionych z opłat RTV oraz informacje o niezbędnych dokumentach, które trzeba złożyć w urzędzie pocztowym, znajdziesz w artykule: Kto nie zapłaci abonamentu RTV.

Zwrot zapłaconego z góry abonamentu

Abonament uiszczony z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc przez osoby, które nabyły prawo do zwolnienia, podlega zwrotowi za miesiące, za które opłaty są nienależne.

Aby otrzymać zwrot nadpłaty abonent nie będzie musiał dopełniać żadnych dodatkowych formalności  - mówi rzecznik Poczty Polskiej. 

- Zwrot będzie przyznany automatycznie. Wystarczy, że abonent złoży dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia. Przykładowo jeśli abonent dokonał opłaty za cały rok z góry, a w marcu dostarczy dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia, to otrzyma zwrot nadpłaty za okres od 1 kwietnia do końca roku w ciągu 14 dni - licząc od dnia dokonania czynności związanych z uzyskaniem zwolnienia. Pieniądze zostaną dostarczone przekazem pocztowym na adres, który został podany na dokumentach uprawniających do ulgi - tłumaczy dla e-prawnik.pl Michał Dziewulski.

Kto zapłaci abonament?

Przypomnijmy, iż do uiszczania opłat abonamentowych zobowiązany jest każdy, kto posiada sprawny, działający odbiornik radiowy i/lub telewizyjny. Dotyczy to także odbiorników radiowych w samochodach.

Osoby fizyczne dokonują wpłaty jednorazowo niezależnie od ilości posiadanych w gospodarstwie domowym odbiorników. Natomiast przedsiębiorcy muszą zapłacić abonament za każdy telewizor i radio. Do drugiej grupy wliczane są także żłobki, szkoły publiczne i prywatne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria oraz domy pomocy społecznej.

Każdy, kto posiada radio i/lub telewizor, powienien swój odbiornik zarejestrować w urzędzie pocztowym lub przez internet. Szczegółowy opis rejestracji znajdziesz w artykule: Jak zarejestrować odbiornik RTV?.

Obowiązek zapłaty abonamentu powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji. Abonament trzeba opłacać do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Możliwe jest także jednorazowe uiszczenie opłaty za większy okres niż jeden miesiąc - wówczas opłaty są niższe. Pełne zestawienie zniżek znajdziesz tutaj.

 • Podziel się:

 

Komentarze: Zwolnienie z abonamentu RTV

 • kajtek 2016-12-01 23:14:36

  Re: Zwolnienie z abonamentu RTV

  czy musze udowadniać ze nie jestem wielbłądem mam 86 lat obligatoryjnie powinienem być zwolniony

 • telewidz z dolnos 2016-01-24 12:52:30

  Re: Zwolnienie z abonamentu RTV

  Tylko ludzie starsi placom abo amant mlodzi się migaja bo ich nie obowiązuje . Wykupilem polsatowski program a w nim programy z abonamentu to niech Polsat placu abonament ,czy inne stacje i sprawa rozwiązana. Wykupienie np: Polsatu za place za wszystko a Polsat niech rozlicza się z radjofoniam TVP

 • michał 2012-02-15 11:16:28

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  gdzie złożyć wniosek aby nie płacić abonamentu?

 • Ryś 2012-01-29 23:28:18

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  czytałem że abonament jest nielegalny,to za co mam płacić dalej kwestia abonamętu jest nie uregulowana kiedy ktoś powie tak olbo tak ,ktoś nie ma odwagi podjąć ostateczną decyzję,a czas płynie...

 • Zibi4711 2011-12-19 22:03:09

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  Mam pytanie. Jeśli odbiorniki są zarejestrowane na mnie płacę abonament, a teraz żona uzyskała uprawnienia do zwolnienia z abonamentu - wiek 62 emerytura 1006.00 zł, to mogę przepisać abonament na żonę? Proszę o odpowiedź.

 • M.B. 2011-06-02 21:02:17

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  Uwaga !!! Abonament jest nielegalny!!! Zachęcam do przeczytania artykułu.... http://finanse.wp.pl/kat,104130,title,Abonament-jest-nielegalny,wid,13463611,wiadomosc.html

 • Henryka Furmańska 2011-02-23 20:36:42

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  Dlaczego my emeryci i renciści ludzie najczęściej starzy i schorowani musimy płacić Wam tak duże pieniądze za abonament RTV. Wszystkie filmy, które pokazujecie to chała, które kilkakroć razy już oglądaliśmy. Wszelkie programy również powtarzacie. Więc dlaczego my musimy za to płacić? A pracownicy R i TV mają ogromne zarobki a nas często nie stać na lekarstwa a nie mówiąc już o tym kiedy ciężko zachorujemy nie stać nas żeby leczyć się u dobrych specjalistów bo na zwykłą służbę zdrowia nie ma co liczyć. Chyba tylko na pavulon. Dlaczego musimy właśnie my emeryci Was utrzymywać? To jest chore tak jak ten cały nasz kraj.........Ciśnie się nie tylko jedno brzydkie słowo ale nawet tego słowa szkoda na to co się w tym kraju dzieje...Na domiar złego nikt mi nie może podać numeru konta żeby Wam przesłać te pieniądze. Żadna poczta w moim mieście nie zna numeru konta.

 • Danuta 2011-02-10 11:06:18

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  W moim gospodarstwie ja jestem emerytką, mąż pobiera zasiłek z tytułu rezygnacji z pracy z powodu opieki nad niepełnosprawnym synem ( nie pracuje 7 lat, zasiłek pobiera 1 rok) no i jest autystyczny syn. Czy przy takiej sytuacji mam możliwość niepłacenia abonamentu?

 • bogdan 2011-01-09 20:58:18

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  Emeryt który przekroczył 60 lat zapł ci abonament jeżeli emerytura wyniesie brutto 1551.49 zł.

 • Mada72 2010-07-21 13:46:15

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  Mam rente wysokosci 1610 brutto czy musze płcic abonament rtv.

 • Kerim 2010-03-14 19:48:27

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  A co z takimi osobami, które przestały płacić i chcą wyrejestrować./a płaciły ok.30 lat, a teraz nie płaca np.2 lata/,proszę o odpowiedź!!!

 • ryt 103 2010-03-01 14:19:46

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  Autor artykulu chyba zapomnial o rencistach, dawna 2 grupa czyli trwale niezdolni do pracy.Po serwisie prawniczym nalezy sie spodziewac wiekszej rzetelnosci

 • dona 2010-02-28 21:44:01

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  Po co pisać, jak nikt nie odpowiada na pytania. Ludzie , opamiętajcie się.

 • 552 2010-02-27 19:10:25

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  Mam 670zł ręty rodzinnej dwoje dzieci dorosłych rurznie to bywa zpracą abonament jest na mnie czy terz muszę płacić .

 • nerwa 2010-02-27 16:36:22

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  a ja mam pytanie. Jesli jest na mnie zarejestrowane sa odbiorniki i ja place abonament,a teraz zona dostala uprawnienia do zwolnienia z abonamentu, to ja musze przepisac abonament na zonę?

 • czytelnik 2010-02-26 20:33:52

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  a co z osobami, które mają 640 zł emerytury i nie ukonczyły 60 lat , niestety takie osoby muszą płacić czy to jest sprawiedliwe

 • ulka 2010-02-26 19:41:16

  Re: Abonament RTV: aby nie płacić, trzeba złożyć wniosek

  a co o osobach,które przez 7lat były na zasiłku przedemerytalnym i wychowywały od lat samotnie dzieci?skąd mają nagle płacić,skoro za kablówkę w której jest tp 1,2 i płacić muszą dodatkowo?jestem po zasiłku obecnie na emeryturze i mam 1110zł brutto,będąc w wieku 59lat i nie jestem zdrowa,m-c temu przeszłam zawał i czekam na następny zabieg,brakuje mi na podstawowe leki ,a będę zmuszona dodatkowo opłacać amonament.Czy ktoś wziął to pod uwagę???

 • Piopio 2010-02-26 17:37:03

  Ciąganie staruszków po urzędach pocztowych

  Dlaczego osoby, które mają już dobrze po siedemdziesiątce, muszą chodzić na pocztę do kolejek, żeby udowodnić, że nie są wielbłądami? Przecież daty urodzenia obywateli są dostępne dla urzędów, które prowadzą ewidencję ludności. Znowu obowiązki urzędasów zwala się na obywateli, bo a nuż ktoś zapomni złożyć podanie o zwolnienie z opłat i będzie można je nadal egzekwować?! Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa!

 • Piopio 2010-02-26 17:07:35

  Ciąganie staruszków po urzędach pocztowych

  Dlaczego osoby, które mają już dobrze po siedemdziesiątce, muszą chodzić na pocztę do kolejek, żeby udowodnić, że nie są wielbłądami? Przecież daty urodzenia obywateli są dostępne dla urzędów, które prowadzą ewidencję ludności. Znowu obowiązki urzędasów zwala się na obywateli, bo a nuż ktoś zapomni złożyć podanie o zwolnienie z opłat i będzie można je nadal egzekwować?! Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa!


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane