Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Ułatwienia dla inwestycji PKP

www.sxc.hu/ghostfire
(fot. www.sxc.hu/ghostfire)

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie funkcjonowania kolei i usunięcie barier przez uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących m.in . budowy tuneli kolejowych oraz działalności kolei turystycznych i historycznych.

Jakie zmiany dotyczą kolei?

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”  oraz ustawy o transporcie kolejowym ma nowelizuje zasady przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, m.in. uzupełniając dotychczasowe regulacje o kwestie związane z realizacją projektów inwestycyjnych wymagających budowy tuneli. Ponadto zmiany mają na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych mających ułatwić działalność podmiotom zajmującym się kolejnictwem w jego aspekcie historycznym lub turystycznym.

Nowelizacja wprowadza w związku z tym zmiany w ustawie z dnia z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 680, z późn. zm.). Uprawnia PKP S.A., PLK S.A. oraz utworzone przez PKP spółki przewozowe do nieodpłatnego przekazywania pojazdów historycznych stanowiących ich mienie na rzecz organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego lub posiadającej świadectwo bezpieczeństwa lub certyfikat bezpieczeństwa (dokumenty potwierdzające zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych) oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami ruchomymi będącymi wytworami techniki kolejowej. W przepisie określono ponadto elementy niezbędne umowy darowizny, której przedmiotem będzie historyczny pojazd kolejowy. Ponadto uprawniono PKP S.A. oraz PLK S.A. do nieodpłatnego przekazywania materiałów lub urządzeń uzyskanych w wyniku remontu, odnowienia, modernizacji lub likwidacji infrastruktury kolejowej, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego albo organizacji pozarządowej, zarządzającej koleją wąskotorową, koleją wpisaną do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów albo koleją stanowiącą infrastrukturę prywatną.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.) została wprowadzona zmiana określająca nowe wyłączenie spod przepisów ustawy - dla transportu kolejowego wykonywanego na liniach o szerokości toru poniżej 300 mm, który ze względu na swoje niewielkie gabaryty i niskie prędkości, nie powoduje zagrożenia dla użytkowników. Ponadto wprowadzono definicje pojęcia „pojazd historyczny" oraz „pojazd turystyczny". Pojazd historyczny to pojazd kolejowy wpisany do inwentarza muzealiów, lub do inwentarza muzeum lub rejestru zabytków, lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, lub będący lokomotywą parową eksploatowaną przed dniem
14 listopada 1997 r., lub spełniający co najmniej jeden z następujących warunków:

 • zawiera rozwiązania konstrukcyjne o charakterze unikatowym dokumentujące etapy rozwoju techniki kolejowej,
 • jest związany z wydarzeniami historycznymi lub był użytkowany przez znane postacie historyczne.

Istotne zmiany uchwalonej ustawy dotyczą modyfikacji art. 9s ustawy o transporcie kolejowym. W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości w związku z prowadzeniem inwestycji kolejowej obejmującej budowę lub przebudowę tunelu, a także prace związane z jego konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej będzie mógł ograniczyć, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę tunelu oraz związanych z nim układu drogowego lub urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Oznacza to, iż na mocy uchwalonej ustawy, powyżej wskazane przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem tuneli nie wymagają dokonywania wywłaszczenia nieruchomości położonych nad tunelem, natomiast niezbędne jest ograniczenie, za odszkodowaniem, sposobu korzystania z nieruchomości przez właściciela, poprzez zagwarantowanie prawa wejścia na nią inwestorowi oraz posadowienia tam urządzeń umożliwiających korzystanie z tunelu.

Ponadto w ustawie o transporcie kolejowym zostały wprowadzone regulacje wskazujące, że do likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych w związku z decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stosuje się przepisów art. 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przy czym podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego, będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie na warunkach określonych w art. 9yd ustawy o transporcie kolejowym. 

W zakresie przepisów przejściowych ustawa przewiduje, iż do wniosków o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast do postępowań w sprawie dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych lub podsystemów strukturalnych wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu nadanym uchwaloną ustawą. Ponadto do postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, o której mowa w rozdziale 2b ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego do postępowań, o których mowa powyżej, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym obecnie uchwaloną ustawą.

Kiedy zmiany weszły w życie?

Ustawa weszła w życie 1 czerwca 2018 r. 

Zob. też: Ułatwienia dla rozbudowy kolei

 • Podziel się:

 

Komentarze: Ułatwienia dla inwestycji PKP

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane