Burmistrz nie może ignorować e-maili

Pytania wysłane do niego drogą elektroniczną nie mogą pozostać bez odpowiedzi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Sprawa dotyczyła mieszkanki, która zwróciła się do burmistrza o udzielenie informacji publicznej dotyczącej ilości remontów wykonywanych w budynkach Urzędu Miasta. Chciała ona poznać również koszt remontów oraz dowiedzieć się, jaka firma je wykonała. Pytanie zostało wysłane na adres mailowy urzędu.

Odpowiedź z urzędu jednak nie przychodziła, więc mieszkanka złożyła skargę na bezczynność burmistrza miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Dopiero wtedy burmistrz przyznał, że istotnie skarżąca wystąpiła drogą elektroniczną o udzielenie informacji publicznej wysyłając swój wniosek na skrzynkę e-mail. Zaznaczył jednak, że nie skorzystała przy tym z wzoru wniosku, jaki gmina opracowała dla osób chcących uzyskać informacje publiczne.

Burmistrz podkreślał również, że skarżąca zawarła swój wniosek na niewłaściwej stronie internetowej oraz bez zachowania formy obowiązującej w urzędzie. Dlatego według burmistrza nikt nie wiedział o zapytaniu mieszkanki.

W odpowiedzi skarżąca wskazała, że burmistrz zobowiązany był udostępnić jej żądane informacje niezależnie od formy w jakiej złożyła swój wniosek. Ponadto podała, że adres mailowy jest jedynym adresem internetowym, jaki jest udostępniony na stronie internetowej urzędu miasta i jest on umieszczany na oficjalnych pismach wysyłanych przez ten urząd.

Sąd stanął po stronie mieszkanki

Sędziowie uznali, że nie można uzależniać możliwości udzielenia informacji publicznej od złożenia wniosku w odpowiedniej formie.

- Oczywiście dla ułatwienia wnioskodawcom możliwości składania wniosków organ może opracować pewne formularze, lecz samo już udzielenie informacji nie może zostać uzależnione od tego, czy na takim formularzu wniosek zostanie złożony czy też nie – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sąd zobowiązał ponadto burmistrza do podjęcia odpowiedniego działania. Mając na uwadze dołączone do skargi potwierdzenie nadania korespondencji drogą mailową urząd musi odpowiedzieć na pytanie mieszkanki.

sygn. IV SAB/Gl 36/11 - Wyrok WSA w Gliwicach

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Janusz Hrakało-Ho

12.9.2011 22:28:47

Re: Burmistrz nie może ignorować e-maili

To choroba wielu gmin - AROGANCJA WŁADZY. W mojej gminie /Bardo Śląskie/ niemal wszystko jest tajne, a szczególnie projekty uchwał i wszelkiego typu dokumentacje finansowo-gospodarcze , ba - nawet informacja o mających się odbyć posiedzeniach komisji Rady Miejskiej nie zawsze są podawane do informacji, a często "na ostatnią chwilę", bo w przeddzień. Do kuriozum zaliczam wypraszanie mieszkańców z obrad, co też się zdarzało {nie z powodu utajnienia} Czy to się poprawi i kiedy? Straciłem nadzieję. O nieprofesjonalizmie instytucji szczebla rządowego w tym miejscu nie będę pisał, choć mam tego liczne dowody.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: