Cofniecie prawa jazdy i źle naliczone punkty karne

Jeśli kierowca twierdzi, że punkty karne naliczono mu bezpodstawnie, to może złożyć odwołanie. Przed jego rozpatrzeniem nie można wysłać go na ponowne sprawdzenie kwalifikacji.

Na taki egzamin kontrolny miała się stawić M. D. Skierowanie wydał starosta wejherowski na wniosek komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.

Kobieta jednak odwołała się od wniosku do Sądu Rejonowego twierdząc, że policjanci źle naliczyli jej punkty karne. M. D. postanowiła, że nie przyjdzie na wyznaczony termin egzaminu, za co starosta cofnął jej prawo jazdy. Urzędnicy twierdzili, że odzyska je wtedy, gdy zda egzamin.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Gdańsku poparło stanowisko starosty. W wyjaśnieniu podano, że decyzja o cofnięciu uprawnień wydawana na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy stanowi jedynie konsekwencję, swoistą sankcję za niepoddanie się obowiązkowi powtórnego sprawdzenia kwalifikacji, jaki wynika z decyzji wydawanej na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, nie dotyczy natomiast samych podstaw skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

Dla SKO okoliczności, jakie uzasadniły skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierującego nie mogą być przedmiotem ustaleń towarzyszących cofaniu uprawnień. Kolegium podkreśliło, że istotne jest tutaj jedynie, czy kierowca został zobowiązany do stawienia się na egzamin i czy to zrobił. Jeśli nie przyszedł w wyznaczonym terminie, to starosta może mu cofnąć prawo jazdy zgodnie z prawem.

Kobieta poskarżyła się na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. M. D. argumentowała wówczas, że Kolegium nie rozważyło nawet możliwości zawieszenia postępowania administracyjnego z uwagi na toczącą się sprawę dotyczącą wykroczenia drogowego, którego nie popełniła (czyli niesłusznie naliczonych punktów karnych).

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze słusznie stwierdziło, że przesłanką wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi jest samo stwierdzenie nie poddania się sprawdzeniu kwalifikacji – uznał WSA (III SA/Gd 405/09).

- Organy administracji obu instancji wadliwie oceniły jednak przesłankę ostateczności decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – czytamy dalej w wyroku.

Sąd uznał, że najpierw należało rozpatrzyć pismo kobiety, w którym poinformowała ona o złożonym w sądzie sprzeciwie wobec naliczonych punktów karnych. Dlatego prawo jazdy zostało cofnięte wbrew przepisom prawa. Sędzia uchylił zatem decyzję starostwa i SKO.

Na tym sprawa się nie skończyła. SKO wniosło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten jednak przyznał rację WSA w Gdańsku i skargę oddalił.

W wyroku NSA stwierdził, że do wydania decyzji o cofnięciu prawa jazdy konieczna jest ostateczna decyzja o skierowaniu na egzamin kontrolny (I OSK 365/10).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • 6.12.2004

  Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • 26.4.2017

  Sprawdź swoje punkty karne on-line

  Kierowcy w całym kraju mogą bez wychodzenia z domu sprawdzić, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe. E-usługa jest dostępna za darmo na portalu Obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać, (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 22.6.2018

  Niesłyszący za kierownicą

  Nowelizacja przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, (...)