Kiedy obrażanie w internecie będzie przedawnione?

Oszczerstwa w sieci nie są przestępstwem trwałym. Dlatego bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się bezpośrednio po dokonaniu obraźliwego wpisu na stronie www, a nie po jego usunięciu.

Stwierdził tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 czerwca 2010 roku (sygn. akt I KZP 7/10). Sędziowie uznali, że tak jak w prasie drukowanej, tak i w internecie przedawnienie przestępstwa zniesławienia liczymy od daty publikacji treści.

Zniesławienie zostało określone w art. 212 § 2 kodeksu karnego. Pytający sąd okręgowy miał wątpliwość, czy jest ono przestępstwem trwałym, co oznaczałoby, że w wypadku umieszczenia wpisu zniesławiającego w internecie, popełniane jest ono tak długo, jak długo wpis ten dostępny jest na portalu internetowym.

Stanowisko w tej sprawie wyraziła Prokuratura Generalna. Stwierdziła ona, że do dokonania przestępstwa dochodzi wówczas, gdy sprawca swoim zachowaniem wyczerpuje znamiona przestępstwa. W przypadku art. 212 § 2 k.k. nastąpiło to w chwili, gdy sprawca zakomunikował przynajmniej jednej osobie (w każdej możliwej formie) zniesławiającą treść.

Prokurator podkreślił ponadto, że przestępstwo trwałe polega na wytworzeniu i utrzymywaniu przez określony czas stanu bezprawnego. Może to być także wielokrotne zachowanie się w sposób łamiący prawo, np. przestępstwo znęcania.

To, czy internauta miał możliwość usunięcia tego wpisu pozostaje tutaj bez znaczenia. Prokuratura porównała zniesławienie w sieci do treści obraźliwej w publikacji prasowej, która także jest przecież publicznie dostępna aż do chwili fizycznego unicestwienia ostatniego egzemplarza gazety, w której ową treść opublikowano.

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska prokuratora. Wskazał on, że zniesławienie w sieci nie jest przestępstwem trwałym, polegającym na stworzeniu i utrzymywaniu stanu uznanego przez ustawę za bezprawny.

- Takim przestępstwem jest na przykład przestępstwo bezprawnego pozbawienia wolności określone w art. 189 k.k., które popełniane jest przez sprawcę aż do chwili uwolnienia ofiary. Stanu utrzymywania w sieci internet umieszczonej tam przez sprawcę treści zniesławiającej ustawa nie uznaje za bezprawny – podkreślono w uzasadnieniu postanowienia.

Orzekający sędziowie zdają sobie sprawę z tego, że możliwe jest, iż interesy pokrzywdzonego naruszane są tak długo, jak długo na portalu internetowym dostępna jest publicznie treść, która go zniesławia. Jednak podobnie jest z prasą drukowaną, gdzie interesy pokrzywdzonego również są naruszane tak długo, jak długo dostępne są nawet archiwalne egzemplarze gazety zawierającej obraźliwe słowa.

Sąd najwyższy orzekł, że chwilą popełnienia przestępstwa określonego w art. 212 § 2 k.k., polegającego na umieszczeniu w sieci internet treści o charakterze zniesławiającym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usunięcia.

Oznacza to, że za oszczerstwa w sieci internauci nie mogą być ścigani z oskarżenia prywatnego po upływie roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Biuro Fairplaynet

18.3.2012 16:46:40

Re: Kiedy obrażanie w internecie będzie przedawnione?

Czy godzić się na traktowanie Internetu jak szamba, w którym wolno każdego zniesławić, opluć, obrazić? Nie. Trzeba walczyć o swoje prawa, dbać o wizerunek, usuwać oszczerstwa. Przyzwolenie powoduje same szkody, bo słowo w Internecie żyje długo - kłamliwa opinia będzie sie powielać, powtarzać, żyć własnym życiem. Dla zniesławionej firmy, usługodawcy czy produktu zniesławienie może być zabójcze. Nie znajdą klienta, bo przecież teraz każdy najpierw sprawdza opinie w sieci...Rada? Nie warto akceptować Internetu jako pola bezprawia i rynsztoka. Trzeba działać - są możliwości prawne, by oszczercze wpisy były usuwane na żądanie osoby czy firmy pomówionej. Biuro Fariplaynet.pl (walczymy z oszczerstwami w sieci)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.7.2017

  W obronie przed windykacją...

  Proponowane przez resort sprawiedliwości przepisy wzmacniają prawa konsumentów – zobowiązują sąd do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego (...)

 • 14.7.2018

  Szybsze przedawnianie roszczeń

  Nowelizacja skróciła podstawowe terminy przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, przy czym pozostawiła bez zmiany termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla roszczeń związanych (...)

 • 31.3.2019

  Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

  Jedno hasło, jedno konto – to jedna z zasad, o której warto pamiętać, korzystając z sieci. Jeśli nie stosujecie, czas to naprawić.

 • 29.11.2018

  Ministerstwo Cyfryzacji i Facebook

  Polska będzie pierwszym krajem, w którym użytkownicy Facebooka uzyskają możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu.

 • 17.9.2018

  Jak odwołać się od mandatu drogowego?

  Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)