Właściciel nie wejdzie do wynajętego mieszkania

Jeśli zrobi to wbrew woli lokatora, to popełni

Artur M. chciał sprzedać mieszkanie, które w drodze umowy darowizny przekazał mu ojciec, Ryszard M.

Umowa, którą spisano u notariusza, gwarantowała starszemu mężczyźnie możliwość dożywotniego bezpłatnego korzystania z lokalu w ramach służebności dożywocia. Syn postanowił jednak sprzedać nieruchomość i chciał ją pokazać potencjalnym nabywcom. Gdy ojciec nie chciał otworzyć drzwi, Artur M. wszedł do lokalu używając siły.

Starszy mężczyzna złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa naruszenia miru domowego, o którym mówi art. 193 kodeksu karnego.

Zgodnie z tym przepisem kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Prokuratura stwierdziła jednak, że sprawa ma charakter cywilnoprawny i postępowanie umorzono. Ryszard M. złożył wówczas zażalenie do sądu.

- Cudzym mieszkaniem lub innym miejscem chronionym przez art. 193 k.k. jest miejsce, do którego zamieszkujący ma wyłączne lub większe uprawnienie niż wdzierający się – stwierdził Sąd najwyższy w postanowieniu z 21 lipca 2011 roku.

Właściciel jest uprawniony do korzystania z rzeczy zgodnie ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem swego prawa oraz rozporządzania nią (art. 140 k.c.). Najemca zaś uzyskuje możliwość używania rzeczy (art. 659-668 k.c.).

- Właściciel, wynajmując mieszkanie, wyzbywa sie przez to na rzecz najemcy uprawnień w zakresie korzystania z lokalu – podkreślił Sąd Najwyższy.

Treść art. 193 k.k. gwarantuje lokatorowi niezależną od właściciela rzeczy prawnokarną ochronę wynajętego mieszkania. W konsekwencji wynajęte, czy oddane np. w dożywotnie użytkowanie mieszkanie, staje sie dla właściciela miejscem cudzym, gdyż przekazał on część swoich uprawnień na inne osoby.

Konkludujac, sprawcą przestepstwa naruszenia miru domowego w rozumieniu art. 193 k.k. może byc także własciciel domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu.

Właściciel może wejść do wynajętego mieszkania tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mówi o tym art. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody, jeżeli najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej.

Sygn. akt I KZP 5/11

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: