Zbrodnie hitlerowskie nadal bez rekompensaty

Sąd Najwyższy nie wydał wyroku przeciwko obcemu państwu, ponieważ jest ono chronione międzynarodowym immunitetem.

Pokrzywdzeni hitlerowskimi represjami nie mogą starać się o odszkodowanie przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości.

Uzyskanie zadośćuczynienia od niemieckiego państwa przed polskim sądem również jest na razie niemożliwe. Potwierdził to wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2010r. (sygnatura akt - IV CSK 465/09). Stwierdził on, że o tym, czy państwo niemieckie zapłaci za hitlerowskie represje, powinien zdecydować Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Sąd nie przychylił się do obszernej opinii prof. Andreasa Fischer-Lescano z Uniwersytetu w Bremie, według którego RFN nie ma w tego rodzaju sprawach immunitetu jurysdykcyjnego.

- Choć więc pacyfikacja Szczecyna przez niemieckie siły zbrojne stanowiła jaskrawe pogwałcenie prawa wojny oraz prawa humanitarnego i - patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego - w sposób oczywisty naruszała bezwzględnie obowiązujące normy o ochronie praw człowieka, sprawy o roszczenia odszkodowawcze z niej wywodzone przeciwko Republice Federalnej Niemiec nie mogą być, w świetle obecnie obowiązującej zwyczajowej normy prawa międzynarodowego publicznego, uznane za wyłączone spod immunitetu jurysdykcyjnego państwa – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sędziowie zauważyli jednocześnie, że immunitet państwa nie wyklucza załatwiania spraw nim objętych metodami właściwymi prawu międzynarodowemu.

- O roszczeniach majątkowych wynikłych ze zdarzeń wojennych tradycyjnie rozstrzyga się w traktatach międzynarodowych zmierzających do całościowego rozwiązania następstw konfliktu wojennego. Ten sposób ich załatwienia jest nawet najodpowiedniejszy ze względu na specyfikę konfliktów wojennych – uznał Sąd Najwyższy.

O tym, czy państwo niemieckie zapłaci za hitlerowskie represje, powinien zdecydować Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Krzysztof

17.11.2010 12:8:20

Re: Zbrodnie hitlerowskie nadal bez rekompensaty

W takiej sytuacji, pokrzywdzeni przez hitlerowskie niemcy,pwinni podać państwo poskie do Miedzynarodowego Trybunalu Sprawiedliwosci za nie uregulowanie wszystkich spraw odszkodowawczych od RFN po zakończeniu wojny.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.6.2018

  Zmiany powrotne w IPN

  Sejm błyskawicznie znowelizował ustawę o IPN. Zmiana uchyla artykuł przewidujący odpowiedzialność karną za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III (...)

 • 22.10.2018

  Kto dostanie świadczenie rekompensacyjne za deputat węglowy?

  Projekt ustawy umożliwi wypłacenie z budżetu państwa świadczenia rekompensacyjnego za trwałą utratę prawa do bezpłatnego węgla lub trwałe zaprzestanie pobierania bezpłatnego węgla przez osoby (...)

 • 22.7.2009

  Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym (...)

 • 26.1.2018

  Ustawa chroniąca dobre imię Polski uchwalona

  Przyjęte przez Sejm zmiany mają przeciwdziałać nieuzasadnionemu i błędnemu obarczaniu Polski i Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie dokonane w trakcie II wojny światowej przez III Rzeszę (...)

 • 27.12.2017

  Instytut Solidarności i Męstwa

  Nowa ustawa ma na celu powołanie Instytutu Solidarności i Męstwa oraz określenie jego organizacji i zadań. Instytut ma inicjować, podejmować i wspierać działania upamiętniające i honorujące (...)