Pozostałe

Zakres tajemnicy telekomunikacyjnej w internecie

Zakres tajemnicy telekomunikacyjnej w internecie

Czy dane zbierane podczas analizy oglądalności witryn internetowych: adres IP, cookie, geolokalizacja są objęte tajemnicą telekomunikacyjną i czy są danymi chronionymi prawem ochrony danych osobowych? (...)

Kadencja zarządu w stowarzyszeniu

Kadencja zarządu w stowarzyszeniu

Ile lat może trwać kadencja zarządu, czy ustawa o stowarzyszeniach ją ogranicza, jak tak to w jaki sposób?

Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (...)

Słup energetyczny na prywatnej działce

Słup energetyczny na prywatnej działce

Na mojej działce znajduje się linia średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową. Pisałam do ZE, który mi odpisał "została wybudowana dla potrzeb zasilania odbiorców zgodnie z projektem (...)

Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu energetycznego było bezprawne, (...)

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004?

Świadczenie usług przez bar mleczny

Świadczenie usług przez bar mleczny

Czy istnieje jakaś regulacja prawna mówiąca o tym, że bary mleczne nie mogą sprzedawać posiłków mięsnych oraz nie mogą świadczyć usługi typu: "obiad na telefon i z transportem do klienta"? (...)

Wymagania dla sprzedaży zagranicznych kosmetyków

Wymagania dla sprzedaży zagranicznych kosmetyków

Klientka zakupiła u mnie w firmie kosmetyki do włosów, kosmetyki nie posiadają polskich opisów. Czy kosmetyki bez polskich opisów mogą być dopuszczone do sprzedaży? Czy klientka może zarządać (...)

Kontrola lokalu przez Sanepid

Kontrola lokalu przez Sanepid

Na klatce schodowej mamy plagę kotów, których odchody, wymiociny itp. zanieczyszczają nasze drzwi, schody...Koty te schodzą się pod wpływem starszej Pani, która je dokarmia-na prośbę, by tego (...)

Rodzaje dróg w Polsce

Rodzaje dróg w Polsce

Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika?

Legitymacja na przejazdy ulgowe

Legitymacja na przejazdy ulgowe

Czy w sytuacji, gdy ucząca się córka podróżowała PKP na podstawie ulgowego biletu bez ważnej legitymacji szkolnej, konduktor ma prawo wypisać mandat karny? Czy wystarczy dopłata do biletu normalnego? (...)

Abonament za odbiornik radiowy w pracy

Abonament za odbiornik radiowy w pracy

Czy zakład pracy ma obowiązek uiszczania opłat abonamentowych za używanie przez jego pracowników ich prywatnych odbiorników radiowych, jeśli sam nie jest posiadaczem żadnego odbiornika? Czy jeśli (...)

Przechowywanie dokumentów z działalności firmy

Przechowywanie dokumentów z działalności firmy

Jak długo mam obowiązek przechowywać dokumenty firmy, którą prowadzę? Chodzi mi o faktury sprzedaży i zakupu, umowy o pracę, wyciągi bankowe itd.

Rozumienie pojęcia w uzasadnionych przypadkach

Rozumienie pojęcia w uzasadnionych przypadkach

Czy ogólne sformułowanie "w uzasadnionych przypadkach" zawarte w artykule 32j ust. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej precyzują dalsze przepisy wykonawcze?

Sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia

Sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia

Jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w zakładzie - dane potrzebne do GUS. Pracowników jest zatrudnionych na czas nieokreślony - 41, na czas określony 3, na pół etatu 1 osoba.

Sprzedaż alkoholu na statkach i portach morskich

Sprzedaż alkoholu na statkach i portach morskich

Jak rozumieć zapis w tytule ROZPORZĄDZENIA MINISTRA - KIEROWNIKA URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (...)

Zakaz sprzedaży alkoholu w środkach komunikacji

Zakaz sprzedaży alkoholu w środkach komunikacji

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, użyto sformuowania "w środkach (...)

Zasiłek osiedleniowy

Zasiłek osiedleniowy

Żołnierz złożył w dniu 10.08.2004 r. wniosek o przyznanie zasiłku osiedleniowego w wysokości 300% na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r.w sprawie należności (...)

Procedura zakładania fundacji

Procedura zakładania fundacji

Chcę założyć fundację na rzecz osób poszkodowanych przez biegłych i wymiar sprawiedliwości. Od czego powinienem zacząć? Skąd fundacje biorą środki finansowe i jak się o nie starać? Czy musi (...)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Zwróciłem się do gminy z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego nieruchomości. W urzędzie uprzedzono mnie jednak że prawdopodobnie nie otrzymam stosownego zaświadczenia, ponieważ zgodnie z art. (...)

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

Czy można starać się o uzyskanie pomocy publicznej polegającej na umorzeniu odsetek i części zaległości w podatku od nieruchomości, jeżeli korzystało się z podobnej pomocy na początku tego (...)

Jawność operatu ewidencyjnego

Jawność operatu ewidencyjnego

Przygotowuję się do zdania licencji rzeczoznawcy majątkowego. W tym celu zobowiązany jestem do przygotowania kilku operatów szacunkowych nieruchomości o różnym charakterze i sposobie użytkowania. (...)

Umieszczenie pamiątkowej tablicy na budynku

Umieszczenie pamiątkowej tablicy na budynku

Mieszkam w starej kamienicy na terenie tzw. ziem odzyskanych. W budynku tym na przełomie XVIII i XIX wieku urodził się i mieszkał wybitny wrocławski nauczyciel akademicki, któremu pamięci poświęcona (...)

Koszt rejestracji stowarzyszenia

Koszt rejestracji stowarzyszenia

Czy rejstracja każdego Stowarzyszenia jest związana z poniesieniem opłat rejstracyjnych (KRS)?

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas określony na dostawę ciepła (...)

Obowiązek korzystania firmy z konta bankowego

Obowiązek korzystania firmy z konta bankowego

W dniu 21 sierpnia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Czy w związku z tym mogę zapłacić po 21 gotówką fakturę z dnia 10. 06. 2004 r. na kwotę 15 000 zł? (...)

Organizowanie promocji

Organizowanie promocji "punktowej"

Czy programy motywacyjne polegające na punktowaniu każdego kolejnego zakupu produktu (np. 1 szt. produktu A = 1 pkt) mogą być zaliczone do gier losowych? Czy jeśli w programach tych otrzymanie danej (...)

Nieetyczne zachowanie się policjanta

Nieetyczne zachowanie się policjanta

Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o Policji - policjant odpowiada za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. (...)

Udział w loterii poprzez wypełnienie ankiety

Udział w loterii poprzez wypełnienie ankiety

Czy konkurs, polegający na udziale w ankiecie/grze lub samym zgłoszeniu i wylosowaniu wśród uczestników nagrody podlega w jakikolwiek sposób ustawie o grach losowych, loteriach lub jakimś innym? (...)

Nierzetelne postępowanie dyscyplinarne w Policji

Nierzetelne postępowanie dyscyplinarne w Policji

Przeciwko policjantowi prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne w sposób tendencyjny, nieobiektywny, z rażącym naruszeniem podstawowych zasad postępowania (nie przesłuchano istotnych świadków, (...)

Zasady organizowania konkursów i promocji

Zasady organizowania konkursów i promocji

Czy istnieją przepisy prawne dotyczące organizowania konkursów i promocji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (salony telefonów komórkowych), wyłączając gry losowe i inne wymagające (...)

Definicja pojęcia

Definicja pojęcia "przypadku" w grach losowych

Czy w ustawodawstwie polskim określone jest dokładniej pojęcie "przypadku" w kontekście ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach? Czy pojawilły się jakieś orzeczenia (...)

Sprzedaż paliw

Sprzedaż paliw

Podobno jest przepis zabraniający stacji paliw wewnętrznej np. na terenie SUR lub Nadleśnictwa, sprzedaży paliw klientom. Jeśli taki przepis jest łamany, gdzie można szukać pomocy? Jaka instytucja (...)

Publikacja prac laureatów konkursu

Publikacja prac laureatów konkursu

Czy organizatorzy konkursów mają obowiązek opublikowania prac laureatów? Jakie ustawy to regulują?

Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

Jakie badania powinien przeprowadzić pracownik majacy kontakt z żywnością?

1

...

11

12

13

14

15

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne