e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 24.2.2021

  Do MRPiT wpłynęło ok. 3 tys. sprawozdań od największych płatników CIT

  Ok. 3 tysiące sprawozdań dotyczących terminów płatności firm wpłynęło do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dzięki sprawozdaniom na temat praktyk płatniczych wszyscy przedsiębiorcy (...)

  Do MRPiT wpłynęło ok. 3 tys. sprawozdań od największych płatników CIT
 • 1.1.2021

  Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

  Fundacja rodzinna ma być dla firm rodzinnych przede wszystkim narzędziem do przeprowadzenia wielopokoleniowej sukcesji biznesu. Zespół Programowania Prac Rządu na posiedzeniu 23 grudnia (...)

  Projekt ustawy o fundacji rodzinnej
 • 20.12.2020

  Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów

  Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (...)

  Tarcza turystyczna z pomocą dla organizatorów wycieczek i turystów
 • 11.9.2020

  Program Poland. Business Harbour dla Białorusinów

  Program Poland. Business Harbour to kompleksowy pakiet, ułatwiający specjalistom z branży IT, start-upom, MŚP, jak i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Program Poland. Business Harbour dla Białorusinów
 • 17.8.2020

  Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych

  Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach. W środę (...)

  Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych
 • 1.7.2020

  Transformacja dronowa przyśpiesza

  Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczęły 30 czerwca 2020 r. dronowy projekt rozwojowy o wartości ponad 61,5 mln zł. Pierwsza w historii (...)

  Transformacja dronowa przyśpiesza
 • 9.6.2020

  Wakacje kredytowe i przepisy antyprzejęciowe w Tarczy Antykryzysowej 4.0

  Sejm przyjął przepisy chroniące kredytobiorców i polskie spółki. Osoba, która straciła główne źródło dochodu, będzie mogła zawiesić spłatę kredytu na (...)

  Wakacje kredytowe i przepisy antyprzejęciowe w Tarczy Antykryzysowej 4.0
 • 8.6.2020

  Rząd pracuje nad konsolidacją sektora rolno-spożywczego

  W Ministerstwie Aktywów Państwowych trwają prace nad połączeniem firm z sektora rolno-spożywczego, jakie znajdują się w nadzorze państwa.

  Rząd pracuje nad konsolidacją sektora rolno-spożywczego
 • 31.5.2020

  Pierwsze projekty ustaw Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego

  Eksperci zaproszeni do współpracy przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego po trzymiesięcznej pracy przedstawili gotowe projekty zmiany (...)

  Pierwsze projekty ustaw Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • 29.5.2020

  Tarcza 4.0 w Sejmie

  Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia (...)

  Tarcza 4.0 w Sejmie
 • 28.5.2020

  Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych podpisana

  Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych odnosi się do problematyki walnych zgromadzeń spółek kapitałowych i została wypracowana we współpracy z notariuszami, jako osobami bezpośrednio (...)

  Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych podpisana
 • 20.4.2020

  Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

  Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, (...)

  Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej
 • 17.4.2020

  Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE

  Firmy, instytucje czy organizacje realizujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ostatnich miesiącach zmagają się z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa. Ta sytuacja dotyczy (...)

  Pomoc dla realizujących inwestycje ze wsparciem UE
 • 4.4.2020

  Pomoc publiczna z funduszy UE na nowych zasadach

  Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie firm z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły w środę do Komisji (...)

  Pomoc publiczna z funduszy UE na nowych zasadach
 • 3.4.2020

  Funduszowy Pakiet Antywirusowy

  Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową. Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczone możliwości (...)

  Funduszowy Pakiet Antywirusowy
 • 31.3.2020

  Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników w związku z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. Wsparcie (...)

  Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową
 • 12.2.2020

  Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

  W obecności Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Wiceministra Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami (...)

  Rusza reforma nadzoru właścicielskiego
 • 29.1.2020

  Największe firmy będą musiały składać sprawozdania dot. swoich praktyk płatniczych dopiero w styczniu 2021 r.

  1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Zakłada ona m.in., że najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe (...)

  Największe firmy będą musiały składać sprawozdania dot. swoich praktyk płatniczych dopiero w styczniu 2021 r.
 • 8.1.2020

  Prosta i szybka ścieżka po fundusze europejskie

  1,2 miliard złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka na przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów. (...)

  Prosta i szybka ścieżka po fundusze europejskie
 • 27.12.2019

  Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa niezgodne z Konstytucją

  Pozbawienie wspólników, wykreślonej z rejestru sądowego spółki, praw do udziału w majątku likwidacyjnym narusza art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji - uznał (...)

  Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa niezgodne z Konstytucją
 • 3.12.2019

  Harmonogram konkursów w POIR

  W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione (...)

  Harmonogram konkursów w POIR
 • 24.10.2019

  Czy będą w Polsce fundacje rodzinne?

  Przedsiębiorcy są zainteresowani możliwością założenia w Polsce fundacji rodzinnej - to jeden ze wstępnych wniosków, które płyną z konsultacji zielonej księgi dot. fundacji rodzinnej. (...)

  Czy będą w Polsce fundacje rodzinne?
 • 17.9.2019

  Akcje spółek będą zdematerializowane

  Akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie - jak obecnie - papierowego dokumentu. Pozwoli to przeciwdziałać ryzyku nadużyć finansowych, zwłaszcza praniu (...)

  Akcje spółek będą zdematerializowane
 • 14.9.2019

  Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

  Akumulacja polskiego kapitału i budowa silnych polskich marek, również na rynku międzynarodowym – takie są cele wprowadzenia do polskiego prawa instytucji fundacji rodzinnej. Do konsultacji (...)

  Konsultacje nt. fundacji rodzinnej
 • 18.5.2019

  Propozycje dla branży cyberbezpieczeństwa

  Przedsiębiorcy wskazali główne wyzwania, jakie spotykają podczas stosowania ustawy. Po wysłuchaniu uwag Ministerstwo zaproponowało przygotowanie zmiany w rozporządzeniu o wymogach technicznych, (...)

  Propozycje dla branży cyberbezpieczeństwa
 • 20.2.2019

  Ograniczenia handlu w niedziele a liczba sklepów

  Spadek liczby sklepów rozpoczął się jeszcze przed wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedziele, dlatego nie powinien być traktowany jako efekt zmian przepisów, a raczej jako długofalowa (...)

  Ograniczenia handlu w niedziele a liczba sklepów
 • 11.2.2019

  Prosta spółka akcyjna już wkrótce

  Prowadzenie działalności w formie prostej spółki akcyjnej ma ułatwić rozwój nowoczesnych przedsięwzięć, zwłaszcza korzystających z kapitału ludzkiego (np. z kreatorów (...)

  Prosta spółka akcyjna już wkrótce
 • 5.2.2019

  Inwestycje w sektorze naftowym

  Rządowy projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  Inwestycje w sektorze naftowym
 • 15.1.2019

  Ochrona przed nieuczciwymi firmami

  Rządowy projekt zakłada zwiększenie skuteczności wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym (osobom prawnym), zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej. (...)

  Ochrona przed nieuczciwymi firmami
 • 15.12.2018

  Zgromadzenia wspólników przez Internet?

  Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych dotyczący możliwości udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu (...)

  Zgromadzenia wspólników przez Internet?
 • 4.12.2018

  Porządkowanie zarządzania mieniem państwowym

  Rządowy projekt wprowadza nowe rozwiązania oraz korektę niektórych przepisów związanych  z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym, którą wprowadzono 1 stycznia (...)

  Porządkowanie zarządzania mieniem państwowym
 • 24.11.2018

  Możliwość nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia PAP

  Nowelizacja przepisów ma na celu umożliwienie realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji w ewentualnym (...)

  Możliwość nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia PAP
 • 31.10.2018

  Bedzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

  Nowo powołany podmiot ma się koncentrować na dostosowaniu polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej. Czwarta rewolucja przemysłowa (4.0) zakłada wykorzystanie (...)

  Bedzie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • 27.9.2018

  Pakiet MŚP już w Sejmie

  Status „małego podatnika” w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro); wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania (...)

  Pakiet MŚP już w Sejmie
 • 1.6.2018

  Dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych

  Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Komisja Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do publicznych rynków (...)

  Dostęp MŚP do publicznych rynków kapitałowych
 • 25.5.2018

  Skuteczniejsze dochodzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  Skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej firm, które np. spowodowały skażenie środowiska, oraz dotkliwe kary finansowe dla wielkich korporacji, jeśli te ukrywają istotne (...)

  Skuteczniejsze dochodzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • 21.4.2018

  Sprawozdania finansowe i zmiany w KRS

  Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą wyłączone z obowiązku przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania oraz (...)

  Sprawozdania finansowe i zmiany w KRS
 • 29.3.2018

  Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym

  Nowa ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie (...)

  Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym
 • 23.3.2018

  Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta

  Konstytucja Biznesu to pakiet 5 ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami (...)

  Konstytucja Biznesu podpisana przez Prezydenta
 • 22.2.2018

  Przełomowe zmiany w działaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych?

  Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy – to główne założenia (...)

  Przełomowe zmiany w działaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych?

1

2

3