e-prawnik.pl Porady prawne

Dobra osobiste porady prawne - Strona 3

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Obowiązek zgłoszenia bazy danych osobowych

  Portal internetowy jest hobbystyczny, darmowy i niekomercyjny. By brać udział w dyskusjach na tym portalu, trzeba się zarejestrować. Czy prowadzenie takiego hobbystycznego portalu podlega rejestracji (...)

  Obowiązek zgłoszenia bazy danych osobowych
 • Nagranie rozmowy telefonicznej

  Jestem właścicielem lokalu handlowego. Lokal został wynajęty na czas określony pod sklep alkoholowy. Przed upływem okresu najmu najemca w bezpośredniej rozmowie powiedział, że chce zrezygnować (...)

  Nagranie rozmowy telefonicznej
 • Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

  Zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Ojciec z moją matką mieli ślub cywilny i kościelny. Rozwiedli się, oczywiście rozwód mieli tylko cywilny. Ojciec umierając (...)

  Osoby uprawnione do pochówku zmarłego
 • Ochrona dóbr osobistych w życiu zawodowym

  Pewna osoba (członek spółdzielni mieszkaniowej) w pismach do oficjalnych instytucji, w części właściwych merytorycznie, posługując się bezpodstawnymi oskarżeniami podaje informacje o innej osobie (...)

  Ochrona dóbr osobistych w życiu zawodowym
 • Pomówienie pracownika przez osobę trzecią

  Mój mąż jest urzędnikiem państwowym, pewien niezadowolony interesant nazwał go w pisemnej skardze antysemitą. W odpowiedzi do pracodawcy mój mąż zażądał oddania sprawy do prokuratury, bo antysemityzm (...)

  Pomówienie pracownika przez osobę trzecią
 • Kradzież profilu - ochrona danych osobowych

  Mam poważny problem z portalami internetowymi, w którym jakaś osoba założyła konto z moimi danymi i podszywa się pode mnie i bezprawnie korzysta z moich zdjęć. Jestem tam oczerniany od oszustów, (...)

  Kradzież profilu - ochrona danych osobowych
 • Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem

  W trakcie rozprawy sądowej o alimenty od dziadka na wnuka sąd zadaje pytania na sali sądowej i upublicznia dla strony pozywającej (powoda) wszystkie dane o zarobkach osoby pozwanej. W ten sposób powód (...)

  Ujawnienie danych o zarobkach przed sądem
 • Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

  Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

  Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie
 • Napisy na nagrobku

  Z powodu nieporozumień rodzinnych nie możemy w kręgu rodzeństwa dojść do porozumienia co do treści napisu na płycie nagrobnej. A mianowicie chodzi o dopisanie obok imion sp. rodziców na płycie (...)

  Napisy na nagrobku
 • Ochrona dóbr osobistych pracownika

  Pracodawca skierował w stronę pracownika obraźliwe uwagi na temat jego zachowania w miejscu pracy i związanego z tym wykonywania przez pracownika pracy. Pracownik poczuł się urażony, gdyż odbywało (...)

  Ochrona dóbr osobistych pracownika
 • Nagrywanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej

  Zwołałem zebranie właścicieli (członków) wspólnoty mieszkaniowej. Chcę zapytać uczestników o zgodę na rejestrowanie fonii na zebraniu. Czy muszę pytać o zgodę na nagrywanie w tym przypadku (...)

  Nagrywanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • Zakres roszczeń z zakresu ochrony dóbr osobistych

  Załóżmy, że złożę do sądu cywilnego pozew w związku z naruszaniem moich dóbr osobistych i zażądam jednocześnie zapłaty na skutek negatywnych konsekwencji, które uważam, że poniosłem (a (...)

  Zakres roszczeń z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji

  Zostałem poinformowany, że w administracji znajduję się doniesienia szkalujące moja osobę. Doniesienia dotyczą skarg, że jestem hałaśliwym sąsiadem, stanowiącym utrapienie dla innych sąsiadów. (...)

  Donosy i niesłuszne oskarżenia w administracji
 • Zakres roszczenia o ochronę dóbr osobistych

  Zostałem pozwany przez spółkę z o.o. za rzekome naruszenie dóbr osobistych poprzez rozesłanie informacji do kilkunastu podmiotów we wsi, w której ma (miała) ta spólka siedzibę, ostrzeżeń przed (...)

  Zakres roszczenia o ochronę dóbr osobistych
 • Publikacja danych osobowych w Internecie

  Firma pragnie zamieszczać na stronie subiektywne, ale wyłącznie pozytywne opinie oraz ocenę internautów na temat osób, np. fryzjerów, czy też stomatologów wymienionych z nazwiska oraz miejsca (...)

  Publikacja danych osobowych w Internecie
 • Autoryzacja wypowiedzi dla prasy

  Wytoczona przeze mnie sprawa sądowa stała się obiektem zainteresowania mediów. Chcę mieć wpływ na ostateczny kształt mojej wypowiedzi. Np. jeden z dziennikarzy zapytał czy mam obrońcę. Odpowiedziałem, (...)

  Autoryzacja wypowiedzi dla prasy
 • Fałszywe oskarżenie przed sądem

  Świadek w sprawie karnej (jednocześnie oskarżyciel posiłkowy) w czasie trwania przewodu sądowego oskarżył mnie o to, że podszywałam się pod inną osobę, przebrałam za nią i użyłam nieletniej (...)

  Fałszywe oskarżenie przed sądem
 • Naruszenie dobra osobistego prawa do prywatności

  Na nie ogrodzonej działce komercyjnej prowadzimy produkcję kruszyw; podczas pracy sąsiad, który zna dobrze granicę działki oraz jej przebieg notorycznie ją narusza, poza tym notorycznie fotografuje (...)

  Naruszenie dobra osobistego prawa do prywatności
 • Naruszenie dóbr osobistych poprzez oskarżenia

  Moja teściowa pomówiła mnie, że pewnego dnia dobijałem się do jej drzwi, rzekomo \"waliłem w nie tak, że o mało nie wywaliłem z futryną\", mówiąc krótko zakłóciłem jej spokój i dopuściłem (...)

  Naruszenie dóbr osobistych poprzez oskarżenia
 • Monitoring a ochrona dóbr osobistych

  Wkrótce na terenie naszego zakładu uruchomimy monitoring. Kamery będą umiejscowione zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zakładu. Wewnątrz zamontowane będą tylko na hali produkcyjnej. Czy zakład (...)

  Monitoring a ochrona dóbr osobistych
 • Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

  Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące (...)

  Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych
 • Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

  Czy kuzynka podejrzana o przywłaszczenie znacznej sumy, której na koncie bankowym nigdy nie było i której też nigdy nie wypłacała może skarżyć o pomówienie zarówno spadkobierców właściciela (...)

  Odpowiedzialność adwokata za pomówienie
 • Zdjęcie pracowników dla celów archiwalnych

  Czy kierownik danej jednostki organizacyjnej może wymagać od pracowników pozowania do wspólnego zdjęcia. Tłumaczy to tym, że będzie ono służyło do celów archiwalnych.

  Zdjęcie pracowników dla celów archiwalnych
 • Dane osobowe pracowników na stronie internetowej

  Czy pracodawca bez zgody pracowników może publikować ich zdjęcia na swojej stronie internetowej? Do tej pory umieszczone były m. in. ich imiona, nazwiska, stanowiska, telefon, ale pracodowca uważa, (...)

  Dane osobowe pracowników na stronie internetowej
 • Znieważenie w internetowym komentarzu

  Do artykułu dotyczącego mojej osoby w jednym z portali internetowych ktoś dopisał obraźliwe komentarze. Zwróciłam się do portalu o ich usunięcie i udostępnienie numeru IP ich autorów (powołując (...)

  Znieważenie w internetowym komentarzu
 • Publikowanie zdjęć z imprezy turystycznej

  Kilka lat temu uczestniczyłem w imprezie turystycznej. Na zakończenie dostaliśmy w prezencie płytę CD ze zdjęciami z imprezy wykonanymi przez organizatora. W tym roku firma ta stworzyła stronę (...)

  Publikowanie zdjęć z imprezy turystycznej
 • Włączenie się do sprawy karnej

  Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi po moim zgłoszeniu dochodzenie w związku z pomówieniem mnie o to, że dopuściłem się przestępstwa. Osoba, która zawiadomiła o rzekomym przestępstwie (...)

  Włączenie się do sprawy karnej
 • Żądanie sprostowania informacji podanej w gazecie

  Artykuł w gazecie ukazał się 17 listopada 2005 roku. Żądanie sprostowania artykułu do redakcji gazety zostało wysłane 9 grudnia 2005. Odpowiedzi jakiejkolwiek do chwili obecnej brak. Kiedy można (...)

  Żądanie sprostowania informacji podanej w gazecie
 • Ujawnienie danych o wynagrodzeniu w pozwie

  Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Z żoną pracuję w jednej firmie, żona jest administratorem systemu kadry i płace. W piśmie procesowym przywołała wysokość moich dochodów. Od dłuższego czasu (...)

  Ujawnienie danych o wynagrodzeniu w pozwie
 • Ekshumacja a brak zgody całej rodziny

  Żona i dzieci mojego konkubenta zostały pochowane przez brata żony w czasie, gdy on sam znajdował się w areszcie podejrzany o zamordowanie najbliższych. Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko (...)

  Ekshumacja a brak zgody całej rodziny
 • Odszkodowanie za naruszenie prywatności

  Bez mojej wiedzy zostałem ojcem i zostały zasądzone alimenty ode mnie na rzecz dziewczyny, której nie znam a miałem z nią przygodny kontakt. O sprawie nic nie wiedziałem, gdyż od półtorej roku (...)

  Odszkodowanie za naruszenie prywatności
 • Znieważenie w korespondencji elektronicznej

  Otrzymałem mailem list bardzo obraźliwy, wyraźnie skierowany do mnie. Nie jest podpisany, ale widać wyraźnie z jakiej skrzynki został nadany, ta skrzynka jest opisana nazwiskiem i imieniem, jest (...)

  Znieważenie w korespondencji elektronicznej
 • Zniewaga a wiarygodność dowodowa znieważającego

  Podczas spotkania w Nadzorze Budowlanym w obecności urzędników zostałem przez swojego sąsiada nazwany "kryminalistą". Jestem osobą nie karaną a jedyną sprawę, jaką mam w toku to właśnie założoną (...)

  Zniewaga a wiarygodność dowodowa znieważającego
 • Właściwość sądu w sprawie o ochronę czci

  Od kilku tygodni znajoma jest znieważana, zastraszana telefonicznie jak i osobiście przez pewne osoby (jej znane). Jak może się bronić, gdzie powinna wnieść pozew (wydział karny, cywilny)? Jakie (...)

  Właściwość sądu w sprawie o ochronę czci
 • Ponawianie naruszeń dóbr osobistych

  Oskarżony o szerzenie nieprawdziwych i obelżywych treści w internecie (z powództwa cywilnego) w określonym czasie (od marca 2004 r. do września 2004 r.), w ostatnim czasie, mimo że była już sprawa (...)

  Ponawianie naruszeń dóbr osobistych
 • Naruszenie praw autorskich

  Chcę na swojej stronie internetowej cytować kawałek po kawałku książkę z 1976 r. wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie wiem, czy wydawnictwo jeszcze istnieje i jak wygląda sprawa cytowania (...)

  Naruszenie praw autorskich
 • Naruszenie dobra osobistego pismem procesowym

  W pisemnej odpowiedzi na złożony pozew strona pozwana użyła sformułowania "manipulowanie prawem", co - podkreślam z całą mocą - nie ma miejsca. Czuję się bardzo urażona, jednak nie jestem osoba (...)

  Naruszenie dobra osobistego pismem procesowym
 • Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

  Czy w prasie może być publikowany wizerunek (fotografia) osoby z zasłoniętymi oczami bez jej zgody na publikację? Nadmieniam, że osoba ta nawet po zatarciu oczu jest rozpoznawalna dla znajomych i (...)

  Ochrona wizerunku przed publikacją prasową
 • Prowadzenie podsłuchu w zakładzie pracy

  Czy pracodawca musi powiadomić pracownika o podsłuchiwaniu (rejestracji) rozmów prowadzonych z telefonu służbowego? Czy zdarzenie podsłuchiwania rozmowy musi być sygnalizowane pracownikowi?

  Prowadzenie podsłuchu w zakładzie pracy
 • Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

  Mieszkam w małej miejscowości nieopodal Warszawy, w starym domu będącym własnością mojego teścia. Dom uważany jest za zabytkowy (jest jednym ze starszych domów z miejscowości), choć zabytkiem (...)

  Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu