e-prawnik.pl Porady prawne

Dobra osobiste porady prawne - Strona 4

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Dochodzenie odszkodowania od szpitala

  Czy jeśli w wyniku zabiegu operacji tarczycy doszło do naruszenia nerwów krtani i w rezultacie utraty głosu, można dochodzić odszkodowania od szpitala, który dokonywał zabiegu. Chodzi mi zwłaszcza (...)

  Dochodzenie odszkodowania od szpitala
 • Uprawnienie do przejrzenia teczki w IPN

  Chciałem zajrzeć do swojej teczki w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie byłem jakimś wielkim działaczem podziemia, ale wiem, że byłem inwigilowany. Jednakże w 1993 roku pracowałem krótko w Policji (...)

  Uprawnienie do przejrzenia teczki w IPN
 • Poinformowanie o zadłużeniu osób postronnych

  Czy pracownik działu windykacji telefonii komórkowej miał prawo wysłać abonentowi telegram o wysokości jego zadłużenia, ktory został doręczony jako list otwarty i pracownicy poczty mogli go przeczytać, (...)

  Poinformowanie o zadłużeniu osób postronnych
 • Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

  W jaki sposób mogę oszacować odszkodowanie, o które chcę się ubiegać z tytułu naruszenia moich dóbr osobistych od pracodawcy? Chodzi o sytuację, kiedy to pracodawca nakazał wszystkim pracownikom (...)

  Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
 • Informacja o stanie zdrowia pacjenta

  Czy są jakieś przepisy regulujące udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta przez lekarzy? Dodam, że sytuacja dotyczy informowania zięcia o stanie zdrowia teścia, który doznał udaru mózgu (...)

  Informacja o stanie zdrowia pacjenta
 • Żądanie zwrotu zaliczki nadanej pocztą

  Zleciłem sprowadzenie samochodu z Niemiec osobie, z którą współpracowałem wcześniej. Zaliczkę przesłałem pocztą na imię jego żony. Samochód nie został sprowadzony i nie mogę odzyskać zaliczki. (...)

  Żądanie zwrotu zaliczki nadanej pocztą
 • Dochodzenie odszkodowania za krzywdy moralne

  Posiadam dowód pisemny, w którym firma handlowa, gdzie byłem pracownikiem parę miesięcy temu oskarża mnie o szantaż i kradzież dokumentów bankowych firmy, co jest nieprawdą. Na moją prośbę (...)

  Dochodzenie odszkodowania za krzywdy moralne
 • Znieważenie powoda w piśmie procesowym

  Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. (...)

  Znieważenie powoda w piśmie procesowym
 • Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

  W firmie pracodawca polecił wszystkim pracownikom by pozowali do zdjęcia zbiorowego, które ukaże się następnie w folderze reklamowym, wydanym w kilkuset (ok. 500) egzemplarzy. Nikt nie został zapytany (...)

  Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników
 • Sposób reakcji na naruszenie dóbr osobistych

  Czy można uderzyć w celu przywrócenia porządku osobę ubliżającą słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe, jeżeli osoba ta nie przerywa agresji słownej, nawet po ostrzeżeniu użycia siły? (...)

  Sposób reakcji na naruszenie dóbr osobistych
 • Podobieństwa dwóch firm

  Przeglądając na internecie różne informacje odnalazłam firmę o podobnej nazwie, która używa podobnych adresów internetowych i logo firmy podobne jest do naszego. Co muszę zrobić, aby uniknąć (...)

  Podobieństwa dwóch firm
 • Odszkodowanie za zarażenie wirusem

  Podczas służby wojskowej zostałem zarażany wirusem żółtaczki. Wszystko na to wskazuje, gdyż okazało się to dopiero po roku służby, a w jej trakcie miałem kilka zabiegów wykonywanych przez (...)

  Odszkodowanie za zarażenie wirusem
 • Znieważenie w miejscu publicznym

  Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

  Znieważenie w miejscu publicznym
 • Naruszenie sfery życia prywatnego

  Czy w polskim prawie uregulowana jest kwestia ingerowania w życie prywatne (sąsiedzkie)? Mam sąsiada, który robi mi zdjęcia przy każdorazowym wykonywaniu przeze mnie prac polowych, mówiąc "że (...)

  Naruszenie sfery życia prywatnego
 • Zasady dozwolonej krytyki w mediach

  Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy (...)

  Zasady dozwolonej krytyki w mediach
 • Umieszczenie poufnych informacji w internecie

  Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Na tej podstawie podatnicy rozliczający się z dochodu osiągniętego w roku 2003, przekazali na rzecz organizacji 1% swoich podatków (zgodnie (...)

  Umieszczenie poufnych informacji w internecie
 • Zadośćuczynienie za bezprawną eksmisję

  Czy można wystąpić do sądu o zadośćuczynienie po bezprawnie dokonanej eksmisji? Spółdzielnia przegrała proces i musiała zwrócić posiadanie. Jaka jest podstawa prawna wystąpienia o zadośćuczynienie (...)

  Zadośćuczynienie za bezprawną eksmisję
 • Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

  W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego (...)

  Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia
 • Naruszenie prawa do prywatności - nagranie rozmów

  Czy pracodawca ma prawo nagrywać rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników z telefonów służbowych stacjonarnych?

  Naruszenie prawa do prywatności - nagranie rozmów
 • Naruszenie dobrego imienia przez małoletniego

  Co można zrobić, aby obronić swoją prywatność na własnej posesji gdy dziecko sąsiada (13 lat dziewczyna) 1. niszczy mienie prywatne 2. jest opryskliwa i bezczelna wobec właściciela 3. roznosi (...)

  Naruszenie dobrego imienia przez małoletniego
 • Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności

  Zamieszkuję z żoną we wspólnym mieszkaniu. Telefon jest zerejestrowany na mnie. Czy mogę zainstalować magnetofon nagrywający wszystkie rozmowy? Żona twierdzi, że jest to nielegalne. Czy nagrane (...)

  Nagrywanie rozmów a prawo do prywatności
 • Przemoc a naruszenie dobra osobistego

  Czy ochroniarz w hipermarkecie miał prawo obezwładnić mnie poza budynkiem hipermarketu (na terenie parkingu), w celu odzyskania ksera z jednego z dowodów księgowych, o manipulacjach mojej przełożonej? (...)

  Przemoc a naruszenie dobra osobistego
 • Skutek zatarcia skazania

  Czy w przypadku kiedy miał miejsce wyrok w zawieszeniu i nastąpiło już zatarcie skazania, ktoś zupełnie nie związany ze sprawą próbuje wykorzystać to i donosi o tym np. współpracownikom, pracodawcy (...)

  Skutek zatarcia skazania
 • Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą

  Czy w sytuacji kiedy wyrok został już usunięty z bazy KRK, a inna osoba próbuje wykorzystać fakt skazania i rozpowiada o tym, można zaskarżyć ją o zniesławienie?

  Zatarcie skazania a określenie kogoś przestępcą
 • Podrobienie podpisu

  W 1999 r. złożyłem do Urzędu Poczty skargę na pracę listonosza, bo został podrobiony mój podpis na zwrotce powiadomienia o sprawie sądowej. Sfałszowanie podpisu zostało stwierdzone przez grafologa. (...)

  Podrobienie podpisu
 • Ujawnienie wysokości zarobków a dobra osobiste

  Zasady wynagradzania w firmie określa zakładowy system wynagradzania. Zawiera zapis: "zmiany w wynagrodzeniach wprowadzane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym". Organizacja związkowa opiniuje (...)

  Ujawnienie wysokości zarobków a dobra osobiste
 • Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste

  Przez okres 1,5 roku wynajmowaliśmy mieszkanie pewnej firmie X dla jej pracownika, rok temu wygasła umowa najmu, firma nie wynajmuje już mieszkania. Jednak do tej pory otrzymujemy pocztę adresowaną (...)

  Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste
 • Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej

  Czy rozpowszechnianie w internecie poprzez niekomercyjną prywatną stronę www wizerunku powszechnie znanego aktora w formie zdjęcia z planu filmowego nie narusza dobra osobistego tej osoby zgodnie z (...)

  Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej
 • Publikacja danych osobowych w internecie

  Czy można zastrzec niepublikowanie danych o firmie w bazie danych w NASK o właścicielach domen internetowych (baza WHOIS)?

  Publikacja danych osobowych w internecie
 • Nagrywanie rozmów a sfera prywatności

  W sprawach karnych Przewodniczącemu KPWiG przysługują uprawnienia pokrzywdzonego określone w przepisach Kodeksu postępowania karnego w zakresie, w jakim zostały naruszone lub zagrożone dobra uczestników (...)

  Nagrywanie rozmów a sfera prywatności
 • Wykorzystywanie wizerunku ucznia przez szkołę

  Szkoła w której kiedyś się uczyłem opublikowała moje i innych znajomych zdjęcia zrobione w szkole w czasie zajęć na plakatach, broszurach reklamowych. Bez mojej zgody. Czy jest to zgodne z prawem?

  Wykorzystywanie wizerunku ucznia przez szkołę
 • Udostępnienie informacji niejawnych

  Czy w przypadku gdy dane z bazy SQL, są widoczne w internecie, za pomoca przeglądarki, i nie wymaga to specjalnych zabiegów, aby uzyskać tę bazę danych, to czy pobranie tej bazy, ewentualnie przegladanie, (...)

  Udostępnienie informacji niejawnych
 • Zadośćuczynienie za zniewagę słowną

  Jak wysokie odszkodowanie pieniężne można zażądac w przypadku wystąpienia do sądu w związku z naruszeniem dobra osobistego w wyniku obrazy słownej słowami wulgarnymi? Jak te sprawy reguluje kodeks (...)

  Zadośćuczynienie za zniewagę słowną
 • Proces o ochronę dóbr osobistych

  Czy występując do sądu z powództwa cywilnego, w związku z obrazą słowną słowami niecenzuralnymi, konieczne jest zatrudnianie prawnika i jakiego rodzaju odszkodowania za straty moralne można oczekiwać? (...)

  Proces o ochronę dóbr osobistych
 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

  Czy osoba która naruszyła moją godność osobistą przez internet może ponieść za to karę? Czy wiadomości przesłane na skrzynkę internetową z grośbami stanowią jakiś dowód rzeczowy?

  Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
 • Umieszczenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych

  Czy wierzyciel może podać dane osobowe dłużnika (os.fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) do sądowego rejestru dłużników niewypłacalnych? Czy to nie koliduje z ustawą o ochronie (...)

  Umieszczenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych
 • Ochrona przed naruszaniem dóbr osobistych

  Jak można chronić się przed szykanowaniem i nieprawdziwymi informacjami? Jakie są podstawy prawne takiej ochrony?

  Ochrona przed naruszaniem dóbr osobistych
 • Bezprawne wykorzystywanie danych osobowych

  Dostaje listy z różnych nieznanych mi firm (bez adresu), że coś wygrałem i tego typu bzdury. Nawet moja nazwisko jest napisane z błędem, ale adres się zgadza. Czy mogę zakazać im przysyłania (...)

  Bezprawne wykorzystywanie danych osobowych
 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

  Wykorzystywanie herbu miasta
 • Umieszczenie kamer w toalecie a sfera prywatności

  Czy istnieje możliwość założenia kamer monitorujących w szkole publicznej w toaletach?

  Umieszczenie kamer w toalecie a sfera prywatności