e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo cywilne porady prawne - Strona 99

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Skład majątku wspólnego małżonków

  Jakie przedmioty stanowią majątek wspólny małżonków? Zgodnie z nowym prawem działalności gospodarczej do zarejestrowania działalności przez osobę fizyczną potrzebny jest tytuł prawny do lokalu. (...)

  Skład majątku wspólnego małżonków
 • Przedłużenie umowy o świadczenie usług

  Jeżeli umowa o świadczenie usług jest zawarta na czas określony, to czy przedłużenie tej umowy powinno być poprzez nową umowę, czy poprzez aneks do poprzedniej?

  Przedłużenie umowy o świadczenie usług
 • Doliczanie okresów posiadania przy zasiedzeniu

  Pytanie dotyczy instytucji zasiedzenia. Z nieruchomością, której jestem właścicielem od 18 lat, graniczy działka, która jest w moim użytkowaniu. Użytkowali ją także poprzedni właściciele i (...)

  Doliczanie okresów posiadania przy zasiedzeniu
 • Sprzedaż udziału małoletniego współwłaściciela

  Chciałbym sprzedać mieszkanie hipoteczne własnościowe, którego współwłaścicielem jest małoletni. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc dokonać takiej transakcji?

  Sprzedaż udziału małoletniego współwłaściciela
 • Odszkodowanie z polisy OC

  Czy odszkodowanie z polisy OC lub AC wypłaca się według wartości brutto czy netto (z VATem czy bez)? Spotkała mnie nieprzyjemna niespodzianka ze strony firmy, w której ubezpieczyłem firmowy samochód. (...)

  Odszkodowanie z polisy OC
 • Bezprawne przekazanie informacji o stanie rachunku

  Czy jeśli bank przekazał osobie trzeciej (nieupoważnionej) informacje dotyczące salda na moim koncie, naruszając tym samym moje dobro osobiste i tajemnicę bankową - można podjąć jakieś kroki (...)

  Bezprawne przekazanie informacji o stanie rachunku
 • Współwłasność łączna małżeńska

  Zakupiłem ze wspólnych pieniędzy samochód. Faktura została wystawiona tylko na mnie i samochód jest zarejestrowany na mnie. Chcę z żoną być współwłaścicielami tego pojazdu. Jakie czynności (...)

  Współwłasność łączna małżeńska
 • Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

  Czy wobec tego, że od dnia 1.01.2001 obowiązuje nowe prawo gospodarcze, które ogranicza liczbę koncesji, nadal zobligowani jesteśmy do uzyskania licencji pośrednika i zarządcy zgodnie z ustawą (...)

  Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja
 • Opodatkowanie umowy pożyczki

  Czy w przypadku zawarcia umowy pożyczki za granicą z osobą nie będącą obywatelem polskim umowa musi być zawarta na piśmie i czy również należy uiścić opłatę 2%.

  Opodatkowanie umowy pożyczki
 • Wycofanie się z umowy sprzedaży

  Mam zamiar sprzedać działkę. W jakim okresie sprzedający lub kupujący może wycofać się po zawarciu umowy i dokonaniu transakcji?

  Wycofanie się z umowy sprzedaży
 • Ograniczenia prawa własności wynikające z prawa

  Czy gmina na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego ma prawo ograniczać prawa własnościowe i powołując się na tenże plan wykorzystywać teren na cele własne. Czy w tej sytuacji właściciel (...)

  Ograniczenia prawa własności wynikające z prawa
 • Zniesienie współwłasności

  Dziadek mojej żony przepisał jej w spadku mieszkanie. Spadkobiercami są również dwaj synowie dziadka. Jeden z nich zajmuje to mieszkanie i nie zgadza się na spieniężenie go i podział między spadkobierców. (...)

  Zniesienie współwłasności

1

...

95

96

97

98

99