e-prawnik.pl Porady prawne

Współwłasność porady prawne - Strona 12

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Sposób ustanowienia współwłasności

  Posiadam samochód od 2 lat, chciałabym ustanowić współwłaściciela (siostrę męża). Pani w wydziale komunikacji mówi, że to niemożliwe, bo na fakturze zakupu tylko ja jestem właścicielem. (...)

  Sposób ustanowienia współwłasności
 • Zarząd nieruchomością wspólną

  Jeden ze współwłaścicieli poinformował policję o kradzieży siana z nieruchomości będącej współwłasnością trzech osób (po 1/3). Policja na miejscu zastała osobę zabierającą siano z tej (...)

  Zarząd nieruchomością wspólną
 • Dochody z nieruchomości wspólnej - rozliczenia

  Jeden ze współwłaścicieli zebrał plony z nieruchomości należącej do współwłasności. Czy pozostali współwłaściciele mogą żądać zapłaty (w zależności od wartości plonów) lub zwrotu (...)

  Dochody z nieruchomości wspólnej - rozliczenia
 • Zniesienie wspólności i podział majątku

  Chcę znieść współwłasność i dokonać zgodnego podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej. 1. Czy lepiej dokonać tych czynności notarialnie czy sądownie? Jaka jest różnica prawna? (...)

  Zniesienie wspólności i podział majątku
 • Zakup udziałów od współwłaściciela

  Jak wykupić udziały drugiego współwłaściciela mieszkania?

  Zakup udziałów od współwłaściciela
 • Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną

  Jestem najdrobniejszym współwłaścicielem dużej posesji - trzy kamienice. Trwa jej podział poprzez zniesienie współwłasności. Po podziale zostanę w jednej kamienicy ja na swoim mieszkaniu i (...)

  Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną
 • Odwołanie od decyzji o zniesieniu współwłasności

  Sąd wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności, kto i w jakim czasie może odwołać się od postanowienia, czy może odwołać się osoba postronna?

  Odwołanie od decyzji o zniesieniu współwłasności
 • Zniesienie współwłasności - przyznanie własności

  W lutym rozwiodłem się z żoną, sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy żony. Mamy własnościowe mieszkanie i żona domaga się zwrotu połowy wartości bądź sprzedaży i podziału pół na pół (...)

  Zniesienie współwłasności - przyznanie własności
 • Sprzedaż udziału we współwłasności samochodu

  W 1997 kupiliśmy samochód (kredyt na 6 lat), zarejestrowano go na mnie i żonę, w 2000 roku umarła moja żona. W związku z tym, że byliśmy małżeństwem bezdzietnym, 1/4 samochodu dziedziczy rodzina (...)

  Sprzedaż udziału we współwłasności samochodu
 • Sądowy podział nieruchomości

  Proszę udzielić mi porady dotyczącej współwłasności budynku i gruntów w udziale moim 4/6 i dwóch współwłaścicieli obcych po 1/6 każdy. Problem tkwi w tym, iż nie ma sposobu porozumienia (...)

  Sądowy podział nieruchomości
 • Przekształcenie współużytkowania we własność

  Jestem współwłaścicielką domu jednorodzinnego znajdującego się na gruncie o charakterze dzierżawy wieczystej /drugim współwłaścicielem jest mój mąż/. Czy mogę sama przekształcić formę (...)

  Przekształcenie współużytkowania we własność
 • Odpowiedzialność zarządcy sądowego za długi

  Czy zarządca sądowy nieruchomości odpowiada przed urzędem skarbowym za ewentualne błędy podatkowe współwłaścicieli nieruchomości i czy umowa z właścicielami może ograniczać lub rozszerzać (...)

  Odpowiedzialność zarządcy sądowego za długi
 • Uprawnieni do wykonywania zarządu sądowego

  Czy zarząd sądowy (art 203 k.c.) może być ustanowiony i wykonywany przez spółkę cywilną lub firmę trudniącą się zarządzaniem nieruchomościami?

  Uprawnieni do wykonywania zarządu sądowego
 • Żądanie zniesienia współwłasności

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości wraz z gruntem od dwóch lat, posiadam 15%-wy udział. Pozostali dwaj współwłaściciele mają udziały równe sobie. Jak mogę doprowadzić do podziału gruntu (...)

  Żądanie zniesienia współwłasności
 • Zniesienie współwłasności a droga konieczna

  Przygotowujemy wniosek o zniesienie współwłasności. Należy ustanowić służebność terenu (przejazd) zapewniający dojazd do jednej z części po zniesieniu współwłasności. Czyj to będzie teren (...)

  Zniesienie współwłasności a droga konieczna
 • Zniesienie współwłasności a droga konieczna

  Jakie są normy dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości (działki), która należy w częściach równych (po 50%) do dwóch współwłaścicieli. Działka ma być podzielona na części (...)

  Zniesienie współwłasności a droga konieczna
 • Zmiana przeznaczenia rzeczy wspólnej

  Jaka jest procedura dokonywania zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości będącej w gestii wspólnoty mieszkaniowej? Tzn. co po kolei musi zrobić członek wspólnoty, żeby wykupić od (...)

  Zmiana przeznaczenia rzeczy wspólnej
 • Zniesienie współwłasności łącznej małżeńskiej

  Kupiliśmy razem z żoną mieszkanie. Obecnie żona chce przenieść prawa do swojej części mieszkania na syna lub też znieść współwłasność. Do kogo mamy się zwrócić i jakie poniesiemy koszty?

  Zniesienie współwłasności łącznej małżeńskiej
 • Pokrywanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

  Czy Zakład Gospodarki Komunalnej może właściciela mieszkania (tylko 3 z 18 wykupione!) obciążyć wszystkimi kosztami wspolnoty czy też istnieją jakieś wyjątki?

  Pokrywanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • Zajęcie udziału we współwłasności rzeczy ruchomej

  Czy komornik może zająć samochód, którego współwłaścicielami jest dłużnik i jego pełnoletni syn?

  Zajęcie udziału we współwłasności rzeczy ruchomej
 • Ukształtowanie nieruchomości a jej podział

  Czy w przypadku sporu pomiędzy spadkobiercami działki, ze względu na budowę drogi na jednej z części powstałej po jej podziale będzie przysługiwało mi prawo wyboru części działki /część (...)

  Ukształtowanie nieruchomości a jej podział
 • Zniesienie współwłasności a prawo do mieszkania

  Posiadam dwie ósme udziałów w nieruchomości, które otrzymałem w wyniku dziedziczenia. Stoi na niej domek w którym zamieszkuję od ponad dwudziestu lat (początkowo z rodzicami - po ich śmierci (...)

  Zniesienie współwłasności a prawo do mieszkania
 • Sposób zarządu rzeczą wspólną - zgoda

  Czy współwłaściciel (w konkretnym przypadku małżonek pozostający w separacji) może bez zgody i wiedzy współmałżonka wynająć dom (lub jego część) w którym ten zamieszkuje?

  Sposób zarządu rzeczą wspólną - zgoda
 • Unieważnienie umów zawartych z współwłaścicielem

  W jaki sposób i w jakiej formie należy zwrócić się do sądu, ażeby unieważnić umowy zawarte z przez jednego z współwłaścicieli nieruchomości (bez zgody innych współwłaścicieli ani bez (...)

  Unieważnienie umów zawartych z współwłaścicielem
 • Sposób zniesienia współwłasności

  Jakie kroki muszę podjąć, aby znieść współwłasność gruntu. Na tym gruncie stoi dom, który w połowie zajmuję ja, a w połowie zupełnie obcy mi człowiek. Z człowiekiem tym nie mogę się (...)

  Sposób zniesienia współwłasności
 • Ustanowienie zarządcy a prawa współwłaścicieli

  Jeżeli Sąd ustanowił zarządcę nieruchomości i zobowiązał go do składania sprawozdań, czy to oznacza że współwłaściciele nie mają prawa już o niczym decydować i bez ich zgody taki zarządca (...)

  Ustanowienie zarządcy a prawa współwłaścicieli
 • Zgoda współwłaściciela na ustanowienie hipoteki

  Jeśli osoba będąca współwłaścicielem działki wyraża zgodę na obciążenie jej hipoteką w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę na tej działce przez drugiego współwłaściciela, to (...)

  Zgoda współwłaściciela na ustanowienie hipoteki
 • Ponoszenie nakładów przez współwłaścicieli

  Jestem współwłaścicielką nieruchomości w równych częściach z drugą rodziną. Sporządziliśmy między sobą umowę o korzystaniu ze wspólnych pomieszczeń oraz o konieczności wykonania niektórych (...)

  Ponoszenie nakładów przez współwłaścicieli
 • Nabycie udziału we współwłasności

  Moja babcia ma okazję kupić udziały w kamienicy, w której zajmuje mieszkanie czynszowe (jeden ze współwłaścicieli sprzedaje swoje udziały - 10/46). Przypadający na babcię udział to w przeliczeniu (...)

  Nabycie udziału we współwłasności
 • Dział spadku jako sposób zniesienia współwłasności

  Jak znieść współwłasność nieruchomości (samego budynku bez działki) ze zmarłym? Zmarły posiada 1/6 część nieruchomości (tak wynika z zapisu w k. wieczystej). Stan taki trwa już ok 10 lat. (...)

  Dział spadku jako sposób zniesienia współwłasności
 • Skład majątku wspólnego małżonków

  Jakie przedmioty stanowią majątek wspólny małżonków? Zgodnie z nowym prawem działalności gospodarczej do zarejestrowania działalności przez osobę fizyczną potrzebny jest tytuł prawny do lokalu. (...)

  Skład majątku wspólnego małżonków
 • Sprzedaż udziału małoletniego współwłaściciela

  Chciałbym sprzedać mieszkanie hipoteczne własnościowe, którego współwłaścicielem jest małoletni. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc dokonać takiej transakcji?

  Sprzedaż udziału małoletniego współwłaściciela
 • Współwłasność łączna małżeńska

  Zakupiłem ze wspólnych pieniędzy samochód. Faktura została wystawiona tylko na mnie i samochód jest zarejestrowany na mnie. Chcę z żoną być współwłaścicielami tego pojazdu. Jakie czynności (...)

  Współwłasność łączna małżeńska

1

...

8

9

10

11

12