e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące apelacji

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 24.8.2019

  Reforma procesu karnego

  Ustawa reformująca Kodeks postępowania karnego ma służyć usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem.

  Reforma procesu karnego
 • 18.6.2019

  Podstawy skargi na wyrok sądu odwoławczego

  Określone w art. 539a § 3 k.p.k. podstawy skargi na wyrok kasatoryjny nie uprawniają – co do zasady - Sądu Najwyższego do badania naruszenia przez sąd drugiej instancji przepisów (...)

  Podstawy skargi na wyrok sądu odwoławczego
 • 18.6.2019

  Powody orzekania kasatoryjnego przez sąd odwoławczy

  Sąd Najwyższy wypowiedział się o powodach orzekania kasatoryjnego przez sąd odwoławczy (art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k.).

  Powody orzekania kasatoryjnego przez sąd odwoławczy