Prawo karne: Wyrok - Zmiany w prawie

Kasacja Prokuratora Generalnego w sprawie zabójstwa dziecka

17.10.2023

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku skazującego na 25 lat pozbawienia wolności mężczyznę, który zabił 3-letniego Nikodema z Włocławka. W ocenie Prokuratora Generalnego, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zabójca dziecka powinien być (...)

Jak działa reforma polskiego więziennictwa?

25.8.2023

Minął rok od podpisania przez Prezydenta RP opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości pakietu reform „Nowoczesne Więziennictwo”. To najbardziej kompleksowe zmiany w systemie polskiego więziennictwa w ciągu ostatnich 25 lat. Program „Nowoczesne Więziennictwo” to (...)

Nowoczesny Krajowy Rejestr Karny

19.7.2023

Przyjęty 18 lipca br. przez Radę Ministrów, a przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym sprawi, że powstanie nowy system teleinformatyczny KRK. Co przewiduje?

SN o procesie brzeskim

25.6.2023

W dniu 25 maja 2023 r. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich i uchylił wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 1933 r., sygn. akt II. 1 KA 427/33 i Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 stycznia 1932 r. skazujące Wincentego Witosa, Kazimierza Bagińskiego, (...)

Nowe gwarancje procesowe dla dzieci

22.1.2023

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego uzupełniająco dostosowuje polskie prawo do dyrektyw unijnych dotyczących gwarancji procesowych dla dzieci oraz zwalczania pornografii dziecięcej.

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

23.11.2022

Reforma Kodeksu karnego przewiduje m.in.: podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat, likwidację osobnej kary 25 lat więzienia, wprowadzenie bezwzględnego dożywocia, podwyższenie kar za pedofilię i gwałty, konfiskatę aut pijanym kierowcom czy podwyższenie (...)

Wszedł w życie program „Nowoczesne Więziennictwo”

19.9.2022

17 września br. weszła w życie część przepisów zawartych w programie „Nowoczesne Więziennictwo”. Nowe przepisy to m.in. likwidacja przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych, lepsze wyszkolenie (...)

Ochrona tożsamości dzieci

4.8.2022

1 sierpnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Bruksela II b, dzięki którym we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. To efekt starań prowadzonych (...)

Prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju trafił do Sejmu

12.11.2021

Dwa prezydenckie projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostały podpisane przez Andrzeja Dudę i wniesione do Sejmu. Celem proponowanych regulacji jest m.in. przyspieszenie procedur sądowych i przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych. 

Nowoczesne Więziennictwo

7.11.2021

Rozszerzenie pracy więźniów, rozwój dozoru elektronicznego, koniec z ignorowaniem kary więzienia, likwidacja przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych, lepsze wyszkolenie i skuteczność Służby Więziennej (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

19.7.2021

Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nad (...)

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

19.7.2021

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa przyniosła zamierzone efekty - sprawcy są izolowani, a ofiary mają zapewnioną pomoc i opiekę. Dla jeszcze większej ochrony osób dotkniętych przemocą domową ministerstwo wprowadza dodatkowe gwarancje ich bezpieczeństwa.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika