e-prawnik.pl Porady prawne

Prawa i obowiązki małżonków porady prawne - Strona 14

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Sposób podziału majątku małżonków

  Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa (posiadając mieszkanie własnościowe-spółdzielcze wykupione od spółdzielni) małżonkowie ustalili, że zostanie kupione drugie mieszkanie dla jednego z nich (...)

  Sposób podziału majątku małżonków
 • Wierzytelności o wynagrodzenie za pracę

  Co to są wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków? Jak można rozumieć ten punkt 8 art.33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

  Wierzytelności o wynagrodzenie za pracę
 • Skład majątku wspólnego

  Czy np. sprzet komputerowy, który kupuje sobie w trakcie trwania zwiazku małżeńskiego ulegnie podziałowi na zasadzie majątku wspólnego, jezeli jest zakupiony z moich prywatnych pieniedzy, ktore (...)

  Skład majątku wspólnego
 • Podział majątku małżonków

  Posiadam samochód w leasingu, kupiony wspólnie z mężem na jego nazwisko, z którym mam zamiar się rozwieść. Jakie są możliwości w przypadku orzeczenia rozwodu na całkowite przejęcie własności (...)

  Podział majątku małżonków
 • Podział majątku przed notariuszem

  Niedługo rozprawa rozwodowa. Przyszła "ex" zaproponowała abyśmy przed rozprawą udali się do notariusza i przeprowadzili intercyzę oraz podział majątku. Czy jest to dla mnie bezpieczne? Czy po (...)

  Podział majątku przed notariuszem
 • Przejęcie mieszkania po śmierci współmażonka

  Mieszkamy w mieszkaniu spółdzielczym - ja i żona. Przed ślubem mieszkanie należało do mnie. Po ślubie zgłosiłem małżonkę do spółdzielni jako jej członka, oraz jako współwłaściciela mieszkania. (...)

  Przejęcie mieszkania po śmierci współmażonka
 • Eksmisja współmałżonka

  Chciałbym się dowiedzieć jaka jest możliwość wymeldowania żony z naszego mieszkania. Od roku nie płaci żadnych opłat związanych z mieszkaniem, wręcz przeciwnie, co chwilkę bierze jakieś kredyty (...)

  Eksmisja współmałżonka
 • Zawarcie intercyzy

  Posiadam własnościowe większe mieszkanie oraz kilka poważniejszych lokat bankowych na moje nazwisko. Obecnie jestem w stanie wolnym, ale mam pytanie. Czy istnieje jakieś zabezpieczenie, abym posiadanym (...)

  Zawarcie intercyzy
 • Powoływanie się na rozdzielność majątkową

  Dłużnik odmówił wykonania zobowiązania, w związku z tym po tym jak sąd wydał postanowienie przekazałam weksel do komornika. Wtedy dopiero okazało się że dłużnik nie ma nic na siebie i 10 (...)

  Powoływanie się na rozdzielność majątkową
 • Dom budowany na działce zakupionej przed ślubem

  Zawarliśmy związek małżeński. Przed ślubem mąż rozpoczął budowę domu, wszelka dokumentacja jest na niego. Obecnie dom jest w stanie surowym. Czy po zawarciu małżeństwa ja także jestem właścicielem (...)

  Dom budowany na działce zakupionej przed ślubem
 • Skutki zniesienia współwłasności

  Jestem już po zniesieniu wspólności majątkowej. Co zrobić aby żona wyprowadziła się z naszego wspólnego domu.

  Skutki zniesienia współwłasności
 • Intercyza pomiędzy konkubentami

  Czy ważną wobec prawa umowę regulującą stosunki majątkowe między mężczyzną i kobietą pozostającymi w nieformalnym związku zawiera się za pośrednictwem notariusza?

  Intercyza pomiędzy konkubentami
 • Podział udziałów po rozwodzie

  Posiadam udziały w spółce jawnej usługi, w spółce cywilnej, usługi oraz mam własna firmę, która posiada majątek trwały. Jak wygląda sprawa podziału majątku związanego z prowadzeniem działalności (...)

  Podział udziałów po rozwodzie
 • Mieszkanie nabyte przed zawarciem małżeństwa

  Przed zawarciem związku małżeńskiego uzyskałem w wyniku darowizny prawo własności mieszkania (mieszkanie własnościowe spółdzielcze). Czy mieszkanie w przypadku rozwodu traktowane będzie jako (...)

  Mieszkanie nabyte przed zawarciem małżeństwa
 • Rozdzielność majątkowa małżeńska

  Czy istnieje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z przypisaniem wszystkich dóbr oraz mienia jednej stronie związku?

  Rozdzielność majątkowa małżeńska
 • Odpowiedzialność za długi sprzed ślubu

  Narzeczony przed ślubem podpisał weksel in blanco. Przed ślubem podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Czy w tej sytuacji w jakikolwiek sposób mogę być pociągnięta do spłaty weksla?

  Odpowiedzialność za długi sprzed ślubu
 • Mieszkanie zakupione przed ślubem

  Przed zawarciem związku małżeńskiego żyłam w konkubinacie przez 8 lat. Miałam mieszkanie, w którym oboje zamieszkiwaliśmy. Rok przed ślubem kupiłem większe mieszkanie, sprzedając stare. Małżeństwo (...)

  Mieszkanie zakupione przed ślubem
 • Nierówne ustalenie udziałów w majątku po rozwodzie

  Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy żony. W trakcie trwania związku dochody męża przewyższały znacznie dochody żony. Czy w tej sytuacji mąż ma prawo domagać się podziału majątku wg proporcji (...)

  Nierówne ustalenie udziałów w majątku po rozwodzie
 • Odpowiedzialność za podatki a intercyza

  Czy intercyza małżeńska chroni również przed ewentualnymi długami małżonka w stosunku do skarbu państwa (podatki), a jeśli tak to czy należy informować urząd skarbowy o przeprowadzonej intercyzie?

  Odpowiedzialność za podatki a intercyza
 • Nagroda za osobiste osiągnięcia

  Jestem w trakcie rozwodu (trzeci rok), wygrałam w konkursie (wybieranie odpowiedzi, nie losowanie) samochód. Jaki status majątkowy ma ta nagroda. Czy jest to mój majątek odrębny, czy majątek wspólny? (...)

  Nagroda za osobiste osiągnięcia
 • Intercyza z zastrzeżeniem

  Czy umowę intercyzy można zawrzeć w ten sposób, aby datę wejścia w życie określić pewnym "wydarzeniem" - złożeniem pozwu rozwodowego przez jedną ze stron?

  Intercyza z zastrzeżeniem
 • Naruszenie własności lokalu przez współmażonka

  Czy będąc małżonkiem mogę przebywać w domu drugiego współmałżonka? Niestety, nie byłem zameldowany w domu małżonki. Małżonka chcąc, abym nie mieszkał w jej domu, wytoczyła mi sprawę (...)

  Naruszenie własności lokalu przez współmażonka
 • Darowizna a małżeńska wspólność majątkowa

  Czy gospodarstwo rolne otrzymane przez współmałżonka od jego rodziców może nie należeć do majątku wspólnego małżonków?

  Darowizna a małżeńska wspólność majątkowa
 • Renta rodzinna rozwiedzionego po byłym małżonku

  Czy rozwiedzionemu małżonkowi przysługuje prawo do renty po zmarłym byłym współmałżonku?

  Renta rodzinna rozwiedzionego po byłym małżonku
 • Zakup domu na kredyt przed zawarciem małżeństwa

  Przed zawarciem związku małżeńskiego ja i mój partner chcemy kupić stary dom. Na część spłaty mój partner zaciągnął kredyt z banku. Tylko on jest kredytobiorcą. Z chwilą zawarcia umowy (...)

  Zakup domu na kredyt przed zawarciem małżeństwa
 • Charakter współwłasności łącznej małżonków

  Czy współwłasność występująca w małżeństwie oznacza, że jeden z małżonków może podpisywać umowy lub zobowiązania dotyczące ich wspólnego majątku bez jednoczesnej pisemnej zgody na tych (...)

  Charakter współwłasności łącznej małżonków
 • Małżeństwo a prawo do lokalu

  Chciałbym się dowiedzieć, czy w wypadku posiadania przez jednego współmałżonka prawa do lokalu mieszkalnego na wyłączną własność, a drugi nie posiada w nim meldunku, to czy ten pierwszy może (...)

  Małżeństwo a prawo do lokalu

1

...

10

11

12

13

14