e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwód i ustanie małżeństwa porady prawne - Strona 21

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Przebieg postępowania rozwodowego

  Na pierwszej sprawie rozwodowej (pojednawczej) sąd zawiesił sprawę, co robić aby rozwód otrzymać?

  Przebieg postępowania rozwodowego
 • Stawiennictwo strony na rozprawę rozwodową

  Zamierzam złożyć pozew o rozwód, mój mąż powiedział że nie stawi się do sądu. Czy pomimo niestawienia się małżonka mogę otrzymać rozwód?

  Stawiennictwo strony na rozprawę rozwodową
 • Przesłanki orzeczenia rozwodu

  Czy jest możliwe uzyskanie rozwodu po zawarciu ślubu konkordatowego?

  Przesłanki orzeczenia rozwodu
 • Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

  Czy aby pozbawić praw rodzicielskich wystarczy brak jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem od 09.1999, odprowadzanie alimentów przez biuro komornicze, brak dobrej woli mimo moich wielokrotnych próśb (...)

  Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej
 • Prawomocność wyroku rozwodowego

  Jak wygląda prawomocność wyroku rozwodowego. Małżeństwo uzyskało rozwód wyrokiem sądu I instancji. Następnie wyrok ten został zaskarżony ( ale nie cały, a tylko jego część dotycząca alimentów). (...)

  Prawomocność wyroku rozwodowego
 • Przesłanki orzeczenia rozwodu

  Strony chcą się rozwieść bez orzekania o winie. Strony posiadają dziecko (chłopiec, 13 lat)Strony chcą w dalszym ciągu mieszkać razem, nie przeprowadzając podziału dotychczas posiadanego majątku, (...)

  Przesłanki orzeczenia rozwodu
 • Udział strony na rozprawie rozwodowej

  Czy możliwe jest przeprowadzenie rozwodu bez udziału jednej ze stron w trybie bez orzekania winy? Od 1,5 mieszkamy oddzielnie, każde z nas ma nowego partnera. Oboje chcemy rozwodu bez orzekania winy. (...)

  Udział strony na rozprawie rozwodowej
 • Brak zgody na orzeczenie rozwodu

  Czy sąd orzeknie rozwód przy braku zgody jednej ze stron?

  Brak zgody na orzeczenie rozwodu
 • Nierówne ustalenie udziałów w majątku po rozwodzie

  Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy żony. W trakcie trwania związku dochody męża przewyższały znacznie dochody żony. Czy w tej sytuacji mąż ma prawo domagać się podziału majątku wg proporcji (...)

  Nierówne ustalenie udziałów w majątku po rozwodzie
 • Właściwość sądu w sprawie o rozwód

  Czy małżeństwo zawarte w obcym kraju (Holandia), a nie zgłoszone w polskim USC jest ważne z punktu widzenia prawa polskiego? Jeśli tak, to sąd jakiego państwa może orzec rozwód?

  Właściwość sądu w sprawie o rozwód
 • Czas trwania postępowania rozwodowego

  Jak długo może potrwać sprawa rozwodowa, w której obie strony chcą jak najszybszego jej zakończenia i podpisały intercyzę, oraz chcą rozstać się w zgodzie?

  Czas trwania postępowania rozwodowego
 • Zmiana sposobu korzystania z mieszkania

  Jestem po rozwodzie. Wyrok jest prawomocny. Czy można wystąpić o zmianę wyroku w przedmiocie korzystania z mieszkania określonego przez Sąd? Były mąż nie mieszka z nami i nie korzysta z przydzielonego (...)

  Zmiana sposobu korzystania z mieszkania
 • Spotkania z dziećmi

  Otrzymałem rozwód i w orzeczeniu sądu są określone wizyty z moimi dziećmi. Jednak za każdym razem jak się udaję po dzieci są one wystawione do drzwi i przekazują mi informację, że nigdzie (...)

  Spotkania z dziećmi
 • Przesłanki orzeczenia rozwodu

  Od 1997 przebywam poza granicami Polski. Moje małżeństwo praktycznie ustało w latach 1993-4. Nie istnieje żadna więź psychiczna, fizyczna ani gospodarcza, na dodatek żona w 1999 roku urodziła (...)

  Przesłanki orzeczenia rozwodu
 • Mieszkanie własnościowe po rozwodzie małżonków

  Rozwodzę się i wszyscy mówią mi że moje mieszkanie własnościowe nie może zostać podzielone (chciałbym również wiedzieć jakie mam do niego prawo po rozwodzie). Czy na podział majątku będzie (...)

  Mieszkanie własnościowe po rozwodzie małżonków
 • Eksmisja współmałżonka

  Czy można eksmitować ze wspólnego mieszkania własnościowego męża /sprawa rozwodowa w toku/. Eks-mąż nie pracuje od dwóch lat /nie daje pieniędzy na opłaty, ani na życie/, jest alkoholikiem, (...)

  Eksmisja współmałżonka
 • Wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie

  Czy po orzeczeniu rozwodu małżonkowie mogą wspólnie sprawować opiekę nad swymi dziećmi? Czy ojcu dziecka może być przyznana opiekę nad dzieckiem i czy można przyznając opiekę na dziećmi rozdzielić (...)

  Wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie
 • Pełnia władzy rodzicielskiej po rozwodzie

  Na czym polega różnica między władzą rodzicielską, a opieką nad dzieckiem? Czy w pozwie rozwodowym można wnieść o przyznanie prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej nad nieletnim dzieckiem (...)

  Pełnia władzy rodzicielskiej po rozwodzie
 • Podstawy unieważnienia małżeństwa

  Czy fakt istnienia u jednego z małżonków choroby psychicznej przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi wystarczającą przesłankę do unieważnienia takiego związku?

  Podstawy unieważnienia małżeństwa

1

...

17

18

19

20

21

40

NA SKÓTY