Rozwód i ustanie małżeństwa porady prawne - Strona 21

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Przebieg postępowania rozwodowego

  Na pierwszej sprawie rozwodowej (pojednawczej) sąd zawiesił sprawę, co robić aby rozwód otrzymać?

 • Stawiennictwo strony na rozprawę rozwodową

  Zamierzam złożyć pozew o rozwód, mój mąż powiedział że nie stawi się do sądu. Czy pomimo niestawienia się małżonka mogę otrzymać rozwód?

 • Przesłanki orzeczenia rozwodu

  Czy jest możliwe uzyskanie rozwodu po zawarciu ślubu konkordatowego?

 • Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej

  Czy aby pozbawić praw rodzicielskich wystarczy brak jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem od 09.1999, odprowadzanie alimentów przez biuro komornicze, brak dobrej woli mimo moich wielokrotnych próśb (...)

 • Prawomocność wyroku rozwodowego

  Jak wygląda prawomocność wyroku rozwodowego. Małżeństwo uzyskało rozwód wyrokiem sądu I instancji. Następnie wyrok ten został zaskarżony ( ale nie cały, a tylko jego część dotycząca alimentów). (...)

 • Przesłanki orzeczenia rozwodu

  Strony chcą się rozwieść bez orzekania o winie. Strony posiadają dziecko (chłopiec, 13 lat)Strony chcą w dalszym ciągu mieszkać razem, nie przeprowadzając podziału dotychczas posiadanego majątku, (...)

 • Udział strony na rozprawie rozwodowej

  Czy możliwe jest przeprowadzenie rozwodu bez udziału jednej ze stron w trybie bez orzekania winy? Od 1,5 mieszkamy oddzielnie, każde z nas ma nowego partnera. Oboje chcemy rozwodu bez orzekania winy. (...)

 • Brak zgody na orzeczenie rozwodu

  Czy sąd orzeknie rozwód przy braku zgody jednej ze stron?

 • Nierówne ustalenie udziałów w majątku po rozwodzie

  Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy żony. W trakcie trwania związku dochody męża przewyższały znacznie dochody żony. Czy w tej sytuacji mąż ma prawo domagać się podziału majątku wg proporcji (...)

 • Właściwość sądu w sprawie o rozwód

  Czy małżeństwo zawarte w obcym kraju (Holandia), a nie zgłoszone w polskim USC jest ważne z punktu widzenia prawa polskiego? Jeśli tak, to sąd jakiego państwa może orzec rozwód?

 • Czas trwania postępowania rozwodowego

  Jak długo może potrwać sprawa rozwodowa, w której obie strony chcą jak najszybszego jej zakończenia i podpisały intercyzę, oraz chcą rozstać się w zgodzie?

 • Zmiana sposobu korzystania z mieszkania

  Jestem po rozwodzie. Wyrok jest prawomocny. Czy można wystąpić o zmianę wyroku w przedmiocie korzystania z mieszkania określonego przez Sąd? Były mąż nie mieszka z nami i nie korzysta z przydzielonego (...)

 • Spotkania z dziećmi

  Otrzymałem rozwód i w orzeczeniu sądu są określone wizyty z moimi dziećmi. Jednak za każdym razem jak się udaję po dzieci są one wystawione do drzwi i przekazują mi informację, że nigdzie (...)

 • Przesłanki orzeczenia rozwodu

  Od 1997 przebywam poza granicami Polski. Moje małżeństwo praktycznie ustało w latach 1993-4. Nie istnieje żadna więź psychiczna, fizyczna ani gospodarcza, na dodatek żona w 1999 roku urodziła (...)

 • Mieszkanie własnościowe po rozwodzie małżonków

  Rozwodzę się i wszyscy mówią mi że moje mieszkanie własnościowe nie może zostać podzielone (chciałbym również wiedzieć jakie mam do niego prawo po rozwodzie). Czy na podział majątku będzie (...)

 • Eksmisja współmałżonka

  Czy można eksmitować ze wspólnego mieszkania własnościowego męża /sprawa rozwodowa w toku/. Eks-mąż nie pracuje od dwóch lat /nie daje pieniędzy na opłaty, ani na życie/, jest alkoholikiem, (...)

 • Wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie

  Czy po orzeczeniu rozwodu małżonkowie mogą wspólnie sprawować opiekę nad swymi dziećmi? Czy ojcu dziecka może być przyznana opiekę nad dzieckiem i czy można przyznając opiekę na dziećmi rozdzielić (...)

 • Pełnia władzy rodzicielskiej po rozwodzie

  Na czym polega różnica między władzą rodzicielską, a opieką nad dzieckiem? Czy w pozwie rozwodowym można wnieść o przyznanie prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej nad nieletnim dzieckiem (...)

 • Podstawy unieważnienia małżeństwa

  Czy fakt istnienia u jednego z małżonków choroby psychicznej przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi wystarczającą przesłankę do unieważnienia takiego związku?

1

...

17

18

19

20

21