Zasiłki porady prawne - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zasiłek dla kobiety mieszkającej za granicą

  Czy kobiecie, która opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS-ie przysługuje zasiłek z tytułu urodzenia dziecka jeżeli wyszła za Włocha, zamieszkuje we Włoszech i tam urodziła dziecko?

 • Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego

  Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR), przebywam na zwolnieniu lekarskim do 18.08.2005 r., a w dalszym czasie będę otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne (przez 12 miesięcy). Czy ma to jakiś (...)

 • Utrata zasiłku przedemerytalnego

  Czy to prawda, że jeśli ktoś jest na tzw. zasiłku przedemerytalnym to utraci prawo do pobierania tego zasiłku, jeżeli dostanie spadek w postaci gospodarstwa rolnego po zmarłym bracie? Gospodarstwo (...)

 • Okres pobierania zasiłku wychowawczego

  Czy osobie, która znajduje sie na zasiłku wychowawczym, przysługuje zasiłek w dalszym ciągu w sytuacji, kiedy pracodawca, u którego osoba jest zatrudniona, zlikwidował działalność? Co powinna (...)

 • Zasiłek z opieki społecznej na koszty pogrzebu

  Na początku czerwca br. zmarł brat mojej matki. Okazało się, że nie miał ubezpieczenia ani w ZUS ani w KRUS. Nie miał także prawa do opieki medycznej. Dwaj pozostali bracia matki są na tzw. pomostowej (...)

 • Ubezpieczenie z umowy o pracę z pracownicą w ciąży

  Pracodawca zatrudnił pracownicę będącą w ciąży. Wypłacił jej następnie 33 dni wynagrodzenia chorobowego. ZUS nie wypłacił zasiłku chorobowego, a po porodzie odmówił prawa do urlopu macierzyńskiego (...)

 • Zasiłek chorobowy

  Pracownik przebywa na zasiłku chorobowym od 06.12.2005 r. Gdy upłynie 182 dzień zwolnienia lekarskiego to czy pracownik po orzeczeniu przez lekarza orzecznika będzie miał przedłużony okres zasiłkowy (...)

 • Zasiłek opiekuńczy dla prowadzącego działalność

  Czy kobieta prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie zatrudniająca żadnych pracowników, mająca troje dzieci będzie mieć płatną opiekę nad chorym dzieckiem? Dodam, iż kobieta (...)

 • Chorobowe po ustaniu tytułu ubezpieczenia

  W nawiązaniu do art. 46 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zmienionego ustawą z dnia 20.04.04 r. (Dz. U. 2004 r., Nr 121 poz. 1264) o (...)

 • Zasiłek chorobowy a zasiłek opiekuńczy

  Czy jest różnica między wynagrodzeniem dla pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu własnej choroby a opieką nad chorym dzieckiem bądź innym członkiem rodziny?

 • Składki ZUS podczas urlopu macierzyńskiego

  Dwa lata prowadziłam działalność gospodarczą obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, czy mam obowiązek opłacania składek ZUS w trakcie trwania urlopu? Czy po wyrejestrowaniu działalności (...)

 • Warunki otrzymania zasiłku rodzinnego

  Co należy zrobić jeżeli ojciec dzieci ma zasądzone alimenty, a ich nie płaci? Ojciec oczywiście nie jest zatrudniony. Czy należy najpierw skierować sprawę do komornika o egzekucję należności (...)

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy

  Moja umowa na czas określony kończy się 31 stycznia. Jak jest obliczany zasiłek chorobowy? Pracownik bowiem chce pobierać zasiłek chorobowy. Czy może z niego skorzystać?

 • Egzekucja alimentów z zasiłku chorobowego

  Czy od zasiłku chorobowego można potrącać zasądzone alimenty i czy jest jakaś kwota wolna od potrąceń? Gdyby można było prosić o przykładowe wyliczenie. Alimenty zaległe na rzecz ZUS ponad (...)

 • Koniec umowy o pracę a zasiłek chorobowy

  Czy pracownik zatrudniony na czas określony, który otrzymał zwolnienie lekarskie na powyżej 33 dni będzie miał automatycznie przedłużoną umowę o pracę o czas zwolnienia lekarskiego? Jak jest (...)

 • Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

  Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania został rozwiązany na skutek odwołania ze stanowiska. Stosunek pracy został rozwiązany po okresie wypowiedzenia umowy. Pracodawca odwołując ze stanowiska (...)

 • Prawo do renty rodzinnej a przerwanie nauki

  Dziewczyna wychowywała się w rodzinie zastępczej. Obecnie jej jedynym źródłem utrzymania jest dodatek na usamodzielnienie się i renta po zmarłej mamie. Rentę tą będzie otrzymywać pod warunkiem, (...)

 • Prawo do zasiłku chorobowego

  Pracownik w styczniu wyjechał w delegację zagraniczną celem podpisania kontraktu. Podczas spotkania uległ wypadkowi i złamał nogę. Od 26.01.2004 przebywał on w szpitalu w Chinach i przeszedł tam (...)

 • Ustalenie podstawy wymiaru

  W jakiej sytuacji ZUS może zakwestionować podwyżkę pensji i uznać, iż podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest nie wykazany dochód, od którego naliczono oraz w terminie odprowadzono (...)

 • Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego

  Moja umowa o pracę z dnia 02.03.2002 r. składa się z płacy zasadniczej miesięcznej w wysokości 2000 zł i premii stałej miesięcznej w wysokości 450 zł. Przebywałam na urlopie macierzyńskim (...)

 • Uprawnienie do zasiłku przedemerytalnego

  Czy nauczycielka mianowana z 26-letnim stażem pracy, w tym 24 lata pracy i 2 lata urlopu zdrowotnego, z którą z dniem 31.VIII.2000 r. rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy (...)

 • Złożenie wniosku o emeryturę

  Jestem obecnie na zasiłku przedemerytalnym. W przyszłym roku w kwietniu osiągnę wiek upoważniający mnie do wcześniejszej emerytury (55 lat). Aktualnie przebywam za granicą i nie wiem czy będę (...)

 • Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

  Pobierałem na córkę zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie pielęgnacyjne. Córka jest osobą niepełnosprawną, tylko że niepełnosprawność jest wydawana na rok czasu, czyli miała ją od lipca (...)

 • Zasady wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego

  Jak jest z wypłatą zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinnego i rehabilitacyjnego? Mój problem polega na tym, że córka (8 lat) miała niepełnosprawność do lipca tego roku i później, w (...)

 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  Czy dodatek w kwocie 90 zł. jaki otrzymują rodzice dzieci chodzących do szkoły przysługuje także na dziecko uczęszczające w tym roku do zerówki?

 • Zwolnienie chorobowe z tytułu opieki

  Czy jest określony maksymalny okres czasu, na którym mogę przebywać na opiece. Urodziło mi się następne dziecko, a pozostałe są w wieku od 4 do 8 lat. Jaki przepis to reguluje? Dokładniej chodzi (...)

 • Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

  Przebywam na urlopie wychowawczym z prawem do zasiłku. Od 1 maja 2004 r., aby otrzymać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego muszę mieć również prawo do zasiłku (...)

 • Prawo do zasiłku rodzinnego

  Czy osoba, która w 2003 roku straciła pracę może ubiegać się o zasiłek rodzinny? Na jedynym jej utrzymaniu pozostaje dwójka uczących się dzieci

 • Prawo do odprawy i świadczenia przedemerytalnego

  Zakład pracy proponuje pracownicy wypowiedzenie umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z przyczyn ekonomicznych zakładu (prawdopodobnie otrzyma je 9 osób z załogi liczącej ok. 4500 (...)

 • Prawo do zasiłku przedemerytalnego

  Mam 52 lata. Przepracowane 28 lat i 11 miesiecy. Od ponad 4,5 lat przebywam na rencie. W maju 2004 roku staję na ponowną komisję lerarską. Jeżeli nie otrzymam renty nadal, czy będę mogła ubiegać (...)

 • Zwrot kosztów pogrzebu z rachunku bankowego

  Czy obok zasiłku pogrzebowego z ZUS/KRUS mogę żądać od banku zwrotu kosztów pogrzebu z rachunku zmarłego?

 • Świadczenie rehabilitacyjne

  Otrzymałem listem poleconym wypowiedzienie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w trybie natychmiastowym. U obecnego pracodawcy zatrudniony byłem na czas określony przez okres trzech miesięcy, (...)

 • Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

  Jestem na chorobowym i nabyłem uprawnienia do zasiłku. Jestem objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, ze wzgledu na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej. Czy będę (...)

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego

  Czy osobie, która sprawuje opiekę nad chorym w wieku powyżej lat 80, przysługuje płatne zwolnienie lekarskie? Jeżeli tak, to jakie musi spełnić warunki? Na jak długo można uzyskać takie zwolnienie?

 • Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, od kilku miesięcy jest na zasiłku chorobowym. Zasiłek pobiera z tytułu zatrudnienia. Przez cały ten czas (...)

 • Wypadek pracownika w drodze do pracy

  Pracownik oddelegowany przez zakład pracy poza miejsce zamieszkania jest dowożony z hotelu do miejsca pracy środkiem transportu zapewnionym przez zakład pracy. Czas dojazdu nie jest zaliczany przez (...)

 • Prawo do zasiłku chorobowego

  Dlaczego ZUS nie chce zapłacić zasiłku chorobowego za chorobę powstałą po 20 dniach od ustania ubezpieczenia społecznego, jeżeli 30 dnia od w/w ustania ubezpieczenia ponownie się zgłosiłem do (...)

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego

  Czy osobie, której w 5 miesiącu ciąży wygasa umowa o pracę oprócz tego, że musi zostać ona przedłużona do czasu porodu, przysługuje także zasiłek macierzyński po porodzie?

 • Egzekucja z zasiłku macierzyńskiego

  Obecnie pracuję na pełny etat w dużym przedsiebiorstwie państwowym. Od roku moje wynagrodzenie podlega zajęciu komorniczemu z uwagi na zaległosci podatkowe prowadzonej kilka lat temu prywatnej działalności. (...)

 • Podleganie ubezpieczeniu a prawo do świadczeń

  Czy moja mama lat 75 , pracująca w swoim życiu tylko rok, posiadająca II grupę inwalidzką i będąca na utrzymaniu męża emeryta lat 82, ma prawo do pobierania od ZUS jakiś świadczeń pieniężnych?

1

...

2

3

4

5

6