Zasiłki porady prawne - Strona 6

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Rejestracja w PUP a brak prawa do zasiłku

  Czy kobieta która ma 26 lat i w swoim życiu nie przepracowała ani jednego miesiąca ale jest matką która samotnie będzie wychowywała dwoje dzieci które narodzą się w styczniu 2002 roku. Jest (...)

 • Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

  Jeżeli kobieta jest zatrudniona na czas nieokreślony i jednocześnie zakłada własną działalność gospodarczą, to czy w wypadku ciąży, będąc na zasiłku macierzyńskim, może dalej prowadzić (...)

 • Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy

  Od 2000/01/01 pracuję w firmie na umowę zlecenie podpisywaną co miesiąc. Do dnia 2000/09/01 uczyłam się. Od dnia 2000/10/01 nadal pracuję na zlecenie. W tym okresie zaszłam w ciążę. Jakie mam (...)

 • Obliczanie wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

  Czy ZUS ma obowiązek płacenia zasiłku chorobowego po 35 dniach ciągłej choroby pracownika w przypadku gdy ten okres przypada na przełom roku (np. 27 dni w grudniu i 8 dni w styczniu (nieprzerwanie), (...)

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego

  Na jaki okres przed przewidywanym terminem porodu pracodawca może zatrudnić kobietę w ciąży, żeby mogła pobierać zasiłek macierzyński?

 • Prawo do zasiłku rehabilitacyjnego

  Jestem od prawie 4 lat zatrudniona na umowę na czas nieokreślony. Właśnie wracam do pracy po wykorzystaniu 9-miesięcznego okresu zasiłku chorobowego. Co się stanie jeśli będę źle się czuła (...)

 • Zasiłek dla bezrobotnych dla byłego przedsiębiorcy

  Czy osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje prawo do zasiłku po likwidacji działalności? Jeżeli tak, to jakie warunki muszą być spełnione, jeżeli prowadzona działalność (...)

 • Prawo do zasiłku chorobowego

  Zapłaciłem składkę dobrowolną na zasiłek chorobowy o 18 gr mniej /pomyłka/. Z tego powodu ZUS wstrzymał świadczenia wypłaty chorobowego, mimo, że po podaniu powodu uiściłam zaległą sumę (...)

 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego

  Jak zostanie mi wyliczony zasiłek macierzyński, w przypadku, gdy otrzymuję wynagrodzenie dwuskładnikowe: wynagrodzenie podstawowe + premia uznaniowa? Czy zasiłek będzie naliczany wyłącznie od wynagrodzenia (...)

 • Świadczenie rehabilitacyjne

  Pracownik z powołania przebywa na 9-cio (6+3) miesięcznym zwolnieniu lekarskim (pobiera zasiłek chorobowy). Posiada zaległy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze około 70 dni. Po zakończeniu (...)

 • Prawo do zasiłku chorobowego

  W przypadku skrócenia 3 - miesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca i zachorowania pracownika w czasie tego 3 - miesięcznego wypowiedzenia, ale już po okresie 1 miesiąca, czy przysługuje pracownikowi (...)

 • Zasiłek chorobowy a rozwiązanie umowy o pracę

  Czy przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy?

 • Likwidacja pracodawcy a ciąża pracownicy

  Jaka ochrona przysługuje pracownicy w ciąży, zwolnionej z pracy w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu pracy bądź jego likwidacji (procedura związana z załatwianiem formalności w ZUS, wysokość (...)

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego

  Czy zasiłek opiekuńczy może pobierać również siostra chorego dziecka, w sytuacji, kiedy rodzice nie mają takiej możliwości?

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego a zmiana pracy

  Czy kobieta będąc na urlopie macierzyńskim i pobierając z tego tytułu zasiłek może zmienić pracodawcę bez utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego?

 • Zasiłek chorobowy dla studenta zleceniobiorcy

  Czy student pracujący na umowę-zlecenie (pracodawca nie płaci składek ZUS) ma prawo do zasiłku chorobowego z ZUS-w razie choroby? Czy ewentualnie ma do niego prawo po zakończeniu umowy-zlecenia?

 • Obliczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego

  Czy do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego wlicza się premię, jeżeli nie jest ona zależna od liczby dni przepracowanych w danym miesiącu (nie jest pomniejszana w razie choroby), a zależy jedynie (...)

 • Zmiana zatrudnienia a zasiłek macierzyński

  Moja żona jest w trakcie urlopu macierzyńskiego, który kończy się 31 sierpnia. W tym dniu wygasa bowiem jej umowa o pracę. Jednak okres pobierania zasiłku macierzyńskiego ma trwać do 23 września. (...)

 • Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

  Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą, która jest obecnie zawieszona i w związku z tym nie opłacam składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Okazało się, że za pół roku zostanę (...)

1

...

2

3

4

5

6