Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: UgodaPytanie

Ostatnie posty UgodaPytanie

  • AUTOR
    WIADOMOŚĆ
  • Miałam wykonaną operację prywatnie. Była wykonana niewłaściwe, z konsekwencjami, potem dwie poprawkowe również nieudane. W końcu udało mi się dojść do ugody z lekarzem. Otrzymam zwrot kosztów oraz odszkodowanie, ale muszę podpisać, że nie będę rozpowszechniała informacji o tym lekarzu, jak mnie potraktował itp. Zaproponowana ugoda wygląda tak: ''XXX zobowiązuje się do zwrotu na rzecz XXX (mnie) łącznej kwoty XXX zł. Kwota XXX zł zostanie wpłacona na konto XXX nr XXX w terminie XXX dni, od daty podpisania niniejszej ugody w formie pisemnej, poprzez wymianę oświadczeń, XXX (ja) na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż kwota objęta niniejszą ugodą zaspokaja wszelkie żądania wynikające z ewentualnych roszczeń dotyczących operacji XXX wykonanych przez XXX teraz i na przyszłość. W tej sytuacji XXX zrzeka się roszczeń ponad kwotę XXX zł. Strony oświadczają, iż każda z nich ma rozeznanie co do skutków podpisanej ugody, nie działają pod wpływem błędu i swoją wolę wyrażają dobrowolnie. Niniejsza ugoda jest zawarta skutecznie pod warunkiem wymiany oświadczeń podpisanych przez każdą ze stron. XXX oraz XXX oświadczają, iż przedmiot niniejszej ugody, rozumiany jako przebieg i skutki wykonanych operacji XXX oraz treść niniejszej ugody, nie będzie ujawniana wobec osób trzecich, pod rygorem odszkodowania w podwójnej wysokości kwoty wynikającej z niniejszej ugody, czyli pod rygorem zapłaty kary umownej kwoty XXX zł oraz ewentualnego dalszego odszkodowania przewyższającego karę, o ile takie żądanie będzie uzasadnione rozmiarem poniesionej szkody. Strony zgodnie ustalają, iż zachowanie poufności informacji objętych rygorem ewentualnego odszkodowania wynika po stronie XXX z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, natomiast po stronie XXX wynika z faktu, iż zgłaszane roszczenia i zastrzeżenia wobec jakości i fachowości wykonanych operacji XXX nie znalazły, przed datą zawarcia niniejszej ugody, potwierdzenia w żadnym dokumencie lub przedstawionej fachowej ekspertyzie i w związku z powyższym nie zostały uznane za zasadne przez XXX.? Chciała bym się ubezpieczyć w tej ugodzie przed zapłaceniem kary, za to, że przed jej podpisaniem komuś powiedziałam/napisałam na forum, a ten ktoś po podpisaniu ugody rozpowiedział by i dotarło by to do tego lekarza. W związku z tym chciałam poprosić o pomoc, co powinnam dodać do tej ugody?

    Zobacz cały wątek: Ugoda


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane