Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: legate

 • Login: legate
 • Data rejestracji: 2013-09-13
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 65 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty legate

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • proszę wydrukować wniosek o odpis wyroku + wniosek o jego kopię; pierwszy wniosek opłaca Pan w wysokości 6 zł, a drugi 1 zł.; proszę jechać do sądu, iść do właściwego wydziału, powiedzieć o co chodzi i poprosić o kopię/odpis; lepszy byłby odpis, ale na niego czasem trzeba dłużej czekać, więc ostatecznie proszę wziąć kopię; kopia to po prostu ksero, a odpis jest poświadczony przez sąd

  Zobacz cały wątek: Wydanie wyroku

 • jeśli jest Pan dłużnikiem alimentacyjnym to proszę po prostu wnieść o wydanie odpisu wyroku - wniosek musi Pan wtedy opłacić (6 zł)

  Zobacz cały wątek: Wydanie wyroku

 • wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu i doręcza go wierzycielowi alimentacyjnemu (osobie uprawnionej do alimentów)...czasem sądy o tym zapominają... proszę zadzwonić do sądu i zapytać się czy odpis został do Pana wysłany, a jeśli nie, to dla własnego spokoju może Pan wnieść do sądu wniosek o doręczenie odpisu wyroku wraz z klauzulą wykonalności; we wniosku musi Pan podać sygnaturę sprawy, sąd (i najlepiej wydział) do którego wniosek jest kierowany i podpisać go własnoręcznie

  Zobacz cały wątek: Wydanie wyroku

 • powinien złożyć Pan wniosek o wydanie dziecka. Jeśli po upływie terminu wskazanego przez sąd w postanowieniu matka dziecka go nie wyda będzie miał Pan prawo wnioskować do sądu o przymusowe odebranie dziecka przy pomocy kuratora sądowego.

  Zobacz cały wątek: matka uciekla z dzieckiem

 • proszę jak najszybciej, za potwierdzeniem odbioru, wysłać do wynajmującej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy; 3-miesięczny okres wypowiedzenia wpisany w umowie wiąże Panią i nie może Pani rozwiązać szybciej umowy ze względu na to, że inny najemca poszerzył zakres oferowanych usług i stał się dla Pani konkurencją - możliwość szybszego rozwiązania umowy w takim przypadku musiałaby przewidywać umowa;

  Zobacz cały wątek: Jak rozwiazac umowe?

 • można złożyć wspólnie pozew - będzie to przypadek tzw. współuczestnictwa formalnego - w przypadku wspólnego pozwu trzeba wzór odpowiednio zmodyfikować (podać obydwoje powodów) i osobno uzasadnić konieczność podwyższenia alimentów; pozew musi zostać podpisany przez obydwoje powodów.

  Zobacz cały wątek: Podwyższenie alimentów

 • Dzień dobry, należy złożyć do sądu wniosek o dział spadku; we wniosku tym można wykazywać, że Pani należy się nieruchomość, a siostrze jedynie spłata w ograniczonym wymiarze (ze względu na zasady współżycia społecznego). Oczywiście "zawłaszczenie" nieruchomości przez siostrę również jest niedopuszczalne i to warto również podnieść w postępowaniu działowym.

  Zobacz cały wątek: współwłasność

 • Dzień dobry, najprostszy sposób to wykazanie, że matka w sposób trwały nie wykonuje władzy rodzicielskiej (nie uczestniczy w wychowaniu dziecka, nie spotyka się z nim). Jeśli da się to wykazać, to sprawa może zakończyć się na jednym terminie sądowym. Od władzy rodzicielskiej trzeba odróżnić prawo do kontaktu z dzieckiem, tutaj ciężko będzie zupełnie pozbawić matkę tego prawa, ale można je istotnie ograniczyć. W zależności od postawy matki sprawa może potrwać krócej lub dłużej. Sprawy rozpatrywane powinny być odrębnie. Jeśli potrzebuje Pan pomocy w napisaniu wniosków, zapraszamy do kontaktu: kancelaria @ legate.pl (adres email proszę wpisać bez spacji);

  Zobacz cały wątek: Odebranie praw rodzicielskich matce

 • sąd może tak zrobić; jeśli między Państwem nie ma zgody, to warto sprawę uregulować przed sądem, żeby ograniczyć ryzyko sytuacji, że ojciec nie będzie chciał po weekendzie zwrócić Pani dziecka; w tej chwili ojciec ma takie same prawa do kontaktu z dzieckiem jak Pani.

  Zobacz cały wątek: Sprawa o widzenie się z dzieckiem przez ojca

 • dzień dobry, zachowanie sąsiada może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 190a Kodeksu karnego (nękanie); w ramach postępowania karnego można żądać orzeczenia określonych środków karnych: np zakazu zbliżania się do Pani oraz nawiązki pieniężnej na Pani rzecz; musiałaby Pani jednak zebrać odpowiednie dowody uprawdopodabniające to, o czym Pani pisze (przynajmniej świadków nękania, a najlepiej jeszcze jakąś dokumentację fotograficzną lub filmową wskazującą, że sąsiad Panią nęka); w razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu: kancelaria @ legate.pl (adres email proszę wpisać bez spacji)

  Zobacz cały wątek: podglądacz

 • tak, małżonek będzie miał prawo do zachowku; aby go tego pozbawić musiałaby go Pani wydziedziczyć (musi istnieć przewidziany prawem powód do wydziedziczenia) lub wytoczy Pani sprawę o rozwód lub separację (przy pewnych zastrzeżeniach); w razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu: kancelaria @ legate.pl (adres e-mail proszę wpisać bez spacji)

  Zobacz cały wątek: testament-mieszkanie zakupione przed ślubem

 • Nie wydaje się to realne; za to jak najbardziej realne byłoby (przynajmniej tak wynika z Pani opisu) lepsze ułożenie kontaktów z dzieckiem, tak by wyznaczyć dokładnie kiedy ojciec dziecka i w jakim wymiarze czasu ma prawo do kontaktu z nim, a także chociażby do kontaktów telefonicznych. W zależności od tego jak dokładnie wygląda sytuacja, byłoby realne także uczynienie z ojca głównego opiekuna dziecka - wtedy w konsekwencji zniesienie obowiązku płatności przez ojca alimentów na dziecko.

  Zobacz cały wątek: Alimenty na byłego męża.

 • nie można zrzec się prawa do alimentów na przyszłość, aczkolwiek można ich nie dochodzić przed sądem; można zawrzeć porozumienie o obniżeniu lub wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego - ale wtedy będzie Pani musiała dochodzić przed sądem na nowo alimentów jeśli matka przestanie je płacić; odradzam więc takie rozwiązanie

  Zobacz cały wątek: Alimenty

 • skarbówka zawsze może dochodzić skąd wzięły się pieniądze ;) umowy darowizny nie trzeba formalnie spisywać, może być ona ustna; ważniejsza jest kwestia podatku od darowizny, który od określonej wysokości należy opłacić; jeśli samochód jest współwłasnością Pani oraz matki to można przyjąć, że darowizna dla Pani to 1/2 wartości samochodu; darowiznę od rodzica należy zgłosić do US jeśli jej wartość przekracza kwotę wskazaną w art. 9 ust.1 pkt 1) w zw. z ust.2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w razie pytań, zapraszamy do kontaktu: kancelaria @ legate.pl (adres e-mail proszę wpisać bez spacji)

  Zobacz cały wątek: kupno samochodu

 • skoro powód wypowiedzenia jest inny, to temat praw autorskich schodzi tu na drugi plan; decydującym będzie jaki był powód wypowiedzenia i czy był on uzasadniony - tzn m.in. czy pracodawca będzie w stanie wykazać w sądzie, że to prawdziwy powód; sądy pracy nastawione są przeważnie pro-pracownik więc obawa o nastawienie sądu nie powinna tu decydować przy podejmowaniu przez Panią decyzji.

  Zobacz cały wątek: zwolnienie z pracy powód wymówienia inny niż rzeczywisty - mobbing?

 • może Pan odpisać, że ze względu na zwłokę w odbiorze strony i brak realnych widoków na otrzymanie wynagrodzenia, zaprzestał Pan prac, hosting wygasł a pliki przepadły i zaproponować spisanie umowy na ponowne wykonanie strony

  Zobacz cały wątek: Czas na odebranie zlecenia

 • Dzień dobry, przy 2000 netto ojca dziecka, realne będzie uzyskanie 500-800 zł alimentów na dziecko. Jeśli alimenty, które dostaje Pani z GOPS są na Panią a nie na dziecko, to jedno nie powinno się w żaden sposób kłócić z drugim, aczkolwiek może Pani jeszcze dla pewności dopytać w GOPS.

  Zobacz cały wątek: Alimenty na siebie i na dziecko! pomocy

 • Nie sposób udzielić wyczerpującej odpowiedzi poprzez forum. Ma Pani rację, pierwszy krok to ustalenie ojcostwa, gdy to już nastąpi można żądać alimentów w imieniu dzieci.

  Zobacz cały wątek: alimenty i ustalenie ojcostwa

 • Dzień dobry, nie istnieją proste przeliczniki, sąd z jednej strony weźmie pod uwagę uzasadnione potrzeby córki, a z drugiej strony Pani możliwości majątkowe i zarobkowe; córka ma co do zasady prawo do takiej samej stopy życiowej jak Pani, na pewno nie warto mówić sądowi, że teraz ojciec córki ma płacić bo Pani ma już dość; może Pani natomiast jak najbardziej wskazać na niewłaściwe zachowanie córki, brak jej uczestnictwa w wypełnianiu obowiązków domowych i brak liczenia się z kosztami życia (chęć studiowania poza Bydgoszczą);

  Zobacz cały wątek: alimenty na 20 letnią córkę

 • Dzień dobry, połowę dziedziczy żyjący syn Pani babci, a drugą połowę w równych częściach dzieci nieżyjącego dugiego syna - Pani więc przysługiwać powinna 1/6

  Zobacz cały wątek: spadek

 • Dzień dobry, siostra może żądać zachowku - liczony jest on od wartości spadku obliczanej wg stanu z chwili śmierci spadkodawcy i cen aktualnych; jeśli więc wykaże Pani, że remont był przeprowadzony po śmierci spadkodawcy, to sąd powinien policzyć wartość spadku tak jakby nieruchomość nie została wyremontowana; do wartości spadku dolicza się wartość darowizn uzyskanych przez spadkobierców od spadkodawcy co do drugiego pytania, to sąd w takiej sytuacji prawdopodobnie nakaże spłatę ; w razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu: kancelaria @ legate.pl (adres e-mail proszę wpisać bez spacji)

  Zobacz cały wątek: Podział spadku między rodzeństwem- ile komu sie należy?

 • Dzień dobry, testament nie jest nieważny przez to, że jeden ze spadkobierców nie został nim objęty - oznacza to, że spadkodawca nie chciał niczego mu zapisać i spadkobierca taki może co najwyżej domagać się zachowku; oczywiście testament mógł zostać uznany za nieważny z innej przyczyny (np gdy został wydrukowany zamiast napisany odręcznie). Jeśli chce Pani czynić znaczne nakłady na lokal, a jest Pani jednym ze spadkobierców, to bezpieczniej najpierw przeprowadzić sądowy dział spadku, a potem dopiero czynić nakłady; prosze również pamiętać, że w skład spadku wchodzi połowa wartości mieszkania, gdyż druga połowa należy do żyjącej babki. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: kancelaria @ legate.pl (adres e-mail proszę wpisać bez spacji)

  Zobacz cały wątek: dział spadku i cała zawiła historia

 • 300 zł to niskie alimenty, sąd pewnie mniej niż 300 nie zasądzi, a z tego co Pani pisze jest realna szansa powalczyć o więcej; jeśli chodzi o władzę rodzicielską nad dzieckiem i prawo do kontaktów z dzieckiem to przysługują one ojcu z mocy prawa i trzeba będzie wszcząć odrębne postępowania o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz prawa do kontaktów z dzieckiem - najlepiej zrobić to zaraz po ustaleniu ojcostwa. w razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu: kancelara @ legate.pl (adres e-mail proszę wpisać bez spacji)

  Zobacz cały wątek: alimenty i ustalenie ojcostwa

 • Witam, sporo kwestii zostało poruszonych. Jeśli biologiczny ojciec uznał dziecko i rodzice złożyli zgodne oświadczenie woli co do nazwiska dziecka, a tak pewnie było w tym przypadku, to nie ma podstaw do zmiany nazwiska dziecka. Jedyna furtka to pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dziecka i wtedy możliwa jest zmiana nazwiska bez jego zgody poprzez przysposobienie dziecka przez męża matki. Przykładowo: Pan jako mąż matki dziecka przysposabia je i dziecko otrzymuje nazwisko Pana i matki dziecka. Biologiczny ojciec dziecka może wyrazić zgodę na jego przysposobienie i wtedy nie ma konieczności pozbawiania go władzy rodzicielskiej, gdyż na mocy takiego oświadczenia, złożonego przed sądem, władza i prawo do kontaktów mu nie przysługują. W razie problemów z samodzielnym rozwiązaniem sprawy pozostajemy do dyspozycji: kancelaria @ legate.pl (adres bez spacji) pozdrawiam

  Zobacz cały wątek: Nazwisko dziecka

 • Witam, porozumienie co do ceny zostało zawarte w chwili kiedy dokonał Pan rezerwacji. W przypadku kiedy druga strona będzie robiła trudności może Pan uchylić się od skutków oświadczenia woli powołując się na błąd. Radziłbym w odpowiedzi na tego maila zarządać utrzymania poprzedniej oferty jako wiążącej. W razie niemożności samodzielnego załatwienia sprawy pozostajemy do dyspozycji: kancelaria @ legate.pl (adres bez spacji) pozdrawiam

  Zobacz cały wątek: Rezerwacja hotelu przez internet


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane