Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: taquan

 • Login: taquan
 • Data rejestracji: 2006-02-04
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 12 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty taquan

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Policja ma własne rejestry, przetrzymuja dane na pewno dluzej niz krk, ale nie wiem ile dokladnie.

  Zobacz cały wątek: praca w policji

 • Imię i nazwisko Data Adres zamieszkania Oznaczenie Sądu, który skazał nas na karę, o zatarcie której wnosimy Wniosek o zatarcie skazania W imieniu własnym, na zasadzie art. 107 kk i art. 37 kkw wnoszę o zatarcie skazania, które nastąpiło wyrokiem Sądu… (oznaczenie) z dnia… (data wyroku), sygn. akt… (podać sygnaturę). Uzasadnienie Wyrokiem Sądu… (oznaczenie) z dnia… (data wyroku), sygn. akt… (podać sygnaturę) zostałem skazany na karę grzywny w wysokości.. (podać liczbę stawek i wysokość jednej stawki) za czyn z art. (podać artykuł z kodeksu karnego - określony w wyroku). Grzywnę tą uiściłem w całości w dniu… (podać kiedy, jeśli rozłożono na raty to również). Tak więc od daty wykonania kary grzywny minęły ponad 3 lata. W okresie tym przestrzegałem zasad porządku prawnego, nie byłem karany a orzeczona kara spełniła swe funkcje wychowawcze. W związku z tym, iż spełnione zostały przesłanki materialne do ubiegania się przeze mnie o wcześniejsze zatarcie skazania wnoszę jak na wstępie. Podpis własnoręczny

  Zobacz cały wątek: Wzór wniosku o zatarcie skazania

 • 1.Proponuję dobrowolnie poddać się karze w trybie 335 kpk. 2.Może ostanie się grzywna. 3.przy grzywnie-zatarcie skazania z mocy prawa następuje w ciagu 5 lat od zaplacenia(wykonania) kary, można się starać na wniosek po upływie lat 3.Przez ten okres(3 lub 5 lat) bedzie w karcie karnej wpis. 4.Po zatarciu skazania wpis zostanie wymazany z rejestru.Od tego momentu skazanie uwaza sie za niebyle.

  Zobacz cały wątek: Podrobienie dokumentu Art 270$1

 • Odnosnie znęcania: Art. 207 kk § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Przestepstwo jest ścigane z urzędu. Odnośnie uderzenia w rekę: Art. 217 kk § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. § 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Przestepstwo jest ścigane z oskarżenia prywatnego, należy zatem wnieść prywatny akt oskarżenia(art.485 kpk i ns). Zwracam uwagę na art.488 kpk.

  Zobacz cały wątek: please help!!!

 • Tak, par1 mowi o narazeniu na okreslone w tym przepisie skutki, ale skutek ten nie musi nastapic.

  Zobacz cały wątek: udział w bójce art.158.paragraf 1

Więcej postów użytkownika taquan


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane