Pytanie. W jakim zakresie - jeżeli w ogóle ? wierzytelności udziałowca w spółce jawnej stają się wierzytelnościami spółki. Czy np. komornik sądowy może zająć konta bankowe spółki za długi jednego ze wspólników powstałe przed powołaniem spółki? Czy spółka jawna może mieć tylko jednego wspólnika? Gdzies czytałem że US może: "...ale może zająć udziały, albo wypowiedzieć umowę spółki.? Jak to rozumieć?