e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Grudzień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1007 z 1927

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 21 grudnia 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o częściowej zmianie rozporządzenia wykonawczego z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1002 z 1927

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie zakazu przywozu pszenicy oraz mąki pszennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 979 z 1927

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1927 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 listopada 1924 r. o cłach maksymalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 57 z 1928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o przemyśle zastawniczym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 1928

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 15 lutego 1926 r. o wykonaniu ustawy z dnia 26 listopada 1925 r. w sprawie uzupełnienia odszkodowania osób, dotkniętych skutkami nieszczęśliwych wypadków przy pracy w b. dzielnicy rosyjskiej lub na wychodźtwie w Rosji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 1928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o zakazie używania czeskosłowackich nazw regionalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 1928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o oznaczeniu pochodzenia niektórych towarów krajowych w wewnętrznym handlu detalicznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 33 z 1928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o przekazaniu spraw rybołówstwa morskiego Ministrowi Przemysłu i Handlu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 28 z 1928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. w sprawie niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 1928

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1927 r. o wydzieleniu z ogólnej administracji państwowej przedsiębiorstwa "Państwowe Zakłady Lotnicze" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 23 z 1928

  1928.01`Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 21 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa o zmianie statutu Państwowego Banku Rolnego.

NA SKÓTY