Archiwum 23 Grudzień 1927

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 997 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o skróceniu czasu aplikacji, wymaganej dla uzyskania uzdolnienia do urzędu sędziowskiego, w okręgach sądów apelacyjnych: w Poznaniu i Toruniu oraz w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 996 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 983 z 1927

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia budowli w m. st. Warszawie i o Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 38 z 1928

  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów zarządu w gminach wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 1928

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o emigracji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 21 z 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zmianie przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zapobieganiu upadłości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zmianie dekretu o rejestrze handlowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 18 z 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 9 z 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 8 z 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zamianie parceli państwowej na parcelę Towarzystwa Polskiej Bursy Ludowej w Przemyślu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 7 z 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany art. 39 ustawy z dnia 20 czerwca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach oficerów Polskiej Marynarki Wojennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 6 z 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. zmieniające niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.