Archiwum 30 Grudzień 1929

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 938 z 1928

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsca służbowe i w stan spoczynku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 679 z 1929

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1929 r. o ponownych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej w okręgu wyborczym nr 22.

 • Dziennik Ustaw Poz. 678 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie warszawskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 677 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1929 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj kolei Karola Ludwika, Albrechta tudzież obligacyj kolei węgiersko-galicyjskiej i kolei północnej cesarza Ferdynanda na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 676 z 1929

  Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1929 r. o ulgach celnych dla maszyn i aparatów w kraju niewyrabianych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 675 z 1929

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1929 r. o utworzeniu gminy wiejskiej "Szutowa" w powiecie jaworowskim, województwie lwowskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 40 z 1930

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Paragwaju do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 39 z 1930

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Szwajcarji do Traktatu Przeciwwojennego, podpisanego w Paryżu dnia 27 sierpnia 1928 r.