Archiwum 1 Maj 1931

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 369 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 368 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie podpisania przez Estonję protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisana w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 367 z 1931

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Włoski rozciągnięcia konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. na kolonje i posiadłości włoskie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 366 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie puławskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 365 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim, w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 364 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 363 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1931 r. o tępieniu ostu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 362 z 1931

  Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Poz. 361 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1931 r. w sprawie obniżenia kar za zwłokę przy egzekucjach należności Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 360 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic gmin wiejskich Ligota i Zmyślona Ligocka w powiecie ostrzeszowskim, województwie poznańskiem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 359 z 1931

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1931 r. o zmianie granic województwa nowogródzkiego i białostockiego.