e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Listopad 1938

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 1938

    Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.

  • Dziennik Ustaw Poz. 583 z 1938

    Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie zgłoszenia i zaofiarowania do skupu mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy.