Archiwum 29 Marzec 1938

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 237 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia i ukończenia prac komisyj klasyfikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 205 z 1938

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zryczałtowaniu podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw na rok 1938.

 • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 1938

  Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o przejęciu przez Skarb Państwa wypłaty dodatku na mieszkanie dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 171 z 1938

  Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o przedłużeniu czasowego obniżenia składek za ubezpieczenia społeczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 1938

  Ustawa z dnia 29 marca 1938 r. o konwersji obligacyj 7% pożyczki stabilizacyjnej, opiewających na funty szterlingów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 161 z 1938

  Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1938 r. na okres od 1 kwietnia 1938 r. do 31 marca 1939 r.