Archiwum 15 Lipiec 1938

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 437 z 1938

    Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 15 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zaopatrzenia pieniężnego inwalidów z oddziałów ukraińskich.

  • Dziennik Ustaw Poz. 416 z 1938

    Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 lipca 1938 r. o uchyleniu rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 sierpnia 1923 r. w sprawie wykonywania dozoru nad kotłami podległymi Ministerstwu Kolei Żelaznych, lecz nie eksploatowanymi bezpośrednio przez Ministerstwo.

  • Dziennik Ustaw Poz. 395 z 1938

    Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 lipca 1938 r. w sprawie nadania koncesji na budowę i eksploatację kolei górskiej z Zakopanego na Gubałówkę.