Archiwum 27 Grudzień 1944

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 96 z 1944

  Rozporządzenie Kierownika Resortu Administracji Publicznej z dnia 27 grudnia 1944 r. wydane w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu i Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.

 • Dziennik Ustaw Poz. 90 z 1944

  Rozporządzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o ustaleniu grup uposażenia do tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 89 z 1944

  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego i zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 88 z 1944

  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 27 grudnia 1944 r. o tymczasowym uregulowaniu uposażeń pracowników państwowych.