Archiwum 28 Lipiec 1948

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 564 z 1948

  Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. o utworzeniu państwowo-spółdzielczego przedsiębiorstwa spedycyjnego pod nazwą "Spedytor".

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 1948

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach probierczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 268 z 1948

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczędnościowej dla uczestników funduszu B Społecznego Funduszu Oszczędnościowego na rok 1948.

 • Dziennik Ustaw Poz. 259 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali.

 • Dziennik Ustaw Poz. 258 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 257 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk.

 • Dziennik Ustaw Poz. 256 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o kwalifikacjach zawodowych do nauczania w szkołach i na kursach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie postępowania oddłużeniowego spółdzielni rolniczych i ich central.

 • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo.

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie zmiany ustawy o zbiórkach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 249 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 248 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o zobowiązaniach podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 1948

  Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o obrocie i gospodarowaniu materiałami pochodzącymi z rozbiórki budynków.