Archiwum 20 Styczeń 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 307 z 1950

  Orzeczenie nr 7 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 20 stycznia 1950 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 280 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych przedsiębiorstw i zakładów uspołecznionych.

 • Monitor Polski Poz. 237 z 1950

  Orzeczenie nr 6 Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 20 stycznia 1950 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu przedsiębiorstwa na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 226 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników samorządu terytorialnego dodatków, uzasadnionych specjalnymi warunkami służby.

 • Monitor Polski Poz. 178 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na fundusz socjalny.

 • Monitor Polski Poz. 172 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi warunkami służby.

 • Monitor Polski Poz. 156 z 1950

  Decyzja Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie uznania Banku Międzynarodowego w Warszawie Sp. Akc. w likwidacji - za zlikwidowany.

 • Monitor Polski Poz. 150 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów Gospodarki Uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 149 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie dodatku lotniczo-technicznego do uposażenia pracowników państwowych w służbie lotnictwa cywilnego.

 • Monitor Polski Poz. 148 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie przejściowego dodatku do uposażenia dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego, zatrudnionych przy Narodowym Spisie Powszechnym 1950 roku.

 • Monitor Polski Poz. 147 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.

 • Monitor Polski Poz. 146 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 39 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie koncesjonowania przędzalń i pralń wełny.