Archiwum 28 Październik 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1655 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Garbarska "Kośminek" w Lublinie.

 • Monitor Polski Poz. 1638 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1496 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Laboratorium Chemiczne "Ena" C. Nagórski w Starogardzie.

 • Monitor Polski Poz. 1495 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 28 października 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Warsztat Mechaniczny, wł. Emil Niemczyk w Krakowie.

 • Monitor Polski Poz. 1457 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie cen spirytusu konsumcyjnego, wódek, likierów i innych wyrobów wódczanych.

 • Monitor Polski Poz. 1453 z 1950

  Instrukcja Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie trybu sprzedaży towarów i świadczenia usług w związku ze zmianą systemu pieniężnego.

 • Monitor Polski Poz. 1452 z 1950

  Instrukcja Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. o przeliczeniu cen, taryf i opłat w związku ze zmianą systemu pieniężnego.

 • Monitor Polski Poz. 1451 z 1950

  Instrukcja Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie wypłat w nowym pieniądzu wynagrodzeń za pracę.

 • Monitor Polski Poz. 1447 z 1950

  Instrukcja Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie wypłat rent, emerytur, zaopatrzeń i stypendiów w związku ze zmianą systemu pieniężnego.

 • Monitor Polski Poz. 1446 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie zmiany systemu pieniężnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 468 z 1950

  Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 467 z 1950

  Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną, dotyczącą żeglugi powietrznej z dnia 12 kwietnia 1933 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 466 z 1950

  Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji protokołu o przedłużeniu międzynarodowej konwencji sanitarnej z 1944 r., zmieniającej międzynarodową konwencję sanitarną z dnia 21 czerwca 1926 r., podpisanego w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 1946 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 1950

  Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o ratyfikacji Układu między Rzecząpospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej, podpisanego w Zgorzelcu dnia 6 lipca 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 461 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie określenia stosunku przeliczenia niektórych zobowiązań.

 • Dziennik Ustaw Poz. 460 z 1950

  Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zakazie posiadania walut obcych, monet złotych, złota i platyny oraz zaostrzeniu kar za niektóre przestępstwa dewizowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 459 z 1950

  Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 1950

  Ustawa z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza.

NA SKÓTY