e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Grudzień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 1704 z 1950

    Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1950 r. w sprawie uproszczonego jednolitego planu kont dla niektórych przedsiębiorstw, podległych terenowym organom jednolitej władzy państwowej oraz dla przedsiębiorstw przemysłu miejscowego, podległych Centralnemu Urzędowi Drobnej Wytwórczości.

  • Monitor Polski Poz. 10 z 1951

    Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1950 r. w sprawie zlecenia Prezesowi Głównej Komisji Arbitrażowej wykonywania niektórych uprawnień Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w zakresie państwowego arbitrażu gospodarczego.