e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Grudzień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 1728 z 1950

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakłady Elektro-Mechaniczne, inż. Cz. Sadowski w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 1709 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia z dnia 22 maja 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 1706 z 1950

  Okólnik Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie księgowego ujęcia opłat karnych za nieuzasadnioną reekspedycję przesyłek towarowych na kolejach normalnotorowych.

 • Monitor Polski Poz. 1705 z 1950

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie jednolitego planu kont dla państwowych gospodarstw rolnych na rozrachunku gospodarczym.

 • Monitor Polski Poz. 1702 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia Biura do Spraw Gospodarki Metalami Nieżelaznymi.

 • Monitor Polski Poz. 1701 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zasad sfinansowania inwestycji w roku 1951.

 • Monitor Polski Poz. 1698 z 1950

  Uchwała Prezydium Rządu z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie powołania inspektorów gospodarki samochodowej.

 • Monitor Polski Poz. 1697 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, którzy nie otrzymali mieszkań po przeniesieniu do pracy w innej miejscowości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 515 z 1950

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy Wilamowice.

 • Dziennik Ustaw Poz. 514 z 1950

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zniesienia gminy Dziedzice, zmiany granic niektórych gmin oraz nadania ustroju miejskiego gminie Czechowice.

 • Dziennik Ustaw Poz. 513 z 1950

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Góra i Namysłów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 512 z 1950

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Grybowa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 511 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów tureckiego w województwie poznańskim i sieradzkiego w województwie łódzkim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 510 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic powiatów babimorskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz zmiany nazwy powiatu babimorskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 509 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miast Wałbrzycha i Wrocławia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 508 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Krakowa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 507 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie utworzenia powiatu miejskiego z obszaru miasta Rybnika i zmiany jego granic.

 • Monitor Polski Poz. 70 z 1951

  Orzeczenie nr 58 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 53 z 1951

  Orzeczenie nr 57 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 grudnia 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 2 z 1951

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

 • Monitor Polski Poz. 1 z 1951

  Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie rozpatrywania i załatwiania odwołań, listów i zażaleń ludności oraz krytyki prasowej.