Archiwum 17 Luty 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 497 z 1950

  Uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie zmiany uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 14 października 1949 r. w przedmiocie stosowania oszczędności drewna w poszczególnych dziedzinach gospodarki narodowej.

 • Monitor Polski Poz. 484 z 1950

  Uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie tymczasowego ustalenia i podziału funduszu współzawodnictwa pracy na rok 1950.

 • Monitor Polski Poz. 442 z 1950

  Decyzja Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie wyznaczenia Państwowego Banku Rolnego likwidatorem niektórych spółdzielni kredytowych i odwołania dotychczasowych likwidatorów tychże spółdzielni kredytowych.

 • Monitor Polski Poz. 379 z 1950

  Uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie maszyn statystyczno-biurowych systemu Hollerith, Powers, International i Bull.

 • Monitor Polski Poz. 350 z 1951

  Lista osób wyróżnionych odznaką "Racjonalizatora Produkcji".

 • Monitor Polski Poz. 306 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 26 listopada 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 270 z 1950

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie wykazu instytucji, subwencjonowanych przez Państwo, obowiązanych do przestrzegania przepisów o dostawach, robotach i usługach.

 • Monitor Polski Poz. 263 z 1950

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".

 • Monitor Polski Poz. 262 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 17 lutego 1950 r.

NA SKÓTY