Archiwum 4 Luty 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 203 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 lutego 1950 r. o nadaniu statutu przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą: "Centrala Zleceń Towarowych".

 • Monitor Polski Poz. 202 z 1950

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 lutego 1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Zleceń Towarowych".

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Państwowej Radzie Telekomunikacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 55 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 54 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 53 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Funduszu Zakładowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 50 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o wydawaniu Dziennika Poczty i Telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 48 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 47 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o poborze rekruta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 1950

  Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 36 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1950 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych oraz zwolnienia niektórych pism od opłaty skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 35 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 34 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1950 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich przy Sądzie Okręgowym we Włocławku.