Archiwum 6 Luty 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 217 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Zakłady Mechaniczne - Wacław Gottschalk w Poznaniu.

 • Monitor Polski Poz. 193 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Centrala Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi".

 • Monitor Polski Poz. 165 z 1950

  Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie zmiany nazw obiektów fizjograficznych.

 • Monitor Polski Poz. 164 z 1950

  Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie zmiany nazw miejscowości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 37 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie umarzania należności z tytułu zobowiązań podatkowych, przypadających na rzecz związków samorządu terytorialnego.