Archiwum 1 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 684 z 1950

  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zastrzeżenia Ministrowi Oświaty wszystkich czynności nadzoru nad fundacją im. G. Narutowicza i objęcia fundacji tej w zarząd Ministerstwa.

 • Monitor Polski Poz. 415 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Roboty Elektryczne", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Roboty Instalacyjne", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Zakłady Wytwórcze", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Zakłady Sprzętu", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Roboty Specjalne" oraz "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Roboty inżynierskie".

 • Monitor Polski Poz. 414 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Bydgoszcz".

 • Monitor Polski Poz. 413 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Białystok", Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Radom, "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Łódź", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Olsztyn", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Poznań", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Wrocław", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Szczecin", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Gdańsk", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Katowice", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Kraków", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Lublin", "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Warszawa 1" i "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane - Warszawa 2".

 • Monitor Polski Poz. 412 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane" na "Centralny Zarząd Społecznych Przedsiębiorstw Budowlanych".

 • Monitor Polski Poz. 411 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa budowlanego "Beton-Stal".

 • Monitor Polski Poz. 410 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Odbudowy z dnia 25 listopada 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych: "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Okręgu Warszawskiego" oraz "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Szczecińskie".

 • Monitor Polski Poz. 409 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych: "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Warszawskie", "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Łódzkie", "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Poznańskie", "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Dolnośląskie", "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Śląsko-Dąbrowskie", "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Wybrzeża" i "Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane - Zjednoczenie Krakowskie".

 • Monitor Polski Poz. 408 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 13 czerwca 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych".

 • Monitor Polski Poz. 407 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych nr 2", "Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych nr 3", "Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych nr 1", "Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych nr 2", "Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych nr 3", "Przedsiębiorstwo Chłodni Kominowych" oraz "Przedsiębiorstwo Urządzeń Klimatyzacyjnych".

 • Monitor Polski Poz. 406 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 13", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 14", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 15", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 16", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 17", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 18", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 19", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 20", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 21", oraz "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 22".

 • Monitor Polski Poz. 405 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe - Przedsiębiorstwo Mechanizacji Budowy i Sprzętu Budowlanego".

 • Monitor Polski Poz. 404 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Budownictwo Przemysłowe - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Urządzeń Wodnych".

 • Monitor Polski Poz. 403 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 4", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 6", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 7", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 8", oraz "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 11".

 • Monitor Polski Poz. 402 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzeń Ministra Przemysłu i Handlu o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 3", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 5", "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 9" oraz "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 12".

 • Monitor Polski Poz. 401 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 maja 1948 r. o utworzeniu Centralnego Zarządu Budownictwa Przemysłowego.

 • Monitor Polski Poz. 389 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: "Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane - Kielce", "Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane - Rzeszów", "Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Robót Instalacyjnych", "Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane Robót Konserwatorskich i Architektury Monumentalnej".

 • Monitor Polski Poz. 376 z 1950

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1950 r. w sprawie organizacji i zakresu działania państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt oraz nadzoru nad tymi zakładami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 118 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 1 marca 1950 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego ze zbioru 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Skoczowie i Cieszynie.