Archiwum 17 Marzec 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 635 z 1950

  Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Lekkiego i Przemysłu Ciężkiego z dnia 17 marca 1950 r. dotyczące zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 3 grudnia 1949 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 585 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Instytutowi Dokumentacji Naukowo-Technicznej.

 • Monitor Polski Poz. 534 z 1950

  Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Głównego Instytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej.

 • Monitor Polski Poz. 465 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie uzupełnienia zarządzenia z dnia 22 października 1949 r. dotyczącego ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem: Fabryka Wyrobów Żelaznych, Konstrukcji i Ornamentacji H. Zieleziński w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 457 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie sprostowania zarządzenia z dnia 8 listopada 1949 r. dotyczącego ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 391 z 1950

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu zamówień w trybie bezprzetargowym osobom innym niż wymienione w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

 • Monitor Polski Poz. 387 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 377 z 1950

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 1950 r. o zaliczeniu niektórych domów matki i dziecka, domów małych dzieci oraz żłobków do zakładów społecznych służby zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 146 z 1950

  Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie zmiany przepisów prawa przemysłowego dotyczących egzaminu na czeladnika.

 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 1950

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 100 z 1950

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.